Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Научная библиотека --->> Сборники трудов
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей 
Как же отсюда скачать?
Пароль на скачивание файлов высылается в течении нескольких минут на почтовый ящик. Это бесплатно!

E-mail:
Смотрите так же по этой теме:

image002
Міністерство освіти і науки України, Донецька обласна державна адміністрація, Донецький науковий центр національної академії наук України, Донецький національний технічний університет, Інженерна академія України, Донецька обласна організація науково-технічної інтелігенції, Благодійний фонд «спілка друзів донецької політехніки», ТОВ „Технопарк ДонНТУ „УНІТЕХ”

002

«ДОНБАС-2020:
НАУКА І ТЕХНІКА — ВИРОБНИЦТВУ»

матеріали науково-практичної конференції

м. Донецьк, 2004 року

001

Донбас-2020: наука і техніка ñ виробництву: Матеріали II науково-практичної конференції. м. Донецьк, 03-04 лютого 2004 р. — Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2004.- 960 с.

Доповіді вчених і фахівців із проблем пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку Донецької області в умовах реалізації Програми науково- технічного розвитку Донецької області до 2020 року.
Для фахівців народного господарства, учених, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Передмова

Нинішня друга науково-практична конференція «Донбас 2020: наука і техніка – виробництву» проводиться з ініціативи Донецької обласної адміністрації та Донецького національного технічного університету. Перед науковою громадськістю Донбасу поставлено стратегічне завдання реалізації «Програми науково-технічного розвитку Донецької області до 2020 року», яка має метою «досягнення стабілізації і сталого розвитку економіки та соціальної сфери регіону на основі максимального використання науково-технічного потенціалу області, залучення інтелектуального потенціалу вітчизняної науки до створення, виробництва і реалізації конкурентноздатної наукомісткої продукції та технологій, зменшення безробіття, оздоровлення екологічної ситуації, підвищення життєвого рівня населення».

Програма передбачає забезпечення економічного зростання регіону шляхом підтримки і розвитку та активного використання існуючого науково-технічного потенціалу, залучення інновацій, розвитку наукоємних виробництв. Тому ідеологія II конференції «Донбас 2020: наука і техніка – виробництву» полягає в розгляді досягнень регіональної науково-технічної думки, спрямованої на аналіз, дослідження і вирішення проблем і завдань розвитку матеріально-технічної бази основних галузей промисловості Донбасу, активізації інноваційної діяльності.

На конференцію подано 182 доповіді більш ніж 350 авторів, що свідчить про високий творчий потенціал наукової громадськості області, її широкий інтерес до вирішення насущним проблем науково- технічного розвитку області та прагнення допомогти промисловості перейти на шлях інтенсивного розвитку на базі останніх досягнень науки і техніки.

Організаційний комітет дякує всім, хто відгукнувся на запрошення поділиться своїми думками про перспективи розвитку промисловості Донбасу, бажає її учасникам успіхів і досягнень на нелегкому шляху наукового пошуку.

Содержание

> > > Полное содержание сборника

Секція 4. Практика та перспективи розвитку машинобудування Донеччини

C4.01 Горобец И.А., Михайлов А.Н., Голубов Н.В. Перспективы
дальнейшего развития машиностроительных предприятий донецкой области

Подальший зріст показників роботи підприємств затримується необхідністю технічного перетворення і рішення кадрових проблем. Використання сучасних програмних засобів знизить час підготовки виробництва і документообігу, збільшить обсяг виробництва підприємств.

C4.02 Горобец И.А., Михайлов А.Н., Голубов Н.В. Повышение качества обработки природного камня

На якість обробки каміння впливає жорсткість технологічної системи та характеристики ріжучого інструменту. Наведено методи підвищення продуктивності технологічних процесів і якості обробки камíяних виробів

C4.03 Коваленко В.И., Лебедев М.Б. Определение элементов режимов резания при зенкеровании чугуна и стали

C4.04 Кондрахин В.П., Гуляев В.Г., Тарасенко В.А. Совершенствование методов расчета на усталостную прочность редукторов горных комбайнов

Обгрунтовано необхідність і запропоновані напрямки удосконалювання нормативно-технічної бази для розрахунків на утомленістну довговічність редукторів гірничих комбайнів. Впровадження нових методів розрахунку дозволить на будь- якому етапі створення й освоєння машини визначати показники довговічності для заданих гірничо-технічних умов її експлуатації.

C4.05 Малышко И.А. Шляхи створення конкурентноздатної продукції машинобудування

У статті визначенні шляхи створення конкурентноздатної продукції як на базі металів, так і взагалі. Розглянуті основні причини, що змушують виробників виготовляти не конкурентноздатну продукцію. Розглянута методика Ñконструювання навпакиî, та її вплив на випуск конкурентноздатної продукції.

C4.06 Матюха П.Г. Перспективные способы шлифования труднообрабатывамых материалов

В роботі описані перспективні високопродуктивні способи алмазного шліфування з електроерозійними керуючими діями на робочу поверхню круга сучасних марок конструкційних та інструментальних важкооброблюваних сталей та сплавів, приведені методи визначення оптимальних режимів в залежності від причин погіршення ріжучої спроможності круга.

C4.07 Александров И.В., Алиев И.С., Бобух И.А. Реконструкция рабочих клетей прокатных станов с применением биметаллических облицовочных планок

C4.08 Михайлов А.Н Международный союз машиностроителей — консолидирующая основа машиностроителей донецкой области

У даній статті розглянуті питання організації і діяльності міжнародної громадської організації — Міжнародного союзу машинобудівників. Визначено мету і головні задачі його роботи. У представленій роботі приведена структура Міжнародного союзу машинобудівників і показані основні особливості його роботи.

C4.09 Михайлов А.Н., Горобец И.А., Грубка Р.М. Синтез пространственной геометрии зубьев тяжелонагруженных зубчатых муфт

У статті виконаний аналіз особливостей роботи зубчастих муфт. Представлено основи синтезу просторової геометрії зубів важконавантажених зубчастих муфт. Розроблено рівняння просторової геометрії бічної поверхні зубів. Показано особливості і характеристики просторової геометрії зубчастих муфт.

C4.10 Намаконов Б.В. Материалоемкость — показатель экологического качества изделий

Матеріалоємкість виробів ñ головний показник забруднення навколишнього середовища. Пропонується екологічно чисте машинобудівне виробництво на базі відновлення деталей машин, що на один ñ два порядки дає меншого забруднення навколишнього середовища чим виробництво деталей з первинних ресурсів.

C4.11 Нечепаев В.Г., Гнитько А.Н. Разработка средств совершенствования структуры операций на основе комплексного использования СОТС

Запропоновано новий підхід до використання мастильно- охолоджуючого технологічного середовища (МОТС) в автоматизованому виробництві для удосконалювання структури технологічних операцій. Виконано моделювання процесів системи видалення стружки напірними струменями МОТС — часного випадку системи комплексного використання МОТС в автоматизованому виробництві.

C4.12 Павлиш В.М., Шамаєв В.В. Управління інформаційним полем машинобудівного підприємства

У роботі досліджено особливості системи фінансового управління та дії бізнесу відповідно до умов вітчизняного підприємства. Результати дослідження доводять, що використання керуючої системи CA MANMAN/X (EDS IMAN) стосовно до специфіки машинобудівного підприємства дозволяють підвищити ефективність управління.

C4.13 Павлиш Е.В. Оцінка стратегічної політики інноваційного розвитку машинобудівного виробництва донецького регіону

Стаття присвячена аналізу глобальних тенденцій розвитку світового ринку високотехнологічної продукції і стратегічної політики інноваційного розвитку машинобудівного комплексу Донецького регіону. Запропоновано елементи інноваційної- інвестиційної стратегії машинобудівних підприємств Донбасу.

C4.14 Циня А.Н., Деречинский Ю.Н. Анализ и оценка работы предприятий угольного машиностроения центрального района Донбасса и мероприятия по их улучшению

У даній статті розглядаються питання, що стосуються аналізу й оцінки техніко-фінансового стану основних підприємств вугільного машинобудування Центрального району Донбасу; на основі отриманих зведень розробляються деякі заходи, що пов’язані з реалізацією наявних резервів і спрямовані на забезпечення рентабельної роботи машинобудівного комплексу Донбасу.
Опубликовано 10.07.2011. Обновлено 09.11.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы