Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Конференции
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут інженерної механіки та транспорту, Кафедра «Технологія машинобудування»

ΙΙ всеукраїнська науково-технічна конференція

Прогресивні технології у машинобудуванні

lviv_politeh

10-15 лютого 2014 р.
Львів-Карпати

 

Шановні колеги! Національний університет “Львівська політехніка” з 10 по 15 лютого 2014 року проводить II-у Всеукраїнську науково-технічну конференцію „Прогресивні технології у машинобудуванні”, в якій запрошуємо Вас взяти участь.

Мета конференції: обмін науковими ідеями та розгляд нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі сучасної технології машино- та верстатобудування, інструментального виробництва, комп’ютерного проектування та моделювання; налагодження ділових контактів між науковцями, викладачами вишів та виробничниками з різних регіонів України.

Тематика конференції

 • Прогресивні технологічні процеси обробки різанням, методи формоутворення і поверхневого зміцнення.
 •  Металорізальні верстати з ЧПК, технологічне спорядження та інструменти.
 •  Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів CAD/CAM/CAE та CALS-технологій у машинобудуванні.
 •  Технологічні методи забезпечення якості виробів.
 •  Сучасні технології механоскладального виробництва.

Матеріали конференції

Для участі у конференції необхідно попередньо надіслати до 10 листопада 2013 року на електронну адресу оргкомітету nulp_tmb-konf@i.ua. заявку на участь, тези доповіді, повний текст доповіді (електронні варіанти українською, або англійською мовами).

Тези доповідей, оформлені згідно вимог, будуть надруковані у збірнику праць конференції до початку конференції. Обсяг тез — до 1 сторінки формату А4.

Повні тексти доповідей, які відповідають вимогам до фахових видань України, науковому рівню та тематиці конференції будуть рекомендовані редколегією до опублікування у науковому виданні — Вісник НУ«ЛП», який входить до переліку фахових видань ДАК України. Вісник вийде до початку конференції.

Після підтвердження включення статті у Вісник авторові буде надіслано повідомлення ел.поштою. Для опублікування статті необхідно додатково надіслати поштою наступні матеріали:

 • заявку на кожного учасника конференції;
 •  роздрук статті у двох примірниках з підписами авторів. Електронний варіант статті на CD-диску або надсилати на електронну пошту: nulp_tmb-konf@i.ua.;
 •  копію платіжного доручення;
 •  експертний висновок про можливість опублікування матеріалу у відкритому друці;
 •  зовнішню рецензію на статтю, завірену печаткою;
 • внутрішню рецензію на статтю, завірену печаткою.

Програма  конференції

10.02.14. Заїзд учасників, поселення у готель НУ«ЛП».
11.02.14. 9.00–10.00. Реєстрація учасників: Головний корпус НУ ”ЛП” вул. С.Бандери, 12.
10.00–13.00.  Пленарне засідання — Актова зала НУ ”ЛП”: Головний корпус НУ ”ЛП” вул. С.Бандери, 12.
13.00–14.00.  Обідня перерва.
14.00–17.00. Екскурсії за бажаннями (містом, університетом)
12.02.14. 9.00–12.00. Виїзд на гірськолижний комплекс «Звенів» (Карпати) – автобусом від Головного корпусу Львівської політехніки.

База знаходиться у мальовничому куточку українських Карпат – с.Орявчик Сколівського району, Львівська обл. До послуг учасників- конференц-зал для проведення конференцій та семінарів. Розміщення учасників конференції — в сучасних 2-х, 3-х або 4-х місних номерах. До послуг учасників у вільний час — прокат спортивного спорядження (лижі, сноуборди, санки); сауна, басейн. Отримати повну інформація про базу можна  на сайті http://karpaty.nezabarom.ua/ua/oryavchik/zveniv/

13.00–17.00. Секційні  засідання.
18.00 – Товариська вечеря.
13.02.14.    9.00–12.00.  Секційні засідання.
13.00–15.00. Закриття конференції. Обговорення та підведення підсумків.
14.02.14   День відпочинку.
15.02.14   12.00 – 15.00. Виїзд учасників конференції до Львова.

Орг. комітет конференції

Грицай І.Є. – д.т.н., проф., зав. кафедри ТМБ
Гурей І.В. — д.т.н., проф. кафедри ТМБ
Ступницький В.В. – к.т.н., доц. кафедри ТМБ
Сліпчук А.М. — к.т.н., доц. кафедри ТМБ
Кусий Я.М. — к.т.н., доц. кафедри ТМБ
Сердитова Т.В. – інженер кафедри ТМБ
Голдирева І.А — інженер кафедри ТМБ

Контактні дані:

Адреса оргкомітету:79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12. НУ«ЛП», кафедра «Технологія машинобудування»

тел. моб. (Сліпчук Андрій Миколайович —  секретар): 067-765-78-87
тел.: (032) — 258-26-40; — 258-25-01; — 258-25-37
тел./факс: (032) 258-24-10

E-mail: nulp_tmb-konf@i.ua; i.gryc@i.ua

Вимоги до оформлення тез доповідей

Редактор Microsoft Word 2003, формат А4 до 1 стор., всі поля – 2 см, шрифт Times New Roman 14, через 1 інтервал, по ширині, абзац 1 см., без переносів.

Заголовок таблиці – над таблицею, курсивом, вирівнювання праворуч. Назва рисунка – під рисунком, курсивом, вирівнюванням по центру. Формули набираються в Microsoft Equations або MathType. Розміри формул: звичайний – 14пт., крупний індекс – 9пт., мілкий індекс – 7пт., крупний символ – 20пт., мілкий символ – 14пт. Змінна – курсивом. Матриця, вектор – напівжирний.

> > > Скачати приклад оформлення тез

Вимоги до оформлення статті:

Тексти рукописів повинні відповідати вимогам ВАК України щодо фахових публікацій (див. постанову від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», опубліковану в Бюлетені № 1, 2003 р.) та складатися з таких частин:

 • Постановка проблеми.
 • Аналіз останніх досліджень.
 • Формулювання мети доповіді.
 • Виклад основного матеріалу.
 • Висновки.
 • Список літератури.

> > > Скачати приклад оформлення статті

Програмний комітет

Стоцько Зіновій Антонович голова, д.т.н., проф. директор Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету “Львівська політехніка”.
Грицай Ігор Євгенович заступник, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології машинобудування Національного університету “Львівська політехніка”.
Сліпчук Андрій Миколайович –  секретар, к.т.н, доцент кафедри технології машинобудування Національного університету “Львівська політехніка”.
Братан Сергій Михайлович — д.т.н., проф., завідувач кафедри технології машинобудування Севастопольського НТУ;
Вітренко Володимир Олексійовичд.т.н, проф., завідувач кафедри технології машинобудування і інженерного консалтінгу Східноукраїнського Національного університету ім. Володимира Даля (за згодою);
Внуков Юрій Миколайович — д.т.н, проф., завідувач кафедри технології машинобудування, проректор з наукової роботи Запорізького національного технічного університету;
Грабченко Анатолій Іванович  — д.т.н, проф., завідувач кафедри інформаційних технологій машинобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
Гурей Ігор Володимирович — д.т.н, професор кафедри технології машинобудування Національного університету “Львівська політехніка”;
Залога Вільям Олександрович — д.т.н, проф., академік АН ВО України, завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету;
Ковальов Віктор Дмитрович — д.т.н., проф., завідувач кафедри металорізальних верстатів та інструментів Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ);
Михайлов Олександр Миколайович – д.т.н., проф., завідувач кафедри технології машинобудування Донецького національного технічного університету;
Пасічник Віталій Анатолієвич — д.т.н., проф., завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
Петраков Юрій Володимирович — д.т.н., проф., завідувач кафедри технології машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
Равська Наталія Сергіївна — д.т.н., проф., професор кафедри інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
Струтинський Василь Борисович — д.т.н., проф., завідувач кафедри конструювання верстатів та машин  Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
Тонконогий Володимир Михайлович — д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних технологій проектування в машинобудуванні, директор Інституту промислових технологій, дизайну і менеджменту Одеського Національного політехнічного університету;
Якубов Февзі Якубович — д.т.н., проф., завідувач кафедри технології машинобудування, ректор Республіканського вищого навчального закладу «Кримський інженерно-педагогічний університет (м. Сімферополь).

Вартість і порядок оплати

Вартість участі у конференції становить    400 грн за одного учасника. У вартість входять: організаційні витрати на проведення конференції, видання збірника тез конференції, кава-брейк у перервах, комплект матеріалів учасника конференції.

Для статей, відібраних редколегією і включених у Вісник НУ «ЛП» Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль в машинобудуванні» додаткова оплата в розмірі 10грн. за 1 сторінку тексту.

Для юридичних осіб вказану суму необхідно перерахувати після підтвердження участі до 10 грудня  2013 р. на рахунок:
р/р 31254272211046 в ГУ ДКС України у Львівській обл.
МФО 825014                  ЄДРПОУ 02071010
Одержувач платежу: Національний університет “Львівська політехніка”
Обов’язково вказати призначення платежу: «За участь у конференції “Прогресивні технології у машинобудуванні»

Для приватних осіб вказану суму необхідно перерахувати на карточку Приватбанку

№ 4405 8858 2224 0039
на ім’я: ІВАНІВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Лист надіслати на адресу: 79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12. НУ«ЛП», кафедри «Технологія машинобудування»

На місці окремо оплачується вартість: проживання — 150грн/доб, переїзд на базу Звенів у двох напрямках — 200грн, харчування — (за бажанням), культурна програма, банкет -150грн. (Ціни орієнтовні).

Опубликовано 08.12.2013

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы