Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Периодические издания
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Том 29 (68) № 4, 2018

Шановні колеги! Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Том 29 (68) № 4, 2018.

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук відповідно до Наказу МОН України від 28.12.2017 № 1714 (додаток 7)

Тематичні рубрики журналу

1. Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
2. Машинознавство
3. Обробка матеріалів у машинобудуванні
4. Галузеве машинобудування
5. Авіаційна та ракетно-космічна техніка
6. Кораблебудування
7. Електротехніка
8. Прилади
9. Радіотехніка та телекомунікації
10. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
11. Енергетика
12. Розробка корисних копалин
13. Металургія
14. Хімічні технології
15. Технологія харчової та легкої промисловості
16. Транспорт
17. Будівництво
18. Геодезія
19. Електроніка

Для опублікування статті у науковому журналі Том 29 (68) № 4, 2018 необхідно не пізніше 27 липня 2018 року: заповнити довідку про автора.

На електронну адресу editor@tech.vernadskyjournals.in.ua надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами, та авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на вебсайті видання.

Авторський реферат статті повинен містити

прізвище та ініціали автора,
звання або посаду, місце роботи або навчання,
назву статті,
стислий зміст статті (мінімальним обсягом 350 слів).
Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

Структурні елементи наукової статті

Рубрика журналу.
Індекс УДК у верхньому лівому кутку сторінки.
Прізвище та ініціали автора (-ів).
Вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи / навчання автора (-ів).
Назва статті українською, російською та англійською мовами.
Анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.
Обсяг анотації – мінімум 5 речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.
Бібліографічний список. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Технічні вимоги

Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, формату А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний. Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.

Публікаційний внесок

Розмір внеску за публікацію статті становить 500 грн за 12 сторінок. Якщо обсяг статті перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 40 грн. Література та анотації також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується. Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску. Друкований примірник журналу буде надісланий 27 вересня 2018 року на поштову адресу учасників, вказану в електронних
довідках.

Контакти

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Адреса редакції:
Україна, місто Київ, вулиця Івана Кудрі, будинок 33
Телефон редакції: +38 (098) 985 01 58
Електронна пошта: editor@tech.vernadskyjournals.in.ua
Сторінка журналу: www.tech.vernadskyjournals.in.ua

Опубликовано 14.06.2018

К материалу “Набор статей в журнал «Научные записки» ТНУ” есть 2 комментария

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы