Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Для работающих над диссертацией --->> О бюрократии
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Перелік відкритих у 2011 році
спеціалізованих вчених рад

згідно з наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 29.11.2011 № 1380

Фізико-математичні науки

1. У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада Д 35.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.02 — теоретична фізика, 01.04.10 — фізика напівпровідників і діелектриків, 01.04.13 — фізика металів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Вакарчук Іван Олександрович — голова, д.ф.-м.н., професор, ректор, Львівський національний університет імені Івана Франка;
Стахіра Йосип Михайлович — заступник голови, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка;
Павлик Богдан Васильович — вчений секретар, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Технічні науки

2. У Криворізькому технічному університеті:
спеціалізована вчена рада Д 09.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.15.01 – маркшейдерія, 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин, 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин, 05.26.01 – охорона праці строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Вілкул Юрій Григорович — голова ради, д.т.н., професор, почесний ректор, Криворізький технічний університет;
Сидоренко Віктор Дмитрович — заступник голови, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Криворізький технічний університет;
Голишев Олександр Маркович — вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Криворізький технічний університет;

спеціалізована вчена рад Д 09.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.06 – гірничі машини, 05.13.07 –автоматизація процесів керування, 05.15.08 – збагачення корисних копалин строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Моркун Володимир Станіславович — голова ради, д.т.н., професор, начальник науково-дослідної частини, Криворізький технічний університет;
Кіяновський Микола Володимирович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Криворізький технічний університет;
Тиханський Михайло Петрович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Криворізький технічний університет.

3. У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»:
спеціалізована вчена рада Д 64.050.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.06 — технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів та 05.17.08 — процеси та обладнання хімічної технології строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Товажнянський Леонід Леонідович — голова ради, д.т.н., професор, ректор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Гладкий Федір Федорович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Тимченко Валентина Кузьмівна — вчений секретар, к.т.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

спеціалізована вчена рада Д 64.050.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.02 – машинознавство, 05.02.09 – динаміка та міцність машин, 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Львов Геннадій Іванович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Гапонов Володимир Степанович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Сукіасов Володимир Георгійович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

спеціалізована вчена рада Д 64.050.15 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.22.09 – електротранспорт строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Омельяненко Віктор Іванович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Доманський Валерій Тимофійович — заступник голови ради, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Любарський Борис Григорович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

4. У ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» спеціалізована вчена рада Д 12.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології, 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів, 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Роянов В’ячеслав Олександрович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»;
Чейлях Олександр Петрович — заступник голови, д.т.н., професор, проректор з навчально-виховної роботи, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»;
Маслов Володимир Олександрович — вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

5. У Національній металургійній академії України спеціалізована вчена рада Д 08.084.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.01 – матеріалознавство, 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском, 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів, 05.16.04 – ливарне виробництво строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Пройдак Юрій Сергійович — голова ради, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Національна металургійна академія України;
Соценко Олег Васильович — заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, Національна металургійна академія України;
Должанський Анатолій Михайлович — вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національна металургійна академія України.

6. У ДВНЗ «Національний гірничий університет»:
спеціалізована вчена рада Д 08.080.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Садовенко Іван Олександрович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет»;
Бондаренко Володимир Ілліч — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет»;
Тимощук Василь Іполитович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет»;

спеціалізована вчена рада Д 08.080.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.09.03 — електротехнічні комплекси та системи, 05.13.07 — автоматизація процесів керування та 05.26.01 — охорона праці строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Слесарєв Володимир Вікторович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет»;
Бешта Олександр Степанович — заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет»;
Азюковський Олександр Олександрович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет».

7. У ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» спеціалізована вчена рада Д 11.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.06 – гірничі машини, 05.15.01 – маркшейдерія, 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин, 05.26.01 – охорона праці строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступників та вченого секретаря:
Могильний Сергій Георгійович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;
Булгаков Юрій Федорович — заступник голови, д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної діяльності, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;
Семенченко Анатолій Кирилович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДНВЗ «Донецький національний технічний університет»;
Кондрахін Віталій Петрович — вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

8. У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя спеціалізована вчена рада Д 58.052.02 и з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Рибак Тимофій Іванович — голова ради, д.т.н., професор, проректор, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
Рогатинський Роман Михайлович — заступник голови, д.т.н., професор, проректор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
Попович Павло Васильович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

9. У Луцькому національному технічному університеті спеціалізовану вчену раду К 32.075.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Марчук Віктор Іванович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Луцький національний технічний університет;
Пальчевський Богдан Олексійович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Луцький національний технічний університет;
Лапченко Юрій Сергійович — вчений секретар, к.т.н., в.о. доцента кафедри, Луцький національний технічний університет.

10. У Національному авіаційному університеті:
спеціалізована вчена рада Д 26.062.01 и з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.13 — прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 05.13.06 — інформаційні технології, 05.13.21 — системи захисту інформації строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Філоненко Сергій Федорович — голова ради, д.т.н., професор, заступник директора Інституту інформаційно-діагностичних систем, Національний авіаційний університет;
Куц Юрій Васильович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;
Єременко Володимир Станіславович — вчений секретар, к.т.н., професор, Національний авіаційний університет;

спеціалізована вчена рада Д 26.062.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 21.06.01 – екологічна безпека та 05.17.07 – хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Запорожець Олександр Іванович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;
Бойченко Сергій Валерійович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;
Матвєєва Ірина Валеріївна — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет.

11. У Національному університеті «Львівська політехніка»:
спеціалізована вчена рада Д 35.052.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.17.04 — технологія продуктів органічного синтезу, 05.17.06 — технологія полімерних і композиційних матеріалів та 05.17.07 — хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Піх Зорян Григорович — голова ради, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Національний університет «Львівська політехніка»;
Братичак Михайло Миколайович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»;
Дзіняк Богдан Остапович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»;

спеціалізована вчена рада Д 35.052.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.04- прилади та методи вимірювання теплових величин, 05.11.05 — прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин, 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, 05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Стадник Богдан Іванович — голова ради, д.т.н., професор, директор Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка»;
Столярчук Петро Гаврилович — заступник голови, д.т.н., професор, перший заступник директора Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка»;
Луцик Ярослав Теодорович — вчений секретар, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»;

спеціалізована вчена рада Д 35.052.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.17.08 — процеси та обладнання харчових хімічної технології та 05.17.11 — технологія тугоплавких неметалічних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Атаманюк Володимир Михайлович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»;
Вахула Ярослав Іванович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»;
Якимечко Ярослав Богданович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка».

12. В Одеському національному політехнічному університеті;
спеціалізована вчена рада Д 41.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти, 05.13.06 – інформаційні технології, 05.13.07 – автоматизація процесів керування строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Антощук Світлана Григорівна — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет;
Копитчук Микола Борисович — заступник голови, д.т.н., професор, проректор, Одеський національний політехнічний університет;
Колесніков Олексій Євгенович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет;

спеціалізована вчена рада К 41.052.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, 05.13.22 – управління проектами та програмами строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Оборський Геннадій Олександрович — голова ради, д.т.н., професор, ректор, Одеський національний політехнічний університет;
Гогунський Віктор Дмитрович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет;
Гугнін Володимир Павлович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет.

13. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України:
спеціалізована вчена рада К 35.874.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Семерак Михайло Михайлович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України;
Гивлюд Микола Миколайович — заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України;
Ковалишин Василь Васильович — вчений секретар, к.т.н, проректор з науково-дослідної роботи, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України;

спеціалізована вчена рада К 35.874.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 — управління проектами і програмами строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Рак Юрій Павлович — голова ради, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України;
Сидорчук Олександр Васильович — заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України;
Зачко Олег Богданович — вчений секретар, к.т.н., доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України.

14. У Харківському державному університеті харчування і торгівлі:
спеціалізована вчена рада Д 64.088.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.12 — процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, 05.18.15 — товарознавство харчових продуктів, 05.18.16 — технологія харчової продукції строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Михайлов Валерій Михайлович — голова ради, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Харківський державний університет харчування і торгівлі;
Малюк Людмила Петрівна — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;
Дубініна Антоніна Анатоліївна — вчений секретар, к.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;

спеціалізована вчена рада К 64.088.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів та 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Павлюк Раїса Юріївна — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;
Лисюк Галина Михайлівна — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;
Верешко Наталія Вячеславівна — вчений секретар, к.т.н., доцент, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі.

15. В Одеській національній академії харчових технологій:
спеціалізована вчена рада Д 41.088.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.01 — технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів, 05.18.02 — технологія зернових, бобових, круп`яних продуктів і комбікормів, олійних і луб`яних культур, 05.18.12 — процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв та 05.18.13 — технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Гапонюк Олег Іванович — голова ради, д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Одеська національна академія харчових технологій;
Іоргачова Катерина Георгіївна — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;
Павлашова Ганна Ігорівна — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;

спеціалізована вчена рада Д 41.088.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.04 — технологія м`ясних, молочних продуктів та продуктів із гідробіонтів, 05.18.16 — технологія харчової продукції та 03.00.20 – біотехнологія строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Дідух Наталія Андріївна — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;
Тележенко Любов Миколаївна — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;
Станкевич Георгій Миколайович — вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академії харчових технологій.

16. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу спеціалізована вчена рада Д 20.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.13 — прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 05.13.07 — автоматизаці строком на три роки я процесів керування та 05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Кісіль Ігор Степанович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
Карпаш Олег Михайлович — заступник голови, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
Дранчук Мирослав Михайлович — вчений секретар, к.т.н., професор, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

17. В Українському державному науково-дослідному вуглехімічному інституті Мінпромполітики України (УХІН) спеціалізована вчена рада Д 64.822.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.17.07 – хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Ковальов Євген Тихонович — голова ради, д.т.н., професор, директор, Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут Мінпромполітики України;
Васильєв Юрій Семенович — заступник голови, д.т.н., професор, заступник директора з наукової роботи, Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут Мінпромполітики України;
Рудкевич Мар’ян Іванович — вчений секретар, к.т.н., с.н.с., вчений секретар, Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут Мінпромполітики України.

Сільськогосподарські науки

18. У Національному університеті біоресурсів і природокористування України спеціалізована вчена рада Д 26.004.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація (сільськогосподарські та біологічні науки), 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація (сільськогосподарські науки), 06.03.03 – лісознавство і лісівництво (сільськогосподарські науки) строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Лакида Петро Іванович — голова ради, д.с-г.н., професор, директор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства;
Попович Сергій Юрійович — заступник голови, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Лащенко Андрій Григорович — вчений секретар, к.с-г.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Філософські науки

19. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.43 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.11 – релігієзнавство, 09.00.12 – українознавство строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Лубський Володимир Іонович — голова ради, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Обушний Микола Іванович — заступник голови, д.політ.н., професор, директор, Центр українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Фенно Ірина Миколаївна — вчений секретар, к.філос.н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Географічні науки

20. У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада Д 35.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.02 – економічна та соціальна географія, 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів, 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Шаблій Олег Іванович — голова ради, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка;
Петлін Валерій Миколайович — заступник голови, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка;
Телегуз Олексій Гнатович — вчений секретар, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Юридичні науки

21. У Маріупольському державному університеті спеціалізована вчена рада К 12.093.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Баймуратов Михайло Олександрович — голова ради, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Маріупольський державний університет;
Волошин Юрій Олексійович — заступник голови, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Маріупольський державний університет;
Свірський Борис Михайлович — вчений секретар, к.ю.н., доцент, Декан економіко-правового факультету, Маріупольський державний університет.

Медичні науки

22. У Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ та ДУ «Інститут гастроентерології» НАМН України спеціалізована вчена рада Д 08.601.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.36 – гастроентерологія; 14.01.11 – кардіологія; 14.01.10 – педіатрія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Дзяк Георгій Вікторович — голова ради, д.м.н., професор, ректор, завідувач кафедри, Дніпропетровська державна медична академія;
Шостакович-Корецька Людмила Романівна — заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб, Дніпропетровська державна медична академія;
Родіонова Вікторія Всеволодівна — вчений секретар, д.м.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровська державна медична академія.

23. У Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ спеціалізована вчена рада Д 26.613.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.15 – нервові хвороби строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Головченко Юрій Іванович — голова ради, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;
Ткаченко Олена Василівна — заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;
Федорець Валентина Григорівна — вчений секретар, к.м.н., асистент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

спеціалізована вчена рада Д 26.613.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Медведєв Володимир Єгорович — голова ради, д.м.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
Щербіна Олег Володимирович — заступник голови, д.м.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
Бондар Ганна Миколаївна — вчений секретар, к.м.н., доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

24. У ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ спеціалізована вчена рада Д 29.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 – внут¬рішні хвороби, 14.01.38 – загальна практика–сімейна медицина строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Фролов Валерій Митрофанович — голова ради, д.м.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський державний медичний університет»;
Коломієць Віктор Іванович — заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський державний медичний університет»;
Лоскутова Ірина Володимирівна — вчений секретар, д.м.н., професор, професор кафедри, ДЗ «Луганський державний медичний університет».

25. У ДУ «Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України» спеціалізована вчена рада Д 26.557.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.05 – нейрохірургія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Зозуля Юрій Панасович — голова ради, д.м.н., професор, директор, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України»;
Цимбалюк Віталій Іванович — заступник голови, д.м.н., професор, заступник директора, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України»;
Дунаєвська Світлана Григорівна — вчений секретар, к.м.н., с.н.с., Провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».

26. У Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ:
спеціалізована вчена рада Д 11.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.02.01 – гігієна та професійна патологія, 14.03.03 – нормальна фізіологія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Казаков Валерій Миколайович — голова ради, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;
Уманський Володимир Якович — заступник голови, д.м.н., професор, завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;
Ластков Дмитро Олегович — вчений секретар, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

спеціалізована вчена рада Д 11.600.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.01– акушерство і гінекологія, 14.01.10 – педіатрія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Чайка Володимир Кирилович — голова ради, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;
Юліш Євген Ісаакович — заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;
Долгошапко Ольга Миколаївна — вчений секретар, д.м.н., професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

спеціалізована вчена рада Д 11.600.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія, 14.03.02 – патологічна анатомія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Думанський Юрій Васильович — голова ради, д.м.н., професор, ректор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;
Попович Олександр Юлійович — заступник голови, д.м.н., професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;
Волос Лілія Іванівна — вчений секретар, д.м.н., професор, Провідний науковий співробітник, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького.

27. У ДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ спеціалізована вчена рада Д 44.601.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Ждан Вячеслав Миколайович — голова ради, д.м.н., професор, ректор, завідувач кафедри, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»;
Ткаченко Павло Іванович — заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»;
Гуржій Олена Вікторівна — вчений секретар, д.м.н., професор, доцент кафедри, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».

28. У Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ спеціалізована вчена рада Д 64.609.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія, 14.01.03 – хірургія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Вінник Юрій Олексійович — голова ради, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти;
Спузяк Михайло Іванович — заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти;
Бєлєвцов Юрій Павлович — вчений секретар, к.м.н., доцент, доцент кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти.

Директор департаменту атестації кадрів В. Д. Бондаренко
Опубликовано 17.12.2011. Обновлено 13.11.2013

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы