Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Периодические издания
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

 

До відома авторів

 

Журнал включено до переліку наукових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступіней доктора і кандидата технічних наук.

Журнал видається два рази на рік.

 

Вимоги до оформлення

 

Статті приймаються підготовленими у редакторі Word for Windows (v.6 и вище).

Параметри сторінки:

  • розмір сторінки – А4 (210х297);

  • орієнтація – книжна;

  • шрифт — Times New Roman Cyr, розмір — 12pt;

  • межстроковий інтервал – полуторний;

  • поля – 20мм.

 

Структура статті

Послідовність розміщення матеріалу статті: індекс УДК, назва статті, прізвище та ініціали автора(ів), наукова ступінь, повна назва установи, в якій працює автор, місто, анотація трьома мовами: російською, українською та англійською, текст статті, перелік посилань. Рукопис статті повинна бути підписана всіма авторами. Наявність анотації обов’язкова.

Розмір статті до 0,5 авторського листа.

У статті необхідно чітко та послідовно викласти те нове і оригінальне, що отримане авторами. У статті необхідно уникати зайвої деталізації, формул та викладок проміжного характеру, громіздких математичних виразів; не слід наводити відомі факти, повторювати зміст таблиць та ілюстрацій у тексті, а також не слід наводити відомі факти. Текст статті не повинен мати рукописних виправлень й поміток. Стаття повинна закінчуватись узагальненнями та висновками.

 

Анотація

 

Об’єм анотації не повинен перевищувати 40 слів.

 

Ілюстрації

 

Ілюстрації подають на окремих листах та у окремих файлах (формат .TIF з роздільною здатністю не менш 200 dpi, двоколірні або напівколірні (у градаціях сірого), .РСХ, .ВМР). Ілюстрації нумерують та підписують унизу. Навіть якщо ілюстрації вставлені у документ Word, подать окремі файли з ними. Мінімальний розмір фотографій 6´
5 см.

 

 

 

 

Виконання ілюстрацій редактором Microsoft Word, а також іншими редакторами, та вставка їх безпосередньо у текст статі не дозволяється.

 

 

Таблиці

 

Таблиці повинні бути розраховані або на ширину колонки (8,5 см), або на ширину сторінки. Таблиці повинні містить тільки необхідну інформацію.

 

Формули

 

Формули виконуються за допомогою вбудованого у Word for Windows редактора Microsoft Equation. Формули нумерують у скобках справа:

 

image487 (3)

 

Бажано, щоб ширина формули не перевищувала 8 см. Формули більшого розміру записують у кілька рядків.

 

 

 

 

Перелік посилань

 

Перелік посилань у кінці рукопису подається мовою оригіналу, надається у послідовності посилання на роботі у тексті і вимогами відповідного ДСТу. Посилання на літературу у тексті позначаються цифрою у квадратних дужках.

 

 

 

У довідці про авторів необхідно навести прізвища, ім’я, та по-батькові (повністю), місто роботи, посаду, вчену ступінь, адресу, номера телефонів, e-mail. Необхідно вказати, з ким вести переговори у разі необхідності.

 

У редакцію журналу необхідно подати:

  1. роздруковану статтю у 2-х примірниках;

  1. експертний висновок про можливість опублікування;

  1. довідку про авторів;

  1. рецензію на статтю;

  1. дискету 3,5’ з текстом статті, файлами ілюстрацій, Файли з текстом статті та довідку про авторів можна висилати електронною поштою у виді архівних (ZIP, RAR – архиватором) файлів. Файл статті називати прізвищемавтора, латинськими буквами.

 

 

 

Статті, які не задовольняють вказаним вимогам, не розглядаються. Рукописи та дискети не повертаються.

 

 

 

Адреса редакції: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗДТУ, редакція журналу.
Тел.: (0612) 630 – 999, 698 – 500, 698 – 365 – редакційно-видавничий відділ.

 

E-mail: rvv@zstu.edu.ua

 

 

Вимоги до структурних елементів основної частини.

 

 

Текст статті повинен відбивати подану інформацію у такій послідовності:

   • об’єкт дослідження або розроблення;

   • мета роботи;

   • методи дослідження та апаратура;

   • результати та їх новизна;

   • основні конструктивні техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

   • ступінь впровадження;

   • галузь застосування;

   • значущість роботи та висновки;

   • прогнозні припущення про дослідження або розроблення.

 

 

Вступ

 

 

У вступній частині коротко викладають:

   • оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи практично розв’язані задачі, прогалини знань, що існують в даній галузі, провідні фірми, та провідних вчених та фахівців даної галузі;

   • світові тенденції розв’язання поставлених задач;

   • мету роботи та галузь застосування.

Основна частина

Викладаючи суть, особливу увагу приділяють новизні в роботі, а також питанням надійності, взаємозамінності, безпеки, екології, ресурсоощадності. Математичні повні докази, що не мають безпосереднього відношення до предмету математики, та подробиці дослідження редакція залишає за собою право не публікувати, але зберігає для використання в спірних питаннях.

Слід викласти відомості про предмет чи об’єкт дослідження або розроблення, котрі є необхідними й достатніми для розкриття суті даної роботи (опис: теорії, методів роботи; характеристик і/або властивостей створеного об’єкта; принципів дії об’єкта та основних принципових рішень, що дають уявлення про його устрій, метрологічного забезпечення та методик дослідження і її результатів).

Якщо необхідно навести інформацію про нові аспекти роботи, інтерпретацію або коментар до результатів і причин, на ґрунті яких роблять висновки і рекомендації, вводять окремий розділ дискусійного характеру. Наприклад.

Висновки

У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи або її окремого етапу (негативних також) з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі; можливі галузі використання результатів роботи; народногосподарську, наукову, соціальну значущість роботи.

Опубликовано 24.11.2012. Обновлено 28.10.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы