Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Конференции
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство освіти і науки України; Сумський державний університет; ; Азадський Університет; Каракалпакський державний університет; Київський національний університет технологій та дизайну Луцький національний технічний університет; Національна металургійна академія України; Національний університет «Львівська політехніка»; Одеський національний політехнічний університет; Сумський національний аграрний університет; Східно-Казахстанський державний технічний університет ім. Д. Серікбаєва ; ТОВ «НВО «ПРОМИТ»; Українська асоціація якості; Українська інженерно-педагогічна академія; Університет Барода; Університет ім. Й. Гуттенберга; Університет «Politechnika Świętokrzyska»; Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Херсонський національний технічний університет

I Міжнародна науково-практична конференція

Системи розробки та постановки продукції на виробництво

produkt_image009

17-20 травня 2016 року, Суми – 2016

Шановні колеги! Запрошуємо прийняти участь у роботі конференції! Мета конференції: об’єднати теоретичні та практичні результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт для формування емерджентних властивостей виробів (різних галузей промисловості) на стадіях їх життєвого циклу з урахуванням самоузгодженої взаємодії процесів при проектуванні, виготовленні та експлуатації як відкритої системи, самоорганізація якої впливає на досягнуті результати щодо задоволення вимог.

Тематичні напрямки конференції:

 • Маркетинг (управління вимогами до виробу).
 • Менеджмент (управління проектами; управління ресурсами; управління якістю; інтегрована логістична підтримка; організаційно-економічна підготовка виробництва).
 • Мехатроніка (прикладна механіка; електроніка та інформаційні технології).
 • Технології (інноваційні та технологічні проблеми нанофізики; технології отримання, з’єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів; складання виробів; відновлення працездатного стану та підвищення ресурсу (інженерія поверхні); переробка й утилізація; виробництво матеріалів із вторинної сировини).
 • Матеріали (нові конструкційні, функціональні й композиційні матеріали; фізика нанорозмірних об’єктів; фізичні властивості матеріалів і покриттів; цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів; фізико-хімічна механіка матеріалів).
 • Прикладне програмне забезпечення (електронний документообіг; формування структури та складу виробу; управління конфігурацією; проектування виробів; інженерні розрахунки; технологічна підготовка виробництва; розробка керуючих програм для верстатів; моделювання та аналіз виробництва виробів; математичні методи опису процесів та матеріалів).
 • Нормативно-методичне забезпечення (стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення; інтелектуальна власність).

Для участі у конференції запрошуються представники вищих навчальних закладів, місцевої влади, вітчизняних та міжнародних науково-дослідних і проектних організацій, бізнесу, фахівці, науковці та всі зацікавлені особи, діяльність яких пов’язана з тематичними напрямками конференції.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форми участі

 • доповідь на пленарному засіданні;
 • доповідь на секціях;
 • стендова доповідь (з можливістю використання виставкових експонатів);
 • заочна участь (тільки публікація);
 • у режимі онлайн трансляції.

Запрошуємо підприємства та організації провести презентацію своєї продукції (виробів та послуг) або розмістити рекламні матеріали.
Для участі в конференції необхідно заповнити анкету учасника на сайті: srpv.sumdu.edu.ua.
У разі дистанційної участі збірник тез буде надісланий після проведення конференції на зазначену в заявці поштову адресу.

Матеріали конференції

Для участі у роботі конференції необхідно до 15 квітня 2016 року на адресу оргкомітету надіслати заявку, тези доповідей, копію квитанції про сплату організаційного внеску. Електронну версію заявки, тези доповіді та копію квитанції надіслати на адресу: info@pmtkm.sumdu.edu.ua або подати через сайт. Тези доповідей будуть опубліковані до початку роботи конференції.

Повний текст доповіді у вигляді наукової статті можна подати для опублікування у фахових виданнях:

Вимоги до оформлення тез

> > > Скачати приклад оформлення тез

Текст тез друкується з використанням текстового редактора Microsoft Word на аркушах паперу формату А5 з полями 15 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman, кегль – 10 пт, інтервал – одинарний, абзаци – 10 мм. Усі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Word. Формули – за допомогою редактора Microsoft Еquatіоn 3.0.

Рукопис повинен бути оформлений із дотриманням вищезазначених вимог.

Оплата

Для компенсації витрат, пов’язаних з підготовкою, виданням збірника тез доповідей та його розсилкою, необхідно перерахувати за кожну публікацію 180 грн на рахунок: СумДУ, р/р 31258290105677, МФО 820172, КОД 05408289 ДКСУ в м. Київ (з поміткою про призначення платежу: * ; 25010100 ; за конференцію «СРПВ» (П.І.Б. учасника)).
Одержувач коштів: Сумський державний університет.

Важливі дати

1. Подання заявки та тез доповідей – до 15 квітня 2016 р.
2. Заїзд учасників  17 травня 2016 р.
3. Реєстрація учасників – 18 травня 2016 р. о 10.00.
4. Робота конференції – 18–20 травня 2016 р.

Проживання

Орієнтовна вартість проживання для учасників конференції: у гуртожитках СумДУ  80 грн., у готелях міста – від 200 грн. до 400 грн. за добу.

Заявка

> > > Заявка на участь у конференції

Заповнену заявку разом із матеріалами направляйте до Оргкомітету конференції електронною поштою на адресу: info@pmtkm.sumdu.edu.ua або користуючись посиланнями на сайті: srpv.sumdu.edu.ua.

Організаційний комітет

Голова Чoрноус А. М.  д.ф.-м.н., професор, проректор з наукової роботи, СумДУ
Заступники голови Гусак О. Г.  к.т.н., доцент, декан факультету ТеСЕТ, СумДУ
Дядюра К. О.  д.т.н., професор,завідувач кафедри ПМ та ТКМ, СумДУ
Секретар оргкомітету Харченко Н. А.  к.т.н., доцент кафедри ПМ та ТКМ, СумДУ

Програмний комітет

Антошевський Б. – д.т.н., професор, університет «Politechnika Świętokrzyska», м. Кельце, Польша
Ванько В. М.  д.т.н., професор, Національний
університет «Львівська політехніка», м. Львів
Гогунський В. Д.  д.т.н., професор, ОНПУ, м. Одеса
Дмитрієв Д. О.  д.т.н., професор, ХНТУ, м. Херсон
Довбиш А. С.  д.т.н., професор, СумДУ, м. Суми
Должанський А. М.  д.т.н., професор, НМетАУ, м. Дніпропетровськ
Жоллибеков Б. – к.т.н., старший науковий співробітник, КДУ, м. Нукус, Узбекистан
Залога В. О.  д.т.н., професор, СумДУ, м. Суми
Зенкін А. С.  д.т.н., професор, КНУТД, м. Київ
Івченко О. В.  к.т.н., доцент, СумДУ, м. Суми
Ілляшенко С М.  д.е.н., професор, СумДУ, м. Суми
Кабаков Ю. Б. – к.т.н., директор ОСП, УАК, м. Київ
Кашицький В. П.  к.т.н., доцент, ЛНТУ, м. Луцьк
Криворучко Д. В.  д.т.н., доцент, СумДУ, м. Суми
Непийко С. О. – д.ф.-м.н., професор, університет ім. Й.Гуттенберга, м. Майнц, Німеччина
Однодворець Л. В.  д.ф.-м.н., доцент, СумДУ, м. Суми
Пікула С. І.  директор ТОВ «НВО «ПРОМИТ», м. Київ
Плотніков С. В. – д.ф.-м.н., професор, ШҚМТУ, м. Усть-Каменогорськ, Казахстан
Погребняк О. Д.  д.ф.-м.н., професор, СумДУ
Проценко І. Ю.  д.ф.-м.н., професор, СумДУ
Раджаб Заде Мортеза  доктор філософії, (техн. наук),
Азадський Університет, м. Кум, Іран
Тарельник В. Б. – д.т.н., професор, СНАУ, м. Суми
Теліженко О. М.  д.е.н, професор, СумДУ, м. Суми
Тріщ Р. М.  д.т.н., професор, УІПА, м. Харків
Чеслав Кундера  д.т.н., професор, університет «Politechnika Świętokrzyska», м. Кельце, Польша
Четан Панчал  доктор філософії, асоційований професор, Університет Барода, м. Вадодара, Індія
Чумаченко І. В.  д.т.н., професор, ХНУМГ, м. Харків

Адреса оргкомітету

40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
Сумський державний університет

Контактні особи:
Дядюра Костянтин Олександрович  д.т.н., проф., зав. кафедри ПМ та ТКМ, СумДУ. тел.: +38 (0542) 640-949; +38 (095) 608-30-85
Харченко Надія Анатоліївна  к.т.н., доцент кафедри ПМ та ТКМ, СумДУ, тел.: +38 (0542) 640-949.

Будемо раді Вас бачити серед учасників конференції!

Опубликовано 27.02.2016

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы