Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Научная библиотека --->> Сборники трудов
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей 
Как же отсюда скачать?
Пароль на скачивание файлов высылается в течении нескольких минут на почтовый ящик. Это бесплатно!

E-mail:
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет, Інженерна академія України, Національний університет водного господарства та природокористування, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Wroclaw univercity of science and technology

Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси

Дванадцята міжнародна науково-практична конференція

21-22 травня 2019 р., Київ, Україна

Містить результати наукових, експериментальних та теоретичних досліджень вчених та аспірантів.

Матеріали можуть бути корисними науковим співробітникам, інженерно-технічним працівникам, аспірантам та студентам старших курсів вузів, що спеціалізуються в галузі автоматизованих систем управління робототехнічних комплексів та прогресивних інформаційних технологій.

Видання праць конференції “ІІРТК-2019” можна замовити за адресою:
Національний авіаційний університет,
кафедра комп’ютеризоманих електротехнічних систем та технологій АКФ, к. 11-402,
проспект Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03680
iirtk.nau@gmail.com
kvp@nau.edu.ua

> > > Скачати збірку тез одним файлом sbornik IIRTK-2019_v.1.0

Зміст

СЕКЦІЯ 1. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні
комплекси

Kutia V., Ruchel F. – AR-based application for industrial robot programming 14
Дробязко І.П., Захаров І.С. – Дослідження методів класифікації для задачі передбачення відтоку клієнтів 17
Марченкова С.В. – Робототехніка в Україні: перспективи та аналіз сучасних методів систем керування мобільними роботами 20
Нахаба О.О. – Вдосконалення технології 3-d друку для друку високотемпературними інженерними пластиками на бюджетних 3-d принтерах без закритої термокамери, адаптація цих принтерів для друку трьома різними пластиками із одного сопла та використання багатьох різних екструдерів 22
Осауленко І.А. – Перспективи робототехніки в контексті пріоритетних напрямків розвитку вітчизняної економіки 23
Писарчук О.О., Писарчук О.О., Баран Д.Р. – Програмно-апаратний комплекс для оцінювання параметрів руху автомобіля для змагань з дрифтингу 25
Поліщук М.М., Кузнєцов Ю.М. – Мобільний робот з генератором аеродинамічної піднімальної сили 28
Пунченко Н.О., Домашкін О.М. – Рівняння помилок для задач корекції бесплатформенної інерціальної навігаціонної системи комплексу автономного водного апарату 34
Рудик А.В., Рудик В.А., Матей М.І. – Розробка ультразвукового далекоміра системи технічного зору мобільного робота 37
Струтинський С.В., Чевпілов О.В. – Наземний роботизований комплекс спеціального призначення із маніпулятором на основі механізмів з паралельними кінематичними структурами 40

СЕКЦІЯ 2. Авіаційна та космічна техніка

Khmel I.O., Popov О.V. – Development of the Lean in the Aviation Maintenance Repair Overhaul Industry 43
Безвесільна О.М., Нечай С.О. – Принципи вимірювання висоти при авіаційних гравіметричних вимірюваннях 47
Безсмертна В.І., Мазна О.В., Хохлова Н.М. – Конструкційні полімерні композиційні матеріали на основі вуглецевих волокнистих наповнювачів трикотажної структури 50
Дмуховський Р.В., Мазна О.В. Коханий В.О. – Блискавкозахист конструкцій авіаційної техніки на основі в’язано-паяних сіток з використанням безсвинцевих припоїв 53
Нахаба О.О. – Використання сучасних технологій 3-D друку для виготовлення корпусу, двигунів та багатолопатєвих гвинтів прозрачних для радарів мультироторних БПЛА 56
Попов О.В., Якушенко О.С., Коломієць З.І. – Методичні основи отримання даних для навчання нейронних мереж при діагностуванні газотурбінного двигуна 57

СЕКЦІЯ 3. Вимірювальна техніка. Метрологія, стандартизація та сертифікація

Bondarenko M., Andriienko V., Bilokin S. – Prospects For The Use Of Non-Standard Structures As A Test-Objects For Atomic Force Microscope 61
Dubinets V.I, Solovey E.A., Pits R.L. – Improvement Of The Portable Vibrostand 64
Koshevoy N.D., Koshevaya І.І., Fesenko A.G. – Angular Displacement Transducers 66
Безвесільна О.М., Макогонова О.А., Чепюк Л.О. – Рекомендації щодо проведення авіаційних гравіметричних вимірювань 69
Борковська Л.О., Борковський О.В., Кочеткова О.В. – Програмно-математичне забезпечення координатно-вимірювальних машин 71
Брагинець І.О., Масюренко Ю.О. – Підвищення швидкодії лазерних далекомірів з оптичною калібровкою 73
Волотовська В.В., Гніліцький В.В., Чепюк Л.О. – Експериментальні дослідження датчика вологості системи управління параметрами мікроклімату 76
Діхтієвський О.В., Квасніков В.П. – Підвищення точності вимірювання зубчастих коліс методом дисперсій 78
Довгань В.В., Орнатський Д.П., Нікітенко Д.В. – Система вібраційної діагностики підшипників кочення газотурбінних двигунів 80
Єгоров С.В., Шкварницька Т.Ю. – Побудова математичної моделі об’єкту контролю і діагностики 82
Зайцев Є.О. – Метод визначення ексцентриситету ротора гідрогенератора у циліндричній системі координат 85
Запоточний Р.М. – Комп’юторизовані системи дистанційного моніторингу технічного стану мостів 88
Ігнатенко П.Л., Ігнатенко О.А. – Забезпечення круглості деталей виготовлених методом порошкової металургії при токарній обробці 91
Ісаченко А.О. – Планування траекторії вимірювального робота в декартових координатах 94
Ключко О.М., Дацко І.Р., Петров М.О. – Фізичні моделі при розробці сенсорів для детектування хімічних елементів – забруднювачів довкілля 96
Ключко О.М., П’ятчаніна Т.В., Мазур М.Г. – Розробка методів автоматизованої обробки зображень для потреб вітчизняної онкології 98
Коверсун С.В. – Використання ітераційного інтегруючого перетворювача для покращення метрологічних характеристик релейного захисту 100
Кухарчук В. В., Граняк В. Ф., Квасніков В. П. – Особливості динамічного вимірювання параметрів обертального руху асинхронних машин 103
Марченко Н.Б., Мартинюк Г.В. – Гамма-відсотковий показник працездатності технічних систем 106
Парфенюк О.І. – Технологія інтелектуального вимірювання витрати за допомогою ультразвукового витратоміра з оптимізованою нейронною мережею 108
Петров Ю.И. – Измерение уровня нейромедиаторов на основе характеристик кожно-гальванической реакции 111
Приз В.А. – Програмно-математичне забезпечення координатно-вимірювальної машини 114
Серкіз О.Р., Бойко М.В., Сокіл Н.І. – Дослідження точності та продуктивності зважування при проектуванні автоматичного дозуючого обладнання для сипких матеріалів 116
Филоненко С.Ф. – Изменение амплитуды акустической эмиссии при нормальном и катастрофическом износе обрабатывающего инструмента 118
Цапенко В.В., Терещенко М.Ф. – Кількісні показники біомеханічних параметрів стопи 120
Шлома, А. И. – Метод аддитивного производства и неразрушающий контроль 123
Щербак Л.М., Марченко Н.Б. – Характерні властивості технічних систем при прогнозуванні їх залишкового ресурсу 125
Шутко М.О., Колганова О.О., Корнієнко С.П., Терещенко Л.Ю. – Швидке сплайн-перетворення у розрахунку другої похідної 127
Сковородкина Ю.Н. – Степень соответствия методов калибровки координатно-измерительных машин требованиям при проведении калибровки 129

СЕКЦІЯ 4. Енергетика, електротехнічні системи, світлотехніка

Stakova A., Luchnyi E. – The Economic Feasibility of Using LEDs 132
Андрєєва О.В., Алістратова Т.С. – Нові компоненти та модулі для систем з оптичними каналами зв’язку 134
Василець С.В., Василець К.С. – Математичне моделювання перехідних процесів у напівмостовому інверторі 136
Ведміцький Ю. Г. – Квітка електричної нейтралі в топологічному відображенні Ю. Г. Ведміцького. Метод Зіставленої несиметрії 138
Горін В.В., Середа В.В. – Теплообмін під час конденсації робочих речовин у середині мініканалів 141
Дев’яткіна С.С., Ванецян С.Г., Павлюк Г.О. – Проблеми експлуатації аеродромного світлосигнального обладнання різних виробників 144
Катаєва М. О., Юрчук А.О. – Метод створення вторинного еталону нанометра із використанням п’єзокерамічної пластини і генератора електричної напруги 147
Кулик Н.І., Шабловська А.Р., Міськевич І.В. – Ммоделювання печі опору в програмному середовищі ELCUT 149
Сірик Р.Є. – Деякі аспекти підвищення ефективності функціонування розподільчих мереж 151
Слесаренко К.С. – Класифікація лінійних двигунів 153
Сокол О.Л. – Усовершенствованные системы управления наземным движением на аэродромах гражданской авиации 155
Шумовська І.О. – Вплив колірної температури на сприйняття світлового образу об’єктів 158
Ковальчук В.В., Коваленко Л.Б., Сморж М.В. – Наноскладові електротехнічних систем нового покоління: плівки атомарно-кластерної дисперсності 161
Ковальчук В.В., Буряк Д.В., К.В.Мамука – Діагностика напівпровідникових перетворювачів методом вейвлет-спектрів 164

СЕКЦІЯ 5. Інформаційні технології в приладобудуванні та машинобудуванні. Нафтогазові технології

Адах В.Г., Голінко І.М. – Аналіз системи керування для припливно-витяжної вентиляції із рециркуляцією 168
Андрєєва О.В. – Безпровідні рішення для побудови гібридних охоронних систем 171
Аулін В.В., Панков А.О., Гриньків А.В., Голуб Д.В., Щеглов А.В. – Розробка інтелектуального мехатронного модуля для системи управління дозуванням 173
Безвесільна О.М., Бондаренко В.С. – Класифікація промислових роботів 176
Голінко І.М., Древецький В.В. – Динамічна модель камери форсуночного зволоження 179
Граф М.С. – Обробка сигналів при передачі інформації в безпілотному повітряному судні за допомогою алгоритму перетворення Фур’є 182
Гумен М.Б., Гончаров Є.О., Гумен Т.Ф. – Bluetooth вимірювач артеріального тиску 184
Гумен М.Б., Гумен Т.Ф., Кондратюк О.С. – Застосування бездротової технології ZigBee для моніторингу та управління мікрокліматом інженерних промислових об’єктів 187
Древецький В.В., Іванчук В.В. – Аналіз факторів, що впливають на структуру системи автоматичного керування ректифікаційною колоною 190
Дубина П.П. – Структурний зв’язок систем визначення параметрів оточуючого середовища і системи керування мобільного робота 193
Клепач М. І., Жабчик В.В., Салівоник Н.О. – Автоматизована система термовакуумного формування полімерних плівок 195
Коваленко О.О., Колісник В.О. – Використання в учбовому процесі САПР при проектуванні затискних верстатних пристосувань 197
Коваленко О.О., Крейда Є.М., Борона Є.М. – Проектування складу САПР просторових механізмів з урахуванням пружних властивостей ланок 201
Любченко В.В. – Оптимізація інформаційних потоків в АСУ 205
Монченко О.В., Філіпова Ю.К. – Методика вимірювання фаз сну людей льотного складу під час польотів 207
Реут Д. Т., Древецький В. В. – Вимірювання швидкості потоку води в полі зору мікроскопа 210
Савицький Т.П., Орлова М. М. – Способи автоматизації системи розумного будинку за допомогою штучного інтелекту 212
Собчак А.П. – Мультиагентна платформа інтеграції робототехнічних комплексів на віртуальних приладобудівних підприємствах 214
Стрілець В.М., Андрушков В.І., Стрілець О.Р., Шаран А.С. – Нова некерована фланцево-пальцева пружна муфта та її розрахунки 217
Стрілець О.Р. – Динамічна модель керування швидкістю у пристрої з багатоступінчастим зубчастим диференціалом і замкнотими гідросистема через сонячні зубчасті колеса 220
Шелуха О.О. – Побудова графа системи відеосупроводження на основі морфологічного аналізу функціонування системи 223

СЕКЦІЯ 6. Захист інформації та телекомунікаційні системи

Бахмач А.В. – Аналіз моделей криптографічного захисту інформації на інформаційних носіях 226
Березовский С.А. – Оптоэлектронное устройство идентификации состояния регулярной матричной коммутационной структуры на элементах березовского 229
Великанов М.С., Чертов О.Р. – Розпізнавання облич за умов часткової або поганої видимості 232
Доставалов В.В. – Знаходження заданого об’єкту на зображенні 234
Єгоров С.В., Шкварницька Т.Ю. – Базовий статичний аналіз шкидливого коду в Windows 237
Магас М.Ю., Тюрменко Ю.Ю., Мелешко Т.В., Щвець В.А. – Системи управління інформаційною безпекою та подіями безпеки (SIEM) як рішення для безпеки організації 239
Макаренко А. І., Орлова М.М. – Множинний доступ в системах стільникового зв’язку з використанням інтелектуальних антен 242
Микитенко С.С., Орлова М. М. – Підхід до комунікації пристроїв системи розумного дому 245
Орлова М.М., Курій К.А. – Порівняльний аналіз мережних технологій мобільного зв’язку 247
Орлова М.М., Гришин С.О. – Способи виявлення та попередження D(DOS)-атак на контролер в програмно-конфігуровних мережах SDN 249
Поперешняк С.В. – Оцінка якості генераторів псевдовипадкових чисел 251
Христюк А.О., Єржикевич В.Ю., Кулеша Д.А. – пристрій моніторингу цілісності мережі RS 485 зі сторони веденого елемента 253
Черненко П.Р., Орлова М.М. – Аналіз загроз безпеки ОС Android та їх виявлення 256
Шевель О.С. – аналіз безпеки Telegram 259
СЕКЦІЯ 7. Військово-технічні проблеми та освіта 261
Безвесільна О.М., Петренко О.В., Ільченко М.В. – Усунення взаємовпливу каналів вертикального та горизонтального наведення в виробах легкої бронетехніки 262
Зінько Р.В. – Військовий мобільний робот для розвідки 265
Ковальов В.А., Гаврушкевич А.Ю., Гаврушкевич Н.В. – Досвід викладання навчальної дисципліни «Верстати з числовим програмним керуванням» 267
Наливайко А.Д., Поляєв А.І., Наливайко Л.П. – Методологічні основи створення переліку ризиків оборонного планування в ході проведення оборонного огляду в Україні 269
Наливайко А.Д., Поляєв А.І., Наливайко Л.П. – Методологічні підходи щодо підготовки проекту звіту про результати проведення оборонного огляду в Україні 273
Наливайко А.Д., Поляєв А.І. – Щодо розроблення пропозицій до проекту стратегічного оборонного бюлетеня України 276

Опубликовано 15.08.2019

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы