Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Конференции --->> Симпозиумы, семинары, форумы
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України

План
проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів
молодих учених і студентів у 2013 році

plan

[Январь] [Февраль] [Март] [Апрель] [Май] [Июнь] [Июль] [Август] [Сентябрь] [Октябрь] [Ноябрь] [Декабрь]

Февраль 2013

Международные конференции

Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон) Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
Етнічна культура в глобалізованому світі Одеський національний університет

імені І.І.Мечникова

65082,  м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 12,

т.: (048)723-62-14

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Всеукраїнський центр болгарської культури

Російська Федерація, Польща, Молдова, Румунія

Творчий пошук молоді – курс на ефективність Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 3,

т.:  (0382) 61-61-22, факс: (0382) 79-55-68,

e-mail: xktei.nauka@mail.ru

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Укоопспілка

Російська Федерація, Польща, Молдова, Казахстан

Пріоритети сучасної філології: теорія і практика Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

36003,  м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т.: (05322) 2-08-54

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Запорізький національний університет, Таврійський національний універ­си­тет імені В.І.Вернадського, Мінський державний лінгвістичний університет, Університет Комплутенсе (Іспанія), Казахський університет міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана (Казахстан), Егейський університет (Туреччина)

Республіка Білорусь, Казахстан, Іспанія, Туреччина

Економічний і соціальний розвиток України: національна ідентичність та тенденції глобалізації Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-59

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Вроцлавський економічний університет, Російський університет дружби народів, Білоруський державний економічний університет, Азербайджанський державний економічний університет

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Азербайджан,

Латвія, Болгарія, Вірменія, Німеччина,Словаччина, США, Велика Британія, Іспанія

Сучасні проблеми літера-турознавства, літературної та театральної критики і   театру Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

61002, м. Харків, вул. Блюхера, 2,

т. : (057) 68-48-03

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський дослідницький університет, Дніпропетровський  національний університет імені Олеся Гончара, Люблінський університет Марії Кюрі — Складовської

Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь

Інтернет-конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» Львівський державний університет

фізичної культури

79000,  м. Львів, вул. Костюшка, 11,

т.: (032) 272-68-00

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

т.: (057) 756-73-38

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний університет, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики

ім. Я.С. Підстригача НАН України, Білоруський державний універси-тет фізичної культури, Поліський державний університет, Державний університет фізичного виховання і спорту, Медичний університет імені Земмельвейса

Молдова, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Угорщина

Наукові читання присвячені пам’яті В.М.Корецького. Історія розвитку міжнарод­ного права та його вплив на становлення сучасного світу Київський  університет права Національної академії наук України

03142,  м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,

т.: (044) 424-91-37

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Дебреценський університет, Академічне товариство ім. М. Балудянського, Нішський університет, Білоруський державний університет, Московський державний інститут міжнародних відносин

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Угорщина, Сербія

Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах Бердянський університет менеджменту і бізнесу

71118, Запорізька  обл., м. Бердянськ,

вул. Свободи, 117-А,  т./факс: (06153) 6-44-01

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Латвія, Грузія, Італія

 

Сучасні інформаційні технології  та менеджмент: проблеми взаємодії та перспективи розвитку Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163а,

т.: (062) 300-27-68

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міжнародний центр освіти та інтеграцій

Російська Федерація, Швейцарія, Азербайджан, Казахстан, США, Польща

Міжнародна економіка у ХХІ столітті Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47- 50-59

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Білоруський держав­ний економічний університет, Технологічний універ­си­тет Західної Маке­до­нії, Економічна академія імені Д.А. Ценова, Карагандинський державний технічний університет

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Болгарія, Греція, Казахстан

Всеукраинские конференции

Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон) Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
Розвиток студентської науки Національний університет державної податкової служби України

08201, м.Ірпінь,  Київської обл., вул.К.Маркса, 31,  т.: 09587414-31, 097 8285078

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Відділ сім’ї та молоді Київської міської державної адміністрації

Актуальні проблеми перек-ладознавства та навчання перекладу у мовному вищо-му навчальному закладі Київський національний лінгвістичний університет

01001,  м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73,

т.: (044) 287-63-75

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі Дніпродзержинський державний технічний університет,

51918, м. Дніпродзержинськ,

вул. Дніпробудівська, 2,  т. : (569) 55-16-69

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Трансформаційні процеси в економіці ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

08401,  Київська обл., м. Переяслав — Хмельницький,   вул. Сухомлинського, 30,

т.: (04567) 5-46-44

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Промисловий маркетинг: проблеми теорії і практики

(В2В МАРКЕТИНГ)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056,  м. Київ, пр. Перемоги , 37, корп. 1,

т.: (044) 454-98-62, e-mail: k_p_m@i.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Фінансово-економічні проб-леми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мега рівнях Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

39600, м.Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 79,

т. : (0536) 77-59-63

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Класичний приватний університет, Обласний комунальний вищий навчальний заклад «Інститут підприємництва «Стратегія»
Інтернет- конференція

«Реформування економіки України як фактор забезпе-чення сталого розвитку»

Чернівецький торговельно-економічний інститут

58002,  м. Чернівці, пл. Центральна, 7,

т.: (0372) 52-24-24, 52-21-22

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Київський національний торговельно-економічний університет

Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку Запорізький національний технічний університет

69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64,

т.: (061)769-84-99, 769-83-85,769-84-93

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 Краєзнавство і учитель Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

61002, м. Харків, вул. Артема, 29,

т. : (057) 700-48-01

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний університет

Російська Федерація

Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі Національний університет державної податкової служби України

08201, м.Ірпінь,  Київської обл., вул.К.Маркса, 31,  т.: (04597) 62-788, 0679693152, 0974090822

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Всеукраїнська асоціація культурологів

Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення Прикарпатський  національний університет

імені Василя Стефаника

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44 а,   т. : (0342) 59-60-09,

е-mail: lawdept@pu.if.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство внутрішніх справ України, Асоціація кримінального право України

Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів Національний університет водного господарства та природокористування

33028,  м.Рівне, вул. Соборна, 11,

т. : (0362)22-24-31

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Рівненський державний гуманітарний університет

Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку на сучасному етапі Національний університет державної податкової служби України

08201, м.Ірпінь,  Київської обл., вул.К. Маркса, 31,  т.: (04597) 62799

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності державної податкової служби України, Державна фінансова інспекція України
Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а,

т.: (062) 304-54-89

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Світові кризи: причини і наслідки Одеський державний економічний університет

65082,  м. Одеса, вул. Преобреженська, 8,

т.: (048) 723-64-89,  723-05-89

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут соціальних наук Одеського національного університету

імені І.І.Мечникова

 

Актуальні питання розвитку сучасної студентської науки Одеський національний морський університет

65029 м. Одеса, вул. Мечникова, 34,

т. (048)798-36-68

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут проблем ринку та економіко -екологічних досліджень НАН України, Чорномор-НДІпроект

 

Сучасні методи лікування та профілактики стоматоло-гічних захворювань Ужгородський національний університет

88000,  м. Ужгород, вул.. Університетська, 16 а, т.: (066) 13-27-809

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство охорони здоров’я України, Управління охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації

Форумы

На февраль форумы не запланированы.

Семинары

Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу

(адреса, телефон)

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
Південна Україна в міжнародних відносинах: історія та сучасність Чорноморський державний університет

імені Петра Могили

54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10,

т.: (0512) 50-03-32, 76-55-79

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Національна спілка краєзнавців України

Опубликовано 10.03.2013. Обновлено 29.09.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы