Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Периодические издания
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

 

Вимоги до оформлення статей, які подаються до публікації у
“Віснику Сумського державного університету”

 

 

Обсяг — до 13 повних сторінок формату А4, орієнтація книжкова з полями: верхнє — 25 мм, нижнє 52 мм, ліве і праве по 46 мм, міжрядковий інтервал — одинарний, відступ у першому рядку абзацу – 5 мм. Шрифт Times New Roman. Розмір 10.

У верхньому лівому куті великими літерами зазначають індекс УДК. Через 2 інтервали великими напівжирними літерами по центру пишуть назву. Далі через 2 інтервали великими літерами, напівжирним курсивом з лівого краю рядка зазначають прізвища та ініціали авторів, їх вчені звання. Через 2 інтервали з центруванням по ширині розміщують основний текст, після якого через 2 інтервали великими напівжирними літерами з лівого краю рядка друкують слово “Summary”. На наступному рядку розміром 8, курсивом, з центруванням по ширині, наводять анотацію англійською мовою обсягом до 10 рядків. Далі через 2 інтервали великими напівжирними літерами з лівого краю рядка друкують “Список літератури”. Список складають відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84 розміром 8 з центрування м по ширині (відступ першого рядка абзацу –0, виступ в абзаці–6 мм).

Рисунки, ілюстрації, діаграми і схеми потрібно виконувати вмонтованими об’єктами розмірами не менш 60х60 мм і розміщувати за текстом. Для підписів рисунків — розмір 8, курсив. Таблиці повинні мати назву. Для назви таблиць — розмір 10, курсив. Під кожним рисунком чи таблицею зазначають їхні номер і назву. Кожен рисунок чи таблиця повинні мати

1 інтервал зверху і знизу від основного тексту.

При написанні формул використовувати редактор Equation. Стилі: текст, функція, змінна, матриця-вектор — Times New Roman; малі грецькі, великі грецькі, символ – Symbol; малі грецькі, змінна – курсив; матриця-вектор – напівжирний. Розмір: звичайний – 10 пт; крупний індекс –7 пт; дрібний

індекс – 5 пт; крупний символ – 18 пт; дрібний символ – 12 пт.

 

 

Приклад

 

УДК 621.941

 

Прогнозування сили різання при …

 

Петров В. А., проф., Іванов Д. В.

 

Сучасне машинобудування України потребує розробки нових технологій [1] …

 

 

Рисунок 1 – Схема системи різання

 

Таблиця 1 – Результати прогнозування сили різання

 

 

image486 (1)

 

SUMMARY

 

 

Англомовний текст

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

 

1. Лоладзе Т. М. Тенденції розвитку ….

 


 

 

 

Необхідні документи:

  1. Роздруківка статті у двох примірниках

  2. Дискета з файлом у форматі Microsoft Word будь якої версії

  3. Експертний висновок

  4. Дві рецензії за підписами докторів наук

Опубликовано 24.11.2012. Обновлено 28.10.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы