Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: На связи с научным миром --->> Публикация результатов
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Список изданий

одобренных ВАК к освещению результатов диссертационной работы

[Физико-математические] [Химические] [Биологические] [Геологические] [Технические] [Сельскохозяйственные] [Исторические] [Экономические] [Философские] [Филологические] [Географические] [Юридические] [Педагогические] [Медицинские] [Фармацептические] [Ветеринарные] [Архитектурные] [Культуроведение] [Психологические] [Военные] [Национальной безопасности] [Социологические] [Политические] [Спортивные] [Государственного управления] [Разовые]

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ  ПРАЦЬ

 • Агроекологія і біотехнологія (Інститут агроекології та біотехнології УААН).

 •  Агрохімія і грунтознавство (Інститут грунтознавства та агрохімії          ім. О.Н.Соколовського УААН).

 • Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. (Луганський державний медичний університет).

 • Біологія та валеологія (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди).

 • Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції (Мелітопольський державний педагогічний університет МОН України, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України).

 • Ветеринарна біотехнологія  (Інститут ветеринарної медицини УААН).

 • Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.

 • Вісник Державної агроекологічної академії України.

 • Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Біологія і екологія”.

 • Вісник Донецького державного університету.

 • Вісник Запорізького державного університету. Серія: фізико-математичні науки, біологічні науки.

 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Біологія”.

 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Інтродукція та збереження рослинного різноманіття”.

 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Проблеми регуляції фізіологічних функцій”.

 • Вісник Луганського державного педагогічного університету. Серія “Біологічні науки”.

 • Вісник Львівського університету. Серія біологічна.

 • Вісник Одеського державного університету.

 • Вісник Харківського державного університету.

 • Гематологія і переливання крові. (Київський НДІ гематології та переливання крові МОЗ України).

 • Гигиена населённых мест (Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України).

 • Екологія моря. (Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевсь­кого НАН України).

 • Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень.

 • Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: біологічні науки.

 • Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Серія: Екологія. Біологічні науки.

 • Лісівництво і агролісомеліорація (Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького).

 • Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З Гжицького.

 • Науковий вісник Національного аграрного університету.

 • Науковий вісник Українського державного лісотехнічного універ­ситету.

 • Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія.

 • Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України.

 • Наукові записки НаУКМА. Серія: Біологія та екологія (Національний університет "Києво-Могилянська академія").

 • Наукові записки Тернопільського  педуніверситету ім.В.Гнатюка. Серія: біологія.

 • Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель (Дніпропетровський держ. університет).

 • Праці Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. (м. Львів).

 • Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. (Луганський державний медичний університет).

 • Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (Науковий центр радіаційної медицини АМН України).

 • Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація зони відчуження).

 • Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона (Донецький державний університет Міносвіти і науки України).

 • Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биоло­гических наук и практического здравоохранения. (Кримський медичний універ­ситет ім. С.І. Георгієвського).

 • Промислова ботаніка (НАН України, Донецький ботанічний сад НАН України).

 • Труды Никитского ботанического сада.

 • Український журнал гематології та трансфузіології (Інститут гематології та трансфузіології АМН України).

 • Фізіологічно активні речовини (НАН України, Інститут органічної хімії, МОЗ України, Національна фармацевтична академія України).

 • Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа (Морський гідрофізичний інститут…………).

 • Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського МОН України).

 •  

  ЖУРНАЛИ

 • Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України).

 • Аграрний вісник Причорномор’я. (Одеський сільськогосподарський інститут).

 • Агроекологічний журнал (Інститут агроекології та біотехнології УААН, Інститут сільськогосподарськоїї мікробіології УААН).

 • Альгологія (Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, Дніпротелепрескорпорація).

 • Архив клинической и экспериментальной медицины. (Донецький державний медичний університет).

 • Биополимеры и клетка. (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України).

 • Біологічний вісник. (Харківський національний  університет ім. В.Н. Ка­­ра­зіна).

 • Біологія тварин (Інститут землеробства і біології тварин УААН).

 • Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН.

 • Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада.

 • Вестник зоологии. (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України).

 • Вісник аграрної науки.

 • Вісник гігієни і епідеміології. (Донецький державний медичний університет).

 • Вісник Державного агроекологічного університету.

 • Вісник морфології. (Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова).

 • Вісник Національної академії наук України (Президія НАН України).

 • Вісник проблем біології і медицини (Українська медична стоматологічна академія).

 • Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: біологія.

 • Вісті Біосферного заповідника "Асканія Нова".

 • Гидробиологический журнал. (Інститут гідробіології НАН України).

 • Грунтознавство (Дніпропетровський національний університет МОН України, ТОВ "Агенство "Телепресінформ").

 • Довкілля та здоров’я (Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, Українське відділення міжнародного центру наукової культури — Всесвітня лабораторія).

 • Доповіді НАН України.

 • Досягнення біології і медицини (Одеський державний медичний університет МОН України).

 • Екологія та ноосферологія (Дніпропетровський національний університет, ТОВ "Агенство "Телепресінформ").

 • Експериментальна і клінічна медицина. (Харківський державний медичний університет).

 • Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького).

 • Ендокринологія. (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Ко­місаренка АМН України).

 • Заповідна справа в Україні (Київський університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги).

 • Заповідна справа в Україні (Київський університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги).

 • Захист рослин. (Інститут захисту рослин УААН України).

 • Известия Харьковского энтомологического общества.

 • Імунологія та алергологія. (Інститут урології та нефрології АМН України).

 • Інтродукція рослин (Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України).

 • Клінічна та експериментальна патологія (Буковинська державна медична академія МОЗ України).

 • Клінічна фармація (Національний фармацевтичний університет МОЗ України).

 • Космічна наука і технологія. (НКА України).

 • Лікарська справа (МОЗ України, видавництво "Здоров"я").

 • Львівський медичний часопис (АСТА МЕDIСА LЕОРОLIЕNSIА). (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького).

 • Медична хімія. (Національний медичний університет ім. О.О. Бо­гомольця).

 • Мікробіологічний журнал. (Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. За­болотного НАН України).

 • Морський екологічний журнал (Інститут біології південних морів НАН України).

 • Науковий вісник Волинського  державного університету ім.Л.Українки.

 • Науковий вісник Ужгородського  університету. Серія: Біологія.

 • Нейрофизиология. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України).

 • Онкологія. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України).

 • Питання біоіндикації та екології. (Запорізький державний універ­ситет).

 • Проблеми ендокринної патології ( АМН України, МОЗ України, Інститут проблем ендокринної патології АМН України).

 • Проблеми старіння та довголіття (Інститут геронтології АМН України).

 • Проблеми харчування (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України), (гігієна).

 • Проблемы криобиологии. (Інститут проблем кріобіології та кріо­медицини НАН України).

 • Рибне господарство. (Інститут рибного господарства УААН).

 • Садівництво. (Інститут садівництва УААН).

 • Современные проблемы токсикологии. (Інститут екогігієни та токсикології).

 • Таврический медико-биологический вестник. (Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського).

 • Украинский биохимический журнал. (Інститут біохімії ім. О.В. Пал­ладіна НАН України)

 • Український ботанічний журнал. (Інститут ботаніки ім. М.Г.  Хо­лодного НАН України).

 • Український журнал гематології та трансфузіології (Інститут гематології та трансфузіології АМН України).

 • Український радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології).

 • Ученые записки Симферопольского государственного университета

 • Учёные записки Таврического университета им. В.И.Вернадского .

 • Физиология и биохимия культурных растений. (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України).

 • Фізика живого (НДЦ квантової медицини МОЗ України).

 • Фізіологічний журнал. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України).

 • Фізіолого-біохімічна оцінка дії техногенних факторів та рослин. (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

 • Фітотерапія (Медичний інститут Української асоціації народної медицини, Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини при МОЗ України).

 • Фотобіологія та фотомедицина. (Харківський національний універ­ситет ім. В.Н. Каразіна).

 • Химия и технология воды (НАН України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України).

 • Цитология и генетика. (Інститут клітинної біології і генетики НАН України).

 • Экспериментальная онкология. (Інститут експериментальної пато­логії, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України).

 • Опубликовано 24.11.2012. Обновлено 30.11.2013

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

   
  КрепёжКрепёж
  Сервис

  Вверх этой страницы