Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Конференции
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України
Донбаська державна машинобудівна академія
Кафедра технології і управління виробництвом
Студентське наукове товариство
спеціальності Технологія Машинобудування

Всеукраїнська студентська
наукова конференція

Молода наука
XXI сторіччя

image002

12 квітня 2013 року

Україна, Краматорськ

Паралельно буде проходити:

студентська олімпіада,

конкурс магістерських робіт і дипломів фахівців.

Шановні студенти!

Оргкомітет запрошує Вас взяти учать у роботі Міжнародної студентської науково-технічної конференції «МОЛОДА НАУКА XXI СТОРІЧЧЯ «.

Конференція відбудеться 9 – 12 квітня 2013 р. в м. Краматорськ на базі Донбаської державної машинобудівної академії.

В роботі конференції планується засідання інтернет-секції.

Метою студентської конференції є розвиток науки, обмін ідеями і науково-технічною інформацією про проведені дослідження.

Для участі в конференції просимо до 1 березня 2013 року надіслати в електронному вигляді матеріали доповіді та заявку за адресою tiup.dgma@ukr.net

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Організаційний комітет конференції

Ковалевський Сергій Вадимович д.т.н., проф, завідувач кафедрою ТіУВ, ДДМА – голова оргкомітету, тел. (0626)41-80-67;

Ковалевська Олена Сергіївна к.т.н., доцент кафедри ТіУВ, ДДМА – зам. голови оргкомітету, тел. (0626)41-47-70;

Вимоги до оформлення статей

За підсумками Конференції планується публікація наукових праць учасників. Статті в збірник подаються в Оргкомітет до 10 березня 2012 року. Найкращі доповіді, по рішенню журі конференції, які приймуть участь у роботі інтернет-секції, також будуть опубліковані.

До публікації у збірці приймаються матеріали обсягом до 4 повних сторінок.

Текст розташувати на папері формату А4 (210х297 мм) з полями : верхнє, нижнє, праве – 20 мм, ліве, – 30 мм. Нумерацію сторінок не проставляти. Орієнтація сторінки для розташування тексту – книжкова. Для розміщення табличних даних, графічного матеріалу в разі необхідності дозволяється альбомна орієнтація сторінки. Текст статті оформляється в редакторі Word 7.0-9.0 шрифтом Times New Roman Cyr (звичайний), 14 пт; між рядками – одинарний інтервал; абзац – 12.5 мм; вирівнювати по ширині сторінки з переносами. Текст анотацій і літератури оформити шрифтом Times New Roman Cyr (курсив), 12 пт; між рядками – одинарний інтервал. В тексті статті не допускається напівжирний шрифт.

Ілюстративний матеріал монтується безпосередньо в тексті. Дозволяється обтікання рисунків текстом. Кольорові ілюстрації не допускаються. Підписи під рисунками оформити за зразком. Формули слід набирати в редакторі Microsoft Equation 2.0/3.0, вирівнювання по ширині сторінки. Нумерацію формул виконувати з вирівнюванням номеру по правому боку.

Порядок оформлення статей На першій сторінці статті в першому рядку з абзацу набирається УДК. В наступному рядку з абзацу – фамілія та ініціали студента а також наукового керівника, в дужках вказати місто та скорочену назву організації. Нижче з абзацу шрифтом Times New Roman Cyr (звичайний), 14 пт великими літерами – назва статті.

Загальна структура статті: постановка проблеми, її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Формулювання цілей статті, постановка завдання (Метою даної роботи є…). Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів. Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Перелік літературних джерел озаглавлюється словом ЛІТЕРАТУРА, шрифт Times New Roman Cyr (звичайний), 14 пт великими літерами по центру сторінки через рядок від тексту статті. Перелік літератури оформити шрифтом Times New Roman Cyr (курсив), 12 пт; між рядками – одинарний інтервал.

Статті, що не відповідають вимогам – не публікуються.

Закачування

> > > Скачати анкету участника anketa_konf2013

> > > Скачати приклад оформлення primer2013

Регламент конференції

9.04.13 – реєстрація учасників;

10.04.13 – конкурс дипломних робіт магістрів та дипломних проектів спеціалістів та бакалаврів з технології машинобудування;

11.04.13 – культурно-пізнавальні заходи;

12.04.12 – пленарне засідання, робота по секціям; нагородження переможців, від’їзд учасників.

Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок коштів учасників конференції.

Адреса оргкомітету

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72,

Донбаська державна машинобудівна академія,

кафедра технології і управління виробництвом.

(0626) 41-47-70, (0626) 41-80-67

tiup.dgma@ukr.net

Опубликовано 06.02.2013. Обновлено 28.10.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы