Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Периодические издания
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Всеукраїнський щомісячний науково-технічний

і виробничий журнал

“МАШИНОЗНАВСТВО”

(Запрошення до співпраці та інформація для авторів)

Львів — 2006

Всеукраїнський щомісячний науково-технічний і виробничий журнал

Видається з вересня 1997 року

Свідоцтво про державну реєстрацію — Серія КВ №2474 від 18.02.1997 р.

ISSN 1729-4959

Визнаний ВАК України науковим фаховим виданням,

в якому можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук,

а також у галузі фізико-математичних наук за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”.

Загальна інформація

У журналі висвітлюються результати теоретичних і експериментальних досліджень у таких галузях науки: динаміка та міцність машин; матеріалознавство, математичне моделювання й обчислювальні методи; механіка деформівного твердого тіла; захист матеріалів від корозії; конструювання, розрахунок, випробування та надійність машин; системи приводів; тертя та зношування в машинах; технологія машинобудування.

Обсяг одного номера журналу — до 10 умовних друкованих аркушів (12 номерів на рік).

Формат — 60´84/8 (205´290 мм).

Розрахований на викладачів, аспірантів і наукових працівників вищих закладів освіти, науково-дослідних інститутів, конструкторських і проектних організацій, спеціалістів машинобудівної промисловості.

Умови. Опублікування статей у журналі “Машинознавство” для авторів безкоштовне. Організаціям-передплатникам, а також спонсорам журналу “Машинознавство” у разі офіційного клопотання надається право позачергового опублікування статей їхніх працівників за умови позитивної рецензії. Аналогічною пільгою користуються автори, які особисто передплатили не менше шести примірників журналу, або сприяли його передплаті для організації.

Передплата. Журнал можна передплатити на будь-який місяць і довільну кількість примірників. Вартість одного примірника — 14 грн. Передплату можна оформити: через редакцію, ТзОВ “НВП “ІДЕЯ” (83055, м. Донецьк, вул. Артема, 84. Тел. / факс: (0622) 92-20-22; (062) 381-09-32. E-mail: info@idea.donetsk.ua), ТзОВ “Фірма “Періодика” (01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11, к. 2. Тел. / факс: (044) 228-00-24; 228-61-65. E-mail: alex@periodik.kiev.ua).

Адреса редакції: 79058, м. Львів-58, а/с 6758,

Тел./факс: (0322) 596-299, E-mail: me@in.lviv.ua.

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ РУКОПИСІВ

статей до журналу „Машинознавство”

Рукописи статей, які подаються в редакцію журналу “Машинознавство”, повинні відповідати його профілю та науково-технічному рівню, вимогам ВАК України до фахових видань (див. постанову ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, опубліковану в Бюлетені № 1, 2003 р.), і не бути раніше опублікованими.

У редакцію надсилаються два примірники рукопису статті українською мовою загальним обсягом до 0,75 авторського аркуша, включаючи рисунки і таблиці (не більше двох), надруковані на білому папері формату А4 (210´297мм), а також анотації українською та англійською мовами (50 — 100 слів з прізвищами авторів, назвою організації, назвою статті та ключовими словами) з викладенням основного змісту статті та експертний висновок про можливість її відкритого опублікування. В кінці рукопису вказується прізвище, ім’я, по батькові та рік народження автора (співавторів), адреса, телефон, факс, місце праці та посада, науковий ступінь і вчене звання, назва організації, дата відправлення в редакцію. Рукопис підписується автором (співавторами).

Редакція приймає статті, підготовлені на комп’ютері, у вигляді ZIP чи ARJ файла на дискеті 3,5″, CD (електронну версію можна надсилати окремо від паперової на e-mail: me@in.lviv.ua). Назви усіх файлів повинні містити прізвище автора (першого співавтора).

Комп’ютерний варіант статтіповинен задовольняти такі вимоги:

Стаття набирається у текстовому редакторі Word for Windows 7.0, 6.0, 2.0 або MSWord’97 на аркуші формату А4 (210´297мм) без  переносів тексту.

Поля: ліве — 14,5 мм; праве — 20 мм; верхнє — 15 мм; нижнє — 30 мм.

Текст статті: набирається шрифтом Times New Roman Cyr  (font 10) з абзацу (5 мм, клавішу “Tab” для встановлення абзацу не застосовувати) через один інтервал у такому порядку: прізвище, ім’я автора  (font 12, bold); звання, вчений ступінь,  назва організації, місто (font 8); УДК (font 12, bold); назва статті (font — 16, bold). Кількість колонок — 2; віддаль між колонками — 5 мм.

Рисунки і фотографії (у вигляді окремих файлів у форматі JPEG, TIFF, РСХ, ВМР або CDR (Corel DRAW 8.0)) не повинні перевищувати розмір 120´160 мм і допускати зменшення до розмірів колонки. Прості рисунки і схеми за шириною не повинні перевищувати 85 мм. Не використовувати для створення ілюстрацій графічний редактор, вбудований у Word for Windows. Рекомендована товщина ліній: тонких — 1 пт., товстих  — 2 пт. Для швидкого знаходження деталей на рисунку їхні номери (позиції) розташовуються за або проти ходу годинникової стрілки. Порядок посилання в тексті статті не має значення.

Схеми та рисунки можна виготовляти креслярським інструментом тушшю на кальці або креслярському папері.

Підписи до рисунків набираються шрифтом Times New Roman Cyr, font — 8, bold.

Заголовки таблиць (Times New Roman Cyr, font — 8, bold) розташовуються по центру, а нумерація — праворуч.

Для набирання формул застосовувати вбудований у Word for Windows редактор формул Equation 3, можна Mathtype. Змінні з індексами в тексті та формули слід набирати з використанням редактора формул, а усі дужки: (), [], {} тощо — застосовуючи “шаблон дужок” на панелі інструментів редактора формул. Формули потрібно компонувати так, щоб вони вміщалися у колонку шириною 85 мм, а кожен рядок продовження формули набирати окремим блоком. Масштабування формул застосовувати не можна.

Вживаються такі стилі: Text — Times New Roman Cyr, italic; Function — Times New Roman Cyr, Italic; Variable — Times New Roman Cyr, Italic; L.C.Greek — Symbol; U.C.Greek — Symbol; Symbol — Symbol; Matrix/Vector — Times New Roman Cyr, bold; Number — Times New Roman Cyr.

Встановлюютьсятакірозміри: Full — 10pt; Subscript/Superscript — 7pt; Sub-Subscript/Superscript — 5pt; Symbol — 14 pt; Sub-Symbol — 10pt.

Використана автором література наводиться загальним списком у кінці статті (ГОСТ 7.1—76). У списку літератури вказується: для книг —  прізвище та ініціали автора, назва книги, місце видання (місто), видавництво, рік видання і загальна кількість сторінок; для журнальних статей — прізвище та ініціали автора, назва статті, назва журналу, рік його видання, число, номери сторінок, на яких надрукована стаття. Посилання на відповідні джерела, поміщені у списку, дається в тексті у квадратних дужках, наприклад [4].

Таблиці (не більше двох) повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні відомості, потрібні для ілюстрування тексту статті.

Фотографії повинні бути чіткими та контрастними. Якщо на фотографіях потрібно вказати номери (позиції), то це робиться на одному з примірників, а другий подається абсолютно чистим. Зіскановані кольорові фотографії потрібно обов’язково подавати в оригінальних файлах (не вмонтовувати у текст статті).

Рукописи, які не враховують наведені вище вимоги, повертаються автору без розгляду за суттю. Датою надходження рукопису статті в редакцію вважається дата повторного її надсилання.

Опубликовано 01.12.2012. Обновлено 28.10.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы