Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: На связи с научным миром --->> Публикация результатов
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Список изданий

одобренных ВАК к освещению результатов диссертационной работы

[Физико-математические] [Химические] [Биологические] [Геологические] [Технические] [Сельскохозяйственные] [Исторические] [Экономические] [Философские] [Филологические] [Географические] [Юридические] [Педагогические] [Медицинские] [Фармацептические] [Ветеринарные] [Архитектурные] [Культуроведение] [Психологические] [Военные] [Национальной безопасности] [Социологические] [Политические] [Спортивные] [Государственного управления] [Разовые]

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 • Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Серія: Педагогічні науки.

 • Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні (Київський державний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України ).

 • Військова освіта (Головне управління військової освіти Міністерства оборони України, Науково-методичний центр військової освіти, Київський інститут внутрішніх справ).

 • Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки.

 • Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Педагогіка і психологія”.

 • Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: педагогіка і психологія.

 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”.

 • Вісник КНУКіМ. Серія: Педагогіка (Київський національний університет культури і мистецтв).

 • Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

 • Вісник Львівського державного університету. Серія педагогічна.

 • Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка.

 • Вісник Прикарпатського університету. Серія “Педагогіка” (м. Івано-Франківськ).

 • Вісник Харківської державної академії культури.

 • Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки.

 • Гуманізація навчально-виховного процесу (Інститут змісту і методів навчання, Слов"янський державний педагогічний інститут Міносвіти  України).

 • Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди.

 • Дидактика математики: проблеми і дослідження (Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, Інститут педагогіки АПН України, Донецький державний університет Міносвіти України, Донецька фірма наукоємних технологій НАН України).

 • Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі (Інститут дефектології АПН України).

 • Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львівський науково-практичний центр).

 • Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України).

 • Духовність особистості: методологія, теорія і практика (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України).

 • Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. (Харківський держав­ний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

 • Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (військова педагогіка).

 • Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія: педагогічна.

 • Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педа­гогіч­ного університету. Серія соціально-педагогічна.

 • Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту Міноборони України (військова педагогіка).

 • Збірник наукових праць Національної академії  Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького .

 • Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Міносвіти України.

 • Комп"ютерно-орієнтовані системи навчання (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова).

 • Конфліктологічна експертиза: теорія і методика(Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Товариство конфліктологівУкраїни).

 • Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ(Дрогобицький державний педагогічний універсиет імені Івана Франка Міносвіти і науки України).

 • Наука і сучасність  (Національний педагогічний університет

 • Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

 • Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту.

 • Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія.

 • Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету.

 • Науковий вісник національного аграрного університету.

 • Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

 • Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія.

 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи начання.

 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні наки: реалії та перспективи.

 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління.

 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти.

 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики.

 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика начання та иховання.

 • Наукові  записки Тернопільського державного педагогічного універ­ситету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”.

 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного універ­ситету імені Михайла Коцюбинського. Серія “Педагогіка і психологія”.

 • Наукові записки кафедри педагогіки (Харківський державний університет, Інститут сходознавства і міжнародних відносин, "Харківський колегіум", Харківський педагогічний коледж).

 • Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету  ім. В.Винниченка. Серія: педагогічні науки.

 • Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія “Педагогічні та історичні науки”.

 • Наукові записки Харківського військового університету Міноборони України. Серія: соціальна філософія, педагогіка, психологія.

 • Наукові записки. (Острозька академія).

 • Наукові праці академії (Державна льотна академія України Міносвіти і науки України).

 • Наукові праці. Серія: Історичні науки. Економічні науки. Педагогічні науки  (Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська Академія").

 • Нові технології навчання (Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти ).

 • Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.

 • Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. (Рівненський державний педагогічний інститут).

 • Педагогіка вищої та середньої школи (Криворізький державний педагогічний університет МОН України).

 • Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Запорізький інститут удосконалення вчителів).

 • Педагогіка та психологія. (Харківський державний педагогічний уні­вер­ситет ім. Г.С. Сковороди).

 • Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (Харківський художньо-промисловий інститут Міносвіти і науки України).

 • Педагогічний процес: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Благодійний фонд ім. А. Макаренка).

 • Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр середньої загальної освіти, АПН України, Інститут педагогіки, Головне управління освіти Київської міськдержадміністрації).

 • Педагогічні науки. (Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Ма­каренка).

 • Полтавського державного педагогічного інституту  ім. В.Г.Короленка. Серія: Педагогічні науки.

 • Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти (Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського Міністерства мистецтв та культури України).

 • Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України).

 • Проблеми освіти (Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти ).

 • Проблеми педагогічних технологій (Волинський державний університет ім. Л.Українки).

 • Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут внутрішніх справ МВС України).

 • Проблеми сучасного мистецтва і культури (Міністерство мистецтв та культури України, Харківський обласний методичний кабінет учбових закладів мистецтв та культури).

 • Проблеми сучасного підручника (Інститут педагогіки АПН України).

 • Проблеми сучасної педагогічної освіти . Серія: педагогіка і психологія (Кримський державний гуманітарний інститут).

 • Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Серія: педагогічні науки (Луганський державний інститут культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

 • Проблеми трудової і професійної підготовки (АПН, Інститут педагогіки, Слов"янський державний педагогічний інститут Міносвіти України).

 • Професійно-художня освіта України (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників МОН України).

 • Психологія та педагогіка: спеціальні ( Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова).

 • Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини МОН України).

 • Соціалізація особистості (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова).

 • Соціальні технології. (Київський національний університет ім. Тара­са Шевченка).

 • Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (Інститут педагогіки і психології професійної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, АПН України, Міносвіти і науки України).

 • Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова).

 • Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (Інститут проблем виховання  АПН, Міносвіти України).

 • Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київський національний лінгвістичний університет Міносвіти і науки України).

 • Теоретичні питання освіти та виховання (Київський державний лінгвістичний університет Міносвіти України).

 • Теорія і методика мистецької освіти (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Міносвіти і науки України).

 • Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін (Рівненський державний гуманітарний університет).

 • Теорія та методика навчання та виховання. (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

 • Херсонський державний педагогічний університет. Серія “Педагогічні науки”.

 • Школа першого ступеня: теорія і практика (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України).

 •  

  ЖУРНАЛИ

 • Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

 • Біологія і хімія в школі (Міносвіти, АПН України).

 • Вересень.

 • Вища освіта України (МОН України, АПН України, Інститут вищої освіти АПН України).

 • Вісник Вінницького політехнічного інституту .

 • Вісник Житомирського педагогічного університету.

 • Вісник Книжкової палати.

 • Вісник Одеського інституту внутрішніх справ МВС України.

 • Вісник Української академії державного управління при Президен­тові України.

 • Вісник Черкаського державного університету. Серія: педагогічні науки.

 • Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (Міносвіти України, видавництво "Педагогічна преса").

 • Географія та основи економіки в школі (Міносвіти, АПН України).

 • Гуманітарні науки (Кримський державний гуманітарний інститут МОН України).

 • Дефектологія

 • Джерела (Івано-Франківський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників).

 • Дивослово.

 • Директор школи, ліцею, гімназії (Міністерство освіти і науки України, АПН України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, "Педагогічна преса").

 • Дошкільне виховання.

 • Дошкільне виховання.

 • Зарубіжна література в навчальних закладах.

 • Імідж сучасного педагога (Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників ім. М.В.Остроградського, ТОВ "АСМІ").

 • Іноземні мови (Київський державний лінгвістичний університет).

 • Історія в школах України (Міносвіти України).

 • Комп’ютер у школі та сім’ї.

 • Математика в школі (Міносвіти, АПН України).

 • Мистецтво та освіта (Міносвіти, АПН України, Київська дитяча Академія мистецтв).

 • Наука і освіта (Південний науковий центр АПН України).

 • Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота.

 • Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя Міносвіти і науки України).

 • Наукові праці. Серія: Педагогічні науки (Миколаївська філія НаУКМА).

 • Наша школа.

 • Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України).

 • Нова педагогічна думка (Острозька Академія, Рівненський інститут підвищення кваліфікації педагогічних кадрів).

 • Обрії (Івано-Франківський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників).

 • Освіта Донбасу (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка).

 • Освіта і управління.

 • Освіта на Луганщині (Луганський інститут післядипломної освіти Міносвіти України, Головне управління освіти Луганської облдержадміністрації).

 • Педагогіка і психологія (АПН України).

 • Педагогіка і психологія професійної освіти.

 • Педагогічний пошук (Волинський обласний навчально-методичний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, Управління освіти Волинської облдержадміністрації).

 • Постметодика.

 • Початкова школа.

 • Професійна освіта: педагогіка і психологія (Інститут педагогіки і психології  професійної освіти АПН України, Вища Педагогічні Школа у Ченстохові).

 • Професійно-технічна освіта (Міносвіти України, АПН, Інститут змісту і методів навчання, Інститут педагогіки і психології професійної освіти).

 • Рідна школа.

 • Рідні джерела (Освітній науково-методичний центр "Україна-діаспора", АПН України, Товариство міжнародних зв"язків "Україна-Світ").

 • Русская словесность в школах Украины (МОН України, Інститут педагогіки України АПН України, Асоціація вчителів російської мови та літератури України).

 • Світло (Управління освіти Київської облдержадміністрації, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім.Г.Сковороди).

 • Соціальна педагогіка: теорія і практика (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шеченка МОН України).

 • Соціальна робота  в Україні: теорія і практика (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України, Державний центр соціальних служб для молоді, «Фонд соціальної роботи», Ліга соціальних працівників України).

 • Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет "ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

 • Трудова підготовка в закладах освіти (Міністерство освіти України).

 • Українська література в загальноосвітній школі.

 • Українська мова і література в школі (Інститут педагогіки АПН України).

 • Фізика та астрономія в школі (Міносвіти, АПН України).

 • Фізичне виховання в школі (Міністерство освіти України).

 • Шлях освіти (Міносвіти України,АПН, Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України).

 • Опубликовано 24.11.2012. Обновлено 30.11.2013

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

   
  КрепёжКрепёж
  Сервис

  Вверх этой страницы