Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: На связи с научным миром --->> Публикация результатов
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Список изданий

одобренных ВАК к освещению результатов диссертационной работы

[Физико-математические] [Химические] [Биологические] [Геологические] [Технические] [Сельскохозяйственные] [Исторические] [Экономические] [Философские] [Филологические] [Географические] [Юридические] [Педагогические] [Медицинские] [Фармацептические] [Ветеринарные] [Архитектурные] [Культуроведение] [Психологические] [Военные] [Национальной безопасности] [Социологические] [Политические] [Спортивные] [Государственного управления] [Разовые]

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 • Авіаційно-космічна техніка і технологія. (Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського).

 • Адгезия расплавов и пайка материалов. (Інститут проблем ма­теріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України).

 • Автоматизация судовых технических средств. (Одеська державна морська академія).

 • Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладо­будуванні. (Державний університет “Львівська політехніка“).

 • Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки).

 • Автоматизовані системи управління і нові інформаційні технології (Міжнародний ННЦ інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України).

 • Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи (Херсонський державний технічний університет Міносвіти України).

 • Автомобільний транспорт. (Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет).

 • Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. (Український транс­портний університет).

 •  Аграрний вісник Причорномор’я.

 • Адаптивні системи автоматичного управління. (Національний технічний університет України “КПІ“).

 • Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України).

 • Артиллерийское и стрелковое вооружение (Державний науково-технічний центр артилерійсько-стрілецького озброєння Мінпромполітики України).

 • Безпека дорожнього руху. (Міністерство внутрішніх справ України).

 • Будівельні конструкції. (Державний НДІ будівельних конструкцій, м. Київ).

 • Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка ( Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів, Державний НДІ санітарної техніки і обладнання будівель і споруд).

 • Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України).

 • Вестник Харьковского государственного политехнического универ­ситета.

 • Взрывозащищённое электрооборудование (Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут вибухозахищеного і рудничного електрообладнання з дослідно-експерементальним виробництвом).

 • Вимірювальна техніка та метрологія. (Державний університет “Львівська політехніка“).

 • Виноградарство и виноделие. (Інститут винограду і вина “Магарач“).

 • Високі технології в машинобудуванні. (Харківський державний політехнічний університет).

 • Відбір і обробка інформації. (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Кар­­пенка НАН України, м. Львів).

 • Вісник аграрної науки Причорномор’я. (Миколаївський державний сільськогосподарський інститут).

 • Вісник Державного агроекологічного університету.

 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка" Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування.

 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Електроніка.

 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки.

 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації.

 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія  “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”.

 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології".

 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика".

 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія “Автоматика, вимірювання та керування”.

 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія “Електроенергетичні та електромеханічні системи”.

 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія “Комп’ютерні системи та мережі”.

 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні”.

 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія “Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація”.

 • Вісник Державного університету “Львівська політехніка“. Серія “Інформаційні системи та мережі“.

 • Вісник Державної агроекологічної академії України.

 • Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

 • Вісник Дніпропетровського університету "Ракетно-космічна тех­ніка".

 • Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка.

 • Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури.

 • Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: Технічні науки.

 • Вісник Київського міжнародного університету цивільної авіації.

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Військово-спеціальні науки.

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика.

 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія  “Математика, механіка”.

 • Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки.

 • Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету.

 • Вісник Криворізького технічного університету.

 • Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Агроінженерні дослідження.

 • Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Архітектура і сільськогосподарське будівництво.

 • Вісник Львівської комерційної  академії.   Серія: товарознавча.

 • Вісник Національного технічного університету "КПІ". Серія: Приладобудування.

 • Вісник Національного технічного університету "ХПІ".

 • Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Гірництво".

 • Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: Інформатика, управління та обчислювальна техніка.

 • Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва.

 • Вісник Національного університету водного господарства та природокористування МОН України.

 • Вісник Одеського державного морського університету.

 • Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури Міносвіти і науки України.

 • Вісник Приазовського державного технічного університету.

 • Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

 • Вісник Рівненського державного технічного університету.

 • Вісник Севастопольського державного технічного університету. Серія: “Автоматизація процесів та управління“.

 • Вісник Севастопольського державного технічного університету. Серія: “механіка, енергетика, екологія“.

 • Вісник Севастопольського державного технічного університету. Серія. “Інформатика, електроніка, зв’язок».

 • Вісник Транспортної Академії Україні та Українського транспортного університету.

 • Вісник Українського транспортного університету.

 • Вісник Харківського державного автомобільно-дорожнього техніч­ного університету.

 • Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства Мінагрополітики України.

 • Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Тракторна енергетика.

 • Вісник Харківського національного автомобільно-дорожного університету.

 • Вісник Чернігівського технологічного університету. Серія: "Технічні науки".

 • Водний транспорт (Київська державна академія водного транспорту).

 • Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. (Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського).

 • геологічна.

 • Геометричне та комп’ютерне моделювавння  (Харківський державний університет харчування і торгівлі, Українська асоціація з прикладної геометрії).

 • Геотехническая  механика (Інститут геотехнічної механіки НАН України).

 • Гідравліка і гідротехніка. (Український транспортний університет).

 • Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України).

 • Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. (Рівненський державний технічний університет Міносвіти і науки України).

 • Гідромеханіка. (Інститут гідромеханіки НАН України).

 • Гірнича електромеханіка та автоматика. (Національна гірнича академія України).

 • Гірничі, будівельні, дорожні і меліоративні машини. (Київський національний технічний університет будівництва і архітектури).

 • Горноспасательное дело (НДІ гірничорятувальної справи Мінпаливенеого України, НВО "Респіратор").

 • Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах (Київський державний торговельно-економічний університет).

 • Двигуни внутрішнього згоряння. (Харківський державний політехнічний університет).

 • Динаміка і міцність машин. (Харківський державний політехнічний університет).

 • Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України).

 • Екологія (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України), (екологічна безпека).

 • Екологія і природокористування (Інститут проблем природокористування та екології НАН України).

 • Екологія і ресурси (Інститут проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України).

 • Екологія і ресурси (Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів Ради національної безпеки і оборони України).

 • Електромашинобудування та електрообладнання. (Одеський державний політехнічний університет).

 • Електроніка та зв’язок. (Національний технічний університет України "КПІ" та Київський військовий інститут управління та зв’язку).

 • Захист інформації. (Київський міжнародний університет цивільної авіації).

 • Захист металургійних машин від поломок. (Приазовський держав­ний технічний університет).

 • 100.Защитные покрытия на металлах. (Інститут проблем матеріало­знавства ім. І. М. Францевича НАН України).

  101.Збагачення корисних копалин. (Національна гірнича академія).
  102.Збірка наукових праць Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. Серія Г: Процеси механічної обробки, верстати та інструменти.

 • Збірник "Вестник НТУУ "КПИ", серія "Машиностроение".

 • Збірник наукових праць "Пожежна безпека" (Український НДІ пожежної безпеки МВС України, Львівський інститут пожежної безпеки МВС України).

 • Збірник наукових праць ВАТ "Науково-дослідний і проектний інститут по збагаченню та агломерації руд –   Механобрчормет", м. Кривий Ріг.

 • Збірник наукових праць ВАТ “УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного”.

 • Збірник наукових праць ВАТ «УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного».

 • Збірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту. Серія: будівництво.

 • Збірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту. Серія: транспорт.

 • Збірник наукових праць Донбаського гірничо-металургійного інсти­туту, м. Алчевськ.

 • Збірник наукових праць Донецького державного технічного універ­ситету. Серія “Електротехніка і енергетика”.

 • Збірник наукових праць Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.

 • Збірник наукових праць Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України. Серія: Матеріалознавство.

 • Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України.

 • Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень.

 • Збірник наукових праць Київського військового інституту управління і зв"язку Міноборони України.

 • Збірник наукових праць Київського інституту залізничного транспорту.

 • Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту Міністерства транспорту України. Серія: транспортні системи і технології.

 • Збірник наукових праць КІ ВПС (Київський інститут військово-повітряних сил).

 • Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету.

 • Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: Технічні науки.

 • Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту.

 • Збірник наукових праць Наукового центру Військово-Повітряних Сил.

 • Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту, м. Кривий Ріг.

 • Збірник наукових праць Національної академії оборони України.

 • Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького.

 • Збірник наукових праць Національної гірничої академії.

 • Збірник наукових праць Одеського інституту Сухопутних військ МО України.

 • Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії Мінагрокомплексу України.

 • Збірник наукових праць Полтавського державного технічного універ­ситету ім. Юрія Кондратюка. Серія “Галузеве машинобудування, будів­ницт­во”.

 • Збірник наукових праць Севастопольського інституту ядерної енергії та промисловості.

 • Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.

 • Збірник наукових праць Українського державного морського технічного університету ім. адм. Макарова, м. Миколаїв.

 • Збірник наукових праць Українського зонального науково-дослід­ного і проектного інституту цивільного будівництва, м. Київ.

 • Збірник наукових праць Української державної академії зв’язку, м. Одеса.

 • Збірник наукових праць УкрНДІвогнетривів.

 • Збірник наукових праць Харківського військового університету.

 • Збірник наукових праць Харківського інституту військово-повітряних сил імені Івана Кожедуба МО України.

 • Збірник наукових праць Харківської державної академії залізнич­ного транспорту.

 • Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

 • Збірник наукових праць Центрального НДІ Збройних Сил України.

 • Інженерна геодезія (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України).

 • Квалілогія книги (Українська академія друкарства Міносвіти і науки України).

 • Кібернетика і обчислювальна техніка (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти України).

 • Коммунальное хозяйство городов. (Харківська державна академія міського господарства).

 • Комп’ютерні технології друкарства. (Українська академія дру­карства, м. Львів).

 • Комп’ютерні засоби, мережі та системи (НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України).

 • Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин (Кіровоградський державний технічний університет).

 • Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промис­ловість. (Український державний лісотехнічний університет).

 • Математичне моделювання в інженерних та економічних задачах транспорту. Серія “Транспорт”. (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту).

 • Математичне моделювання. (Дніпродзержинський державний технічний університет).

 • Меліорація і водне господарство. (Інститут гідротехніки і меліорації УААН).

 • Металлургическая теплотехника (Державна металургійна академія України).

 • Металлургия (Донецький державний технічний університет).

 • Металургія. (Запорізька державна інженерна академія).

 • Методи розв"язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла (Дніпропетровський державний університет Міносвіти і науки України).

 • Методи та засоби управління розвитком транспортних систем (Одеський державний морський університет Міносвіти і науки України).

 • Механизация производственных процессов рыбного хозяйства, промышленных и аграрных предприятий (Керченський морський технологічний інститтут Мінагрополітики України).

 • Механізація сільськогосподарського виробництва. (Кримський дер­жав­ний аграрний університет, м. Сімферополь).

 • Механізація сільськогосподарського виробництва. (Національний аграрний університет).

 • Механізація та електрифікація сільського господарства (УААН, ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства").

 • Механіка гідроскопічних систем (Національний технічний університет "КПІ" Міносвіти і науки України).

 • Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України).

 • Містобудування та територіальне планування (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України).

 • Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України (Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки).

 • Моделювання та інформаційні технології. (Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, м. Київ).

 • Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти України).

 • Нагруженность и прочность подвижного состава. Серія “Транс­порт”. (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту).

 • Надійність і довговічність машин і споруд (НАН України, Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, Асоціація «Надійність машин і споруд»).

 • Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. (Донбаська державна машинобудівна академія).

 • Науковий вісник будівництва. (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури).

 • Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З Гжицького.

 • Науковий вісник Національного аграрного університету.

 • Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету.

 • Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Фізика. Електроніка.

 • Наукові записки (Українська академія друкарства Міносвіти України).

 • Наукові нотатки. (Луцький державний технічний університет).

 • Наукові праці  академії (Державна льотна академія України МО України) .

 • Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка.

 • Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: гірничо-електромеханічна.

 • Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: гірничо- 

 • Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем.

 • Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія “Обчислювальна техніка та автоматизація”.

 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”.

 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”.

 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”.

 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем”.

 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Гірничо-електромеханічна”.

 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Гірничо-геологічна”.

 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Металургія”.

 • Наукові праці Донецького національонго технічного університету. Серія: машинобудувавання і машинознаство.

 • Наукові праці Донецького національонго технічного університету. Серія: хімія і хімічна технологія.

 • Наукові праці Одеської державної академії харчових технологій.

 • Наукові праці Українського державного університету харчових технологій.

 • Наукові праці. Серія: техногенна безпека (Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили комплексу НаУКМА), (екологічна безпека).

 • Науково-технічний збірник Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України.

 • Обладнання та технології харчових виробництв. (Донецький державний університет економіки і торгівлі).

 • Обробка дисперсних матеріалів та середовищ (Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, НПВО "Вотум", Українське хімічне товариство).

 • Опір матеріалів і теорія споруд. (Київський національний універ­ситет будівництва і архітектури).

 • Оптимизация производственных процессов. (Севастопольський державний технічний університет).

 • Основи і фундаменти (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України).

 • Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. (Харківський авіаційний інститут ім. М. Є.  Жуковського).

 • Охорона праці та навколишнього середовища на підприємствах гірничо-металургійного комплексу (Український державний НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості).

 • Перспективні задачі інженерної науки (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Придніпровський центр Міжнародної інженерної академії).

 • Питання електрифікації сільського господарства. (Харківський державний технічний університет сільського господарства).

 • Питання розвитку  газової промисловості України ("УКРГАЗПРОМ", УКРНДІГАЗ).

 • Повышение надёжности восстанавливаемых деталей машин (Харківський державний технічний університет сільського господарства).

 • Поліграфія і видавнича справа. (Українська академія друкарства, м. Львів).

 • Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения (Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України).

 • Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні (Національний технічний університет України "КПІ", Міносвіти і  науки України, Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ).

 • Праці Донецького державного технічного університету. Серія: Електротехніка і енергетика.

 • Праці Інституту електродинаміки НАН України.

 • Праці Таврійської державної агротехнічної академії.

 • Праці Українського інституту скла.

 • Прикладна геометрія та інженерна графіка (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України).

 • Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України).

 • Проблеми гірського тиску (Донецький національний технічний університет).

 • Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок (ДВАТ "НДІ гірничої механіки ім. М.М. Федорова" Мінпаливенерго України).

 • Проблеми загальної енергетики (Інститут загальної енергетики НАН України).

 • Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. (Дніпро­­петровський державний університет).

 • Проблеми охорони праці в Україні. (Національний НДІ охорони праці, м. Київ).

 • Проблеми створення нових машин і технологій. (Кременчуцький державний політехнічний інститут).

 • Проблеми Чорнобиля (Міжгалузевий науково-технічний центр "Укриття" НАН України).

 • Проблеми Чорнобильської зони відчуження.

 • Проблемии гірського тиску  (Донецький державний технічний університет Міносвіти України).

 • Проблемы бионики (Харківський держ. технічний університет радіоелектроніки).

 • Проблемы высокотемпературной техники (Дніпропетровський національний університет МОН україни).

 • Проблемы информатизации и управления. (Київський міжнарод­ний університет цивільної авіації).

 • Проблемы машиностроения. (Інститут проблем машинобудування НАН України)

 • Проблемы пожарной безопасности (Харківський інститут пожежної безпеки МВС України).

 • Проблемы системного подхода в экономике. (Київський міжнарод­ний університет цивільної авіації).

 • Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обгрун­тованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. (Хар­ківська державна академія технології та організації харчування).

 • Прогресивні технології та системи машинобудування (Донецький національний технічний університет).

 • Прогресивні технології та системи машинобудування. (Донецький державний технічний університет).

 • Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів (Асоціація «Автобус» Мінпромполітики України).

 • Радиотехника. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки).

 • Разработка рудных месторождений (Криворізький технічний університет).

 • Резание и инструмент в технологических системах. (Харківський державний політехнічний університет).

 • Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах (Київський національний терговельно-економічний університет МОН України).

 • Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України).

 • Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (Рівненський державний технічний університет Міносвіти України).

 • Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні (Східноукраїнський державний університет).

 • Ресурсосберегающие технологии в транспортном и гидро­техничес­ком строительстве. (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту).

 • Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. (Івано-Франківсь­кий державний технічний університет нафти і газу).

 • Сборник трудов НИОХИМ. (Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії Мінпромполітики України).

 • Системи обробки інформації. (Харківський військовий універ­ситет).

 • Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки. (Дніпропетровський державний університет).

 • Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. (Український транспортний університет).

 • Системні технології. (Державна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ).

 • Системы контроля окружающей среды (Морський гідрофізичний інститут НАН України).

 • Сільськогосподарські машини. (Луцький державний технічний уні­вер­ситет).

 • Современные проблемы строительства (Донецький ПромбудНДІпроект Українська державна будівельна корпорація "Укрбуд").

 • Современные строительные конструкции из металла и древесины (ОДАБА).

 • Способы и средства создания безопасных и здоровых условий тру­да в угольных шахтах. (Державний Макіївський НДІ з безпеки робіт у гірничій промисловості).

 • Строительное производство. (НДІ будівельного виробництва, м. Київ).

 • Строительство и техногенная безопасность (Кримська академія природоохоронного та курортного будівництва Міносвіти і науки України).

 • Строительство, материаловедение, машиностроение. (При­дні­пров­ська державна академія будівництва і архітектури).

 • Судноводіння (Одеська державноа морська академія).

 • Судовые энергетические установки. (Одеська державна морська академія).

 • Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва (Державний університет "Львівська політехніка", Укргеодезкартографія, Західне геодезичне товариство та інші).

 • Сучасні проблеми архітектури та містобудування. (Київський націо­нальний технічний університет будівництва і архітектури).

 • Сучасні проблеми металургії (Національна металургійна академія України Міносвіти України).

 • Сучасні проблеми товарознавства (Київський державний торгівельно-економічний  університет).

 • Таврійський науковий вісник (Навчально-науково-виробничий комплекс "Херсонський агроуніверситет", УААН, Мінагропромкомплексу України).

 • Теоретична електротехніка. (Львівський державний університет ім. Івана Франка).

 • Теоретичні основи будівництва. (Придніпровська державна акаде­мія будівництва та архітектури).

 • Теорія і практика процесів. Подрібнення, розділення, змішування і ущільнення. (Одеська державна морська академія).

 • Теплові режими та охолодження радіоелектронної апаратури. (Нау­ково-дослідний інститут "Шторм" Мінпромполітики України).

 • Техническая механика (Інститут технічної механіки НАН України).

 • Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової тех­ніки і технологій для сільського господарства України. (Український НДІ  випробування та прогнозування техніки і технологій для сільсько­гос­подар­ського виробництва).

 • Технічна естетика і дизайн (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України).

 • Технологія і техніка друкарства (НТУУ «КПІ» МОН України).

 • Тракторная энергетика в растениеводстве. (Харківський держав­ний технічний університет сільського господарства).

 • Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины.

 • Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия: Физико-химические основы технологии порошковых материалов.

 • Труды Одесского государственного политехнического университета.

 • Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні. (Донбаська державна машинобудівна академія).

 • Удосконалювання турбоустановок методами математичного і фізичного моделювання (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України).

 • Управління проектами та розвиток виробництва (Східноукраїнський державний університет Міносвіти і науки України).

 • Физико-технические проблемы горного производства  (ДонФТІ).

 • Физико-технические проблемы горного производства (Інститут фізики гірничих процесів НАН України).

 • Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів (Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України).

 • Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. (Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України).

 • Харчова промисловість. (Український державний університет харчових технологій).

 • Холодильна техніка і технологія (Одеська державна академія холоду)

 • Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин (Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України).

 • Серия: Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия.

 • ЖУРНАЛИ

 • Functiоnal  materials  (Інститут монокристалів НАН України).

 • Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics (НАН України, Інститут фізики напівпровідників НАН України).

 • Авіаційно-космічна техніка і технологія (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХПІ” МОН України).

 • Автоматизація виробничих процесів. (Київський інститут автоматики Мінпромполітики України).

 • Автоматическая сварка. (Інститут електрозварювання ім.Є.О. Патона НАН України).

 • Автошляховик України. (Державний автотранспортний науково-дос­лід­ний і проектний інститут).

 • Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України).

 • Акустичний вісник. (Інститут гідромеханіки НАН України).

 • Арсенал ХХІ века (м. Київ).

 • Будівельні матеріали та вироби ("НДІБМВ", "УКРБУДМАТЕРІАЛИ", "Київміськбудматеріали").

 • Будівництво України (м. Київ).

 • Вестник Херсонского государственного технического университета.

 • Вибрации в технике и технологиях. (Вінницький державний сільсь­когосподарський інститут).

 • Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. (Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький).

 • Вісник аграрної науки (Українська академія аграрних наук).

 • Вісник аграрної науки Причономор’я (Миколаївський аграрний університет Міністерства аграрної політики України).

 • Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки.

 • Вісник Вінницького політехнічного інституту.

 • Вісник геодезії та картографії (Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, Українське товариство геодезії аерокосмічних  зйомок і картографії).

 • Вісник двигунобудування (Запорізький національний технічний університет МОН України, ВАТ “Мотор Січ”, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХПІ” МОН України).

 • Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій .

 •  Вісник Державної академії легкої промисловості України.

 • Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: Технічні науки.

 • Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки.

 • Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: технічні науки.

 • Вісник інженерної академії України (Кіровоградський державний технічний університет МОН України, Інженерна академія України, Університет внутрішніх справ МВС України).

 • Вісник Київського державного торговельно-економічного університету.

 • Вісник Книжкової палати.

 • Вісник Міжнародного Слов"янського університету. Харків. Серія: Технічні науки.

 • Вісник науки і техніки (Національний технічний університет “ХПІ” МОН України, Харківський Будинок науки і техніки).

 • Вісник Національного авіаційного універистету.

 • Вісник Національного транспортного університету та Транспортної академії України.

 • Вісник Сумського державного аграрного університету.

 • Вісник Сумського державного університету.

 • Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: будівництво.

 • Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: механізація та автоматизація виробничих процесів.

 • Вісник Східноукраїнського державного університету.

 • Вісник Тернопільського державного технічного університету.

 • Вісник Технологічного університету Поділля.

 • Вісник Черкаського державного технологічного університету.

 • Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту.

 • Вісті Донецького гірничого інституту (Донецький національний технічний університет).

 • Водне господарство України (Державний комітет України по водному господарству, Український інститут підвищення кваліфікації працівників водного господарства та охорони природи).

 • Вопросы химии и химической технологии. (Український державний хіміко-технологічний університет, м.Дніпропетровськ).

 • Геоінформатика (НАН України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України).

 • Доповіді НАН України.

 • Друкарство (Український НДІ спеціальних видів друку, Держкомітет інформаційної політики України, ЗАТ "Видавництво "Бліц-Інформ").

 • Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (Товариство “Знання”, НАН України, МОН України, Міністерство екології та природних ресурсів України), (екологічна безпека).

 • Електрифікація та автоматизація сільського господарства (Національний аграрний університет, ВАТ “Київсільелектро”).

 • Електротехніка і електромеханіка (Національний технічний університет "ХПІ").

 • Електротехніка та електроенергетика (Запорізький державний технічний університет).

 • Енергетика: економіка, технології, екологія (Національний технічний університет "КПІ" Міносвіти і науки України).

 • Журнал обчислювальної  та прикладної математики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

 • Залізничний транспорт України. (Державна адміністрація залізнич­ного транспорту  України).

 • Захист інформації (Національний  авіаційний університет).

 • Зв’язок. (Держкомітет зв’язку України).

 • Зерно і хліб (м. Київ).

 • Зернові продукти і комбікорми (Одеська державна академія харчових технологій).

 • Известия высших учебных заведений. Серия “Радиоэлектроника”. (На­ціональний технічний університет України "КПІ").

 • Известия Донецкого горного института (Донецький державний технічний університет).

 • Інтегровані технології та енергозбереження. (Харківський держав­ний політехнічний університет).

 • Інформаційні технології і системи. (Державний НДІ інформаційної інфраструктури).

 • Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. (Харків­сь­ка державна академія залізничного транспорту).

 • Кибернетика и системный анализ (Інститут кібернетики ім.В.М. Глуш- кова НАН України).

 • Комп’ютинг (Тернопільська академія народного господарства МОН України).

 • Космічна наука і технологія. (Головна астрономічна обсерваторія НАН України).

 • Магарач. Виноградарство и виноделие. (Інститут винограду і вина "Магарач").

 • Математичні машини і системи. (Інститут проблем математичних машин і систем НАН України).

 • Математичні методи і фізико-механічні поля. (Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України, м. Львів).

 • Машинобудування України. (Міністерство промислової політики України).

 • Машинознавство (Державний університет "Львівська політехніка").

 • Металеві конструкції. (Донбаська державна академія будівництва і архітектури).

 • Металл и литье Украины. (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, м. Київ).

 • Металлофизика і новейшие технологии (Інститут металофізики ім. Г.В. Кордюмова НАН України).

 • Металлургическая и горнорудная промышленность (Державна металургійна академія України).

 • Металознавство та обробка металів. (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, м. Київ).

 • Металознавство та термічна обробка металів. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури).

 • Метематичне моделювання (Дніпродзержинський державний технічний університет МОН України).

 • Методи та прилади контролю якості. (Івано-Франківський держав­ний технічний університет нафти і газу).

 • Механіка та машинобудування. (Харківський державний політех­нічний університет).

 • Мінеральні ресурси України (УкрДГРІ Міністерства екології та природних ресурсів України).

 • Молочна промисловість (Технологічний інститут молока та м’яса УААН, Науково-виробнича організація "Лактол").

 • Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

 • Науковий вісник Національної гірничої академії України.

 • Науковий вісник Українського НДІ пожежної безпеки МВС України.

 • Наукові вісті. (Національний технічний університет України "КПІ").

 • Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: електроніка та системи управління.

 • Наукові праці Національного університету харчових технологій.

 • Науково-технічна інформація (м.Київ).

 • Нафтова і газова промисловість. (Івано-Франківський державний тех­ніч­ний університет нафти і газу).

 • Новини енергетики. (Всеукраїнський енергетичний комітет Всесвіт­ньої енергетичної ради).

 • Новини науки Придніпров"я. Серія: Інженерні дисципліни (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Дніпропетровська державна медична академія, Рекламно-видавниче агентство "Дніпро-Вал").

 • Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. (Запо­різь­кий державний технічній університет).

 • Нові технології в будівництві (НДІ будівельного виробництва Держбуду України, Академія будівництва України)

 • Нові технології. Науковий вісник Інституту економіки та нових технологій.

 • Оптико-електронні інформаційно-електричні технології (Вінницький державний технічний університет МОН України).

 • Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (Інституту фізики напівпроводників НАН України).

 • Питання атомної науки і техніки (ННЦ "Харківський фізико- технічний інститут).

 • Підйомно-транспортна техніка (Одеський національний політехнічний університет).

 • Порошковая металлургия. (Інститут проблем матеріалознавства НАН України).

 • Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ МВС України).

 • Прикладна гідромеханіка. (Інститут гідромеханіки НАН України).

 • Прикладна механіка (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України).

 • Прикладная радиоэлектроника (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України, Академія наук прикладної радіоелектроніки).

 • Проблеми екології (Донецький національний технічний університет).

 • Проблеми легкої та текстильної промисловості України. (Херсон­ський державний технічний університет).

 • Проблеми техніки (Одеський державний морський університет, Технологічний університет Поділля).

 • Проблеми трибології. (Технологічний університет Поділля, м. Хмель­ницький).

 • Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины.

 • Проблемы машиностроения. (Інститут проблем машинобудування, м. Харків).

 • Проблемы программирования (Інститут програмних систем НАНУ)

 • Проблемы прочности. (Інститут проблем міцності НАН України, м. Київ).

 • Проблемы специальной электрометаллургии. (Інститут електро­зварювання ім.Є.О. Патона НАН України).

 • Проблемы управления и информатики (Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України)

 • Проблемы экологии. (Донецький державний технічний університет).

 • Промислова гідравліка і пневматика (Вінницький державний аграрний університет, Асоціація спеціалістів промислової гідравлки і пневматики).

 • Промышленная теплотехника. (Інститут технічної теплофізики НАН України).

 • Процеси лиття. (Фізико-технологічний інституту металів і сплавів НАН України, м. Київ).

 • Радиофизика и радиоастрономия (Радіоастрономічний інститут).

 • Радиоэлектроника и информатика. (Харківський державний техніч­ний університет радіоелектроніки).

 • Радиоэлектроника. (Національний технічний університет України "КПІ").

 • Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. (Запорізький державний технічний університет).

 • Радіоелектронні і комп’ютерні системи (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” МОН України).

 • Реєстрація, зберігання і обробка даних. (Інститут проблем реє­страції інформації).

 • Рибне господарство України (м. Керч).

 • Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).

 • Сверхтвердые материалы. (Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Ба­куля НАН України).

 • Світлотехніка та електроенергетика (Харківська державна академія сільського господарства МОН України).

 • Системні дослідження та інформаційні технології (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ").

 • Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту експлуатації автомобілів (Національний транспортний університет, Транспортна академія України).

 • Современная электрометаллургия (НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, Міжнародна асоціація “Зварювання”).

 • Судоходство (Одеський національний морський університет, “Судоходство”).

 • Східно-Європейський журнал передових технологій (Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту України, Технологічний центр).

 • Теоретичний та науково-практичний журнал радіозв’язку, радіо­мовлення і телебачення "Праці УНДІРТ" (Український НДІ радіо і телеба­чення, м. Одеса).

 • Теорія і практика металургії. (Державна металургійна академія).

 • Термоелектрика (НАН України, Інституту термоелектрики НАН і МОН України, ТОВ “Алтек”).

 • Техническая диагностика и неразрушающий контроль. (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України).

 • Техніка АПК ( м.Київ).

 • Техніка будівництва. (Київський національний університет будів­ництва і архітектури).

 • Технічна електродинаміка. (Інститут електродинаміки НАН України).

 • Технічна механіка. (Інститут технічної механіки НАН України).

 • Технологические системы (м. Київ).

 • Технология и конструирование в электронной аппаратуре. (Мін­промполітики України).

 • Технология приборостроения. (Технологічний інститут приладо­будування, м. Харків).

 • Углехимический журнал. (Український державний науково-дослід­ний вуглехімічний інститут, м. Харків).

 • Уголь Украины.

 • Український журнал медичної техніки і технології (Український інженерний центр медичної техніки та промислових технологій).

 • Український метрологічний журнал. (Державне НВО "Метрологія", м. Харків).

 • Упаковка (Український державний університет харчових технологій, ЗАТ "Інститут "ВНДІХІМПроект", ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "Упаковка").

 • Управляющие системы и машины. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глуш­кова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем).

 • Физика и техника высоких давлений (Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України).

 • Фізика і хімія твердого тіла (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника).

 • Фізико-хімічна механіка матеріалів (Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України).

 • Фізична інженерія поверхні (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України, Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України).

 • Харчова і переробна промисловість (м. Київ).

 • Харчова промисловість (Національний університет харчових технологій)

 • Хімічна промисловість України. (Міністерство промислової політики України).

 • Хімія і технологія води (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України).

 • Хранение и переработка зерна (ТОВ ІА “АПК-ЗЕРНО”).

 • Цукор України (Український НДІ цукрової промисловості, Національна асоціація цукровиків України, Інформаційно-аналітичний центр "Цукор України").

 • Штучний інтелект. (Інститут проблем штучного інтелекту, м. Донецьк).

 • Экотехнологии и ресурсосбережение. (Інститут газу НАН України).

 • Электронное моделирование. (Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України).

 • Энергетика и электрификация. (Міністерство енергетики України).

 • Ядерна та радіаційна безпека. (Одеський державний політехнічний університет).

 • Опубликовано 25.11.2012. Обновлено 30.11.2013

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

   
  КрепёжКрепёж
  Сервис

  Вверх этой страницы