Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Конференции
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
державний заклад
«Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
Наукове студентське товариство

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

Перший крок у науку

embl

20-21 березня 2012 року

20-21 березня 2012 року
в Луганському національному університеті
імені Тараса Шевченка
відбудеться VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Перший крок у науку»
в рамках відкриття
Днів науки університету
До участі в роботі конференції запрошуються студенти,
магістранти та молоді дослідники

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:

 • Психолого-педагогічні науки.
 • Філологічні науки.
 • Соціо-гуманітарні науки.
 • Природничо-математичні науки.
 • Економічні науки.
 • Фізичне виховання та спорт, фізична реабілітація.Оргкомітет до 1 березня 2012 р. приймає статті обсягом 5–6 сторінок (українською або російською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, таблиці або рисунки – не більше двох, усі поля – 2 см).Структура статті відповідно до вимог ВАК України (постанова Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1) повинна бути такою: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.Усі структурні підрозділи статті визначаються жирним шрифтом.
  Матеріали, оформлені без дотримання вказаних вимог, друкуватися не будуть.
  Разом зі статтею подаються:
 • авторська довідка (прізвище, ім’я, по батькові, місце навчання, інформація про наукового керівника, повна поштова адреса, телефон, E-mail);
 • копія квитанції про переказ (відсканована та прикріплена до файлу);
 • рецензія доктора або кандидата наук зі спеціальності.Матеріали конференції та квитанцію про оплату надсилати на електронну адресу секретара конференції:
  oelenskaya@mail.ru. Тел. 095-694-87-49 Єленська Ольга Володимирівна.
Вартість публікації для студентів, аспірантів, співробітників ЛНУ становить 70 грн., для всіх інших учасників – 120 грн. (з урахуванням поштових витрат). На одну статтю надсилається один збірник статей.

Реквізити для оплати публікації через відділення Приватбанку:
номер карти 6762462050660213.

==> Скачати приклад оформлення статті Priklad

Опубликовано 03.12.2011. Обновлено 29.09.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы