Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Конференции --->> Симпозиумы, семинары, форумы
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України

План
проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів
молодих учених і студентів у 2013 році

plan

[Январь] [Февраль] [Март] [Апрель] [Май] [Июнь] [Июль] [Август] [Сентябрь] [Октябрь] [Ноябрь] [Декабрь]

Апрель 2013

Международные конференции

Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон) Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
Географічні та геоекологічні дослідження в Україні та суміжних територіях Таврійський національний університет

імені В.І.Вернадського

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,

т.: 095 553 42 58,                              

e-mail: geokonferenciya@ukr.net,

geokonf.crimea.edu

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Румунія, Молдова, Болгарія,

Туреччина

Інтернет-конференція

«Мова. Освіта. Культура: Інтеграційні тенденції в сучасному світі»

 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцю­бинсь­кого

21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,

т.: (0432) 27-63-75,

e-mail:shtyfurak@rambler.ru

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Південно-Східний Міссурійський університе, Гомельський державний університет імені Ф. Скорини, Міжнародна школа бізнесу, Бєлгородський державний університет

Російська Федерація,  Республіка Білорусь, США, Голландія

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

61002,  м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

т.: (057) 707-60-42, 707-61-48,

факс: (057) 707-63-71,

e-mail:romanovskiy_khpi@ma

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія педагогічних наук України, Національний дослідницький університет «Бєлгородський державний універси-тет», Варнінський університет, Білоруський державний університет,

Ченстоховська вища педагогічна школа, Могильовський державний університет ім. А.А. Кулешова

Румунія, Російська Федерація,  Республіка Білорусь, Польща, Болгарія

Науково-технічний розвиток: економіка, технології Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 03056,  м. Київ, пр. Перемоги 37, корпус 1,

 т.: (044) 454-98-58,  096 98 11 898,

 e-mail: fmm@kpi.ua, ivannaivanivna@rambler.ru

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Великобританія, Російська Федерація, Франція, Німеччина, Польща

 

Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту Національний університет цивільного захисту України

61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94,

т.: (057) 707-34-90

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство надзвичайних ситуацій України, Гомельський інженерний інститут МНС, Командно-інженерний інститут МНС, Воронезький інститут Державної протипожежної служби МНС Російської Федерації, Івановський інститут Державної протипо-жежної служби МНС Російської Федерації, Академії МНС Азербай-джану, Кокшетауський технічний інститут МНС Казахстану, Поль-ська головна школа Міжнародної співпраці протипожежної служби

 Російська Федерація,  Республіка Білорусь, Азербайджан, Казахстан,

Польща

Актуальні проблеми комп’ютерних технологій Хмельницький національний університет

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,

 т/факс: (03822) 2-51-08,

е:mail:  apkt@rumbler.ru, ludtim@ukr.net

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Краківський політехнічний університет ім. Т.Костюшки, Західно-Чеський університет, Пензенський державний університет архітек-тури і будівництва, Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Класичний приватний університет, Придністровський державний університет

імені Тараса Шевченка

Російська Федерація, Чехія, Польща

Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки Дніпропетровський університет

 імені Альфреда Нобеля

49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна В.І. Леніна, 18,

т.: (0562) 31- 20 — 45,

 е-mail: dsec.fbs@duep.edu

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Самарський державний університет, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Житомирський державний технологічний університет, Харківський національний економічний університет

Російська Федерація,  Республіка Білорусь, Польща, Канада, Угорщина

Вдосконалення технології будівництва шахт та підземних споруд ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

т.: (062) 301-09-23

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 

ДКХ «Спецшахтобуріння», ШСК «Донецькшахтопрохідка»

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Чехія, Німеччина, Словенія, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан

Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

18034, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8

т.: 0472) 55-09-65, 55-09-45

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство надзвичайних ситуацій України, Командно-інженерний інститут МНС Республіки Білорусь, Гомельський інженерний інститут, Академія державної протипожежної служби МНС Російської Федерацїя, Головна школа пожежної служби Польщі, Кокшетауський технічний інститут (Казахстан)

Російська Федерація, Республіка Білорусь , Молдова , Польща , Казахстан , Угорщина

Облік, контроль

та аналіз на підприємствах АПК: стан і  перспективи розвитку

 

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

62483, Харківська обл., Харківський р-н.,

учбове містечко ХНАУ,

т.: (0572) 99-74-10

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

ННЦ «Інститут аграрної економіки», ННЦ «Інститут обліку

і фінансів», Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, Белгородская государственная сельскохозяйственная академия, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Туркменский сельскохозяйственный університет имени Сапармурата Атаевича Ниязова, Варшавский аграрний університет

Одеський державний аграрний університет, Полтавська державна аграрна академія

Російська Федерація , Республіка Білорусь, Туркменистан, Польща

Наука та техніка. Інноваційні тенденції Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 03056,  м. Київ, пр. Перемоги 37,

корпус № 7, т.: (044) 406- 85 -37,

e-mail: kpiconf@ukr.net , konfist.fl.kpi.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Німеччина, Франція, Болгарія

Республіка Білорусь

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації Кременчуцький національний університет

 імені Михайла Остроградського

39600 м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20,

т.: (05366) 3-11-47, факс: (05366) 3-60-00,

e-mail: ieesu@kdu.edu.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Кременчуцька міська рада, Інститут енергозбереження та енерго-менеджменту,  НТУУ «Київський політехнічний інститут»,

НТУ «Харківський політехнічний інститут», Білоруський національний технічний університет, Сілезький технічний універси-тет, Технічний університет Кошице, ENSEM Університет Хасан ІІ, Федеральний державний освітній заклад вищої професійної освіти «Московський державний університет шляхів сполучення»

Республіка Білорусь,  Польща, Російська Федерація, Словаччина, Словенія, Марокко

Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур Національний університет «Острозька академія»

35840, м. Острог, Рівненська обл.,

вул. Семінарська, 2,

т./ факс: (03654) 2-29-49 (розшир.119)

е-mail: kafedra.kulturologii@oa.edu.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Російська Федерація,  Республіка Білорусь, Польща, Грузія, Адигея, Іспанія, Німеччина

 

Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології управління Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а,

т.: (062) 312-56-66

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російська Федерація, Литва, Польща, Румунія, Республіка Білорусь

Політ. Сучасні проблеми науки Національний авіаційний університет

03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова,1,

т.: (044)406-76-03,

 e-mail: polit@nau.edu.ua,

polit.nau.edu.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державна вища школа професіоналів у Хелмі, Нанчангський авіаційний університет, Пекінський технологічний університет, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса, Грузинський авіаційний університет, АТ «Академія цивільної авіації»

Казахстан, Польща, Китай, Литва, Німеччина, Російська Федерація

Молодь та олімпійський рух Національний університет фізичного виховання і спорту України

03680,  м. Київ, вул. Фізкультури, 1,

 т.: (044) 287-64-05

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Українська академія наук,  Олімпійська академія України, Міжнародна асоціація університетів фізичної культури і спорту, Казахська академія спорту та туризму

Російська Федерація, Молдова,  Узбекистан, Республіка Білорусь, Ірак, Йорданія,  Казахстан, Іран, Німеччина, Сірія, Румунія, Палестина

Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет»

АР Крим, 98635, м. Ялта,вул. Севастопольска, 2,

т.: (0654) 32-30-13

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим ,

Університет Генуї, Вища школа психології (Латвія), Балтійська міжнародна академія, Університет Яна Длугоша у Ченстохові, Заклад освіти «Барановичський державний університет»

Італія,  Латвія,  Польща, Республіка Білорусь, Бельгія, Іспанія

Молодь та поступ біології Львівський  національний  університет

імені Івана Франка

79005, м. Львів, вул. Грушевського, 4,

т.: (032) 239-41-53

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація,  Польща, Литва, Республіка Білорусь, Молдова Угорщина, Латвія

 

Математичні методи в механіці, економіці, екології Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33,

т.: (0692) 43-52-10, 43-50-01

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний університет України «КПІ», Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Вільнюський технічний университет ім. Гедиминаса, Білоруський національний технічний університет, Інститут механіки й сейсмостійкості споруджень ім. М.Т. Уразбаева АН РУЗ, Московський державний університет шляхів сполучення, Донецький національний технічний університет, Томський державний архітектурно-будівельний університет

Російська Федерація,  Республіка Білорусь, Узбекистан, Литва

Сучасні технології проектування керуючих та мехатронних систем Севастопольський національний технічний університет

99053, м.Севастополь, вул. Університетська, 33,

т.: (0692) 43-52-92, 43-51-30

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Морський гідрофізичний інститут НАН України, Балтійський державний технічний університет ім. Д.Ф.Устинова, Інститут проблем керування ім. В.А. Трапезнікова РАН,  Інститут проблем інформатики РАН, Технічний університет, Природничо-гуманітарний університет в Седлицях, Догуc університет

Російська Федерація,  Туреччина, Болгарія, Польща

Психологічні проблеми сучасності

 

Львівський  національний  університет

 імені Івана Франка

79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41,

т.: (032) 239-47-85

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Студентське науково-практичне товариство

Російська Федерація,  Польща, Північна Корея, Японія, Бразилія

 

Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації Кіровоградський національний технічний університет

25006, м. Кіровоград,

просп. Університетський, 8,

т.: (0522) 555-018, 390-495

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут економіки промисловості НАН України, Головне управління економіки Кіровоградської облдержадміністрації,

Університет м. Лімож, Університет Оснабрюк, Компанія GS Obstplantage Schemmel, Університет м. Булонь-сюр-мер,  Міжнародна організація VIA Vrijwillige Internationalle Aktie

Франція, Німеччина, Голландія, Болгарія, Республіка Білорусь, Російська Федерація

Проблеми сучасного матеріалознавства.

Стародубовські читання

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

49600, м. Дніпропетровськ,

вул. Чернишевського, 24а,

т.: (0562) 47-02-62, 46-10-55

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія наук України, Інститут чорної металургії НАН України, Національна металургійна академія України, Асоціація металознавців та термістів України

Російська Федерація,  Польща, Республіка Білорусь, Азербайджан,

Франція

Взаємодія суспільства та природи у давнину

 

Київський національний університет імені

Тараса Шевченка

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,

т./факс: (044)239-32-92,  e-mail:arch@univ.kiev.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Республіка Білорусь, Російська Федерація, Польща,Угорщина, Молдова, Франція, Чехія

 

Будівлі та конструкції із застосуванням нових матеріалів та технологій Донбаська національна академія будівництва і архітектури

86123, м. Макіївка Донецької обл.,

вул. Державіна, 2,

т.: (062)300- 29 -38

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Головне управлiння освiти та науки Донецької облдержадміністрації, Московський державний будівельний університет, Ростовський державний будівельний університет, Технічний університет Праги, Технічний університет Брно, Вільнюський технічний університет

 ім. Гедемінаса

Російська Федерація, Словацька республіка,Чеська республіка

Китайська народна республіка, Республіка Білорусь Литва, Польща

Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи Дніпропетровський університет

 імені Альфреда Нобеля

49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна В.І. Леніна, 18,

т.: (056) 791 — 12 — 65,

е-mail: science@duep.edu

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля», Міжнародний Нобелівський інформаційний центр, Гомельський торгово-економічний університет споживчої кооперації, Одеський державний економічний університет

Російська Федерація,  Республіка Білорусь, Польща, Румунія,

Угорщина, Казахстан

Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

03127, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2-а,  т.: (044) 239-31-64,  e-mail: psy-univ@ukr.net

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Казахстан, Російська Федерація, Польща, Латвія,

Болгарія

 

Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки Національний університет водного господарства та природокористування

33028,   м. Рівне, вул.Соборна, 11,

т.: (0362)22-24-31

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Технічний університет Варна, Вища школа підприємництва та управління в м. Лодзь, ВАТ «Гіпроречтранс», НТУ «Київський політехнічний інститут», Українська асоціація з розвитку енеджменту та бізнес-освіти, Рівненська міська молодіжна громадська організація “Маркетинг-центр «Менеджер»

 Російська Федерація, Польща, Болгарія

Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість Національний університет «Острозька академія»

35840, м. Острог, Рівненська обл.

вул. Семінарська, 2,

  т.: (03654) 3-02-58, факс: (03654) 2-29-49,

e-mail:inna.kovalchuk@oa.edu.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Лабораторія соціолінгвістики університету  Рен

Російська Федерація, Литва, Республіка Білорусь, Польща Канада, Франція, Грузія, Португалія

Актуальні питання сучасної медицини Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна

61022, м. Харків пл. Свободи, 6,

т.: (095) 561-55-03,

e-mail:suzia.belal@gmail.com

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація,  Угорщина, Німеччина, Казахстан, Велика Британія, Чехія, Словенія, Болгарія, Румунія, Туреччина Республіка Білорусь, Польща

Актуальні проблеми фінансової системи України Черкаський державний технологічний університет

18006 м. Черкаси, бул. Шевченка, 460,

т.: (0472) 71-10-57, e-mail: finansVII@ya.ru

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація,  Болгарія, Польща

Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Н.Левицького, 16,

т.: (0472) 64-72-00

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Кемеровський державний університет, Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет, Університет Кентуккі, Вармінсько-Мазурський університет, Католицький університет, Польська вища школа підприємництва і соціальних наук   

Російська Федерація,  Польща, Франція, США, Республіка Білорусь

Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави ДВНЗ «Запорізький національний університет»

69600, м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 66,

т.: (061)228-76-13 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Запорізька обласна державна адміністрація, Національний університет харчових технологій, Хмельницький національний університет, Всеукраїнська спілка вчених-економістів, Бєлгородський державний університет Федерального агентства з освіти Російської Федерації,  Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації, Вармінсько-Мазурський університет, Економічний університет у Катовіцах

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Молдова,Чехія

 

 

Фізична культура та здоров’я різних груп населення

 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»

65020, м. Одеса, ул. Старопортофранківська, 26,   т.: (048) 705-46-73

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Асоціація фахівців лікувальної фізкультури та спортивної медицини України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Туркменістан, Молдова

Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем Чернівецький національний університет

імені Юрія  Федьковича

58012,  м. Чернівці, вул. М. Коцьбинського, 2,

т.: (0372) 58-47-02

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація,   Республіка Білорусь, Польща, Румунія, Молдова

Історія становлення та перспективи розвитку духовної музики в контексті національної культури України Рівненський державний гуманітарний університет

33028, м. Рівне, вул. Хвильового, 7,

т.: 0501523483

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління освіти і науки, Управління культури і туризму, відділ у справах сім’ї та молоді Рівненської облдержадміністрації, Білоруський національний університет культури і мистецтв, Московський державний університет культури і мистецтв, Академія музики

Російська Федерація,  Китай,   Ізраїль, Республіка Білорусь, Польща, Франція

Стратегія розвитку економіки регіонів в умовах протидії викликам глобалізації Кримський економічний інститут

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

АРК, 95015,  м. Сімферополь,

вул. Севастопольська, 21/4,  т.: (0652)25-94-74

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 

Академія економічних наук України,  Regional Studies Association

Литва, Польша, Російська Федерація, Німеччина, Болгарія

Інформаційні процеси і технології Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, вул.Університетська, 33,

т.: (0692) 43-51-00, (067) 159-43-99

Міністерство освіти і науки, молоди та спорту України,

Національний університет «Львівська політехніка», Донецький національний технічний університет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Одеський національний технічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки,  Черкаський державний технологіч-ний університет, Сумський державний університет, Запорізький націона-льний технічний університет, Вінницький національний технічний університет, Томський державний університет систем управління та радіоелектроніки, Московський державний технологічний університет «Станкін», Іжевський державний технічний університет, Азербайджан-ська державна нафтова Академія, Інститут технічної інформатики ЕТН,  Грузинський університет ім.Святого Андрія Первозванного Патріаршества

Азербайджан, Швейцарія, Грузія, Російська Федерація

Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, вул.Університетська, 33,

т.: (0692) 435-210, 435-258,

e-mail: confrt@gmail.com

Міністерство освіти і науки, молоди та спорту України,

ВАТ ЦКБ «Корал», Кримська філія ДП «Кримський державний центр радіочастот», «Ураніс», ТОВ НВП «Міст», Радіотелевізійний передавальний центр АР Крим,  Кримський науково-технологічний центр імені проф. А.С. Попова

Російська Федерація,   Республіка Білорусь, Польща, Вірменія,

Латвія, Нідерланди

Національне та інтернаціональне в епоху глобалізації Харківський національний університет будівництва та архітектури

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,

т.: (057) 700-02-40

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківська спілка Української асоціації викладачів російської мови та літератури, Спілка земляцтв іноземних студентів міста Харкова

Російська Федерація, Кенія, Азербайджан, Китай, Туркменістан, Марокко

Науково-методологічні основи підвищення

економічної ефективності, інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

62483, Харківська обл., Харківський р-н.,

учбове містечко ХНАУ,

т.: (0572) 99-72-35

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородська державна сільськогосподарська академія, Варшавський аграрний університет, Університет штату Пенсильванія, Хейлунзянський аграрний університет Бау

Російська Федерація , США, Китай, Польща

Хімія та сучасні технології ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний  університет»

49005, м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, 8,

т.: (0562) 46-13-21, 47-33-06,

факс: (0562) 47-33-16

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

НТУУ«Київський політехнічний інститут»,  Радомська політехніка, В’ятський державний університет, Габровський технічний університет, Білоруський державний технологічний університет

Російська Федерація, Польща, Франція, Болгарія, Республіка Білорусь, Норвегія, Казахстан, Молдова, Таджикистан

Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства Кременчуцький національний університет

 імені Михайла Остроградського,

39614,  м. Кременчук, Полтавської обл., 

вул. Першотравнева, 20,

т.: (05366) 3-62-17,  факс: (05366) 3-60-00,

е-mail: v-nik@polytech.poltava.ua, nich@polytech.poltava.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Кременчуцька міська рада, Вітебський державний університет

ім. П.М. Машерова, Муромський інститут Володимирського державного університету, Південноросійський державний технічний університет Новочеркаський політехнічний інститут, Університет

 ім. Матея Бела, Ланджоуський технічний державний університет шляхів сполучення, Празька народна академія ім. Яна Гуса

Російська Федерація, Словакія, Чехія,  Китай, Республіка Білорусь

Інноваційні процеси еконо-мічного і  соціально-культу-рного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 43-52-41

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Нідерланди, Данія, Австрія, Польща, Канада,

США

Закарпатські правові читання. Теорія та історія держави і права, філософія права Закарпатський державний університет

88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89-А,

т.: (0312) 65-14-34, 66-45-47

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Університет в .Мішкольц, Академічне товариство ім. М.Балудянського, Ліга студентів Асоціації правників України, Координаційна рада молодих юристів при Міністерстві юстиції України, Студентська рада Закарпатської області

Угорщина, Румунія, Словацька Республіка, Російська Федерація, Республіка Білорусь

Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців

 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

40002,  м. Суми, вул. Роменська, 87,

т.: (0542) 68-59-43,

e-mail: corped@sspu.sumy.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Великотирновський університет імені Святого Кирила та Святого Мефодія, Білоруський державний педагогічний університет ім. М. Танка, Університет у м. Ніш, Бєлгородський державний університет, Курський державний університет

Російська Федерація, Німеччина, Республіка Білорусь, Болгарія, Сербія

Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

39600, м.Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 79,

 т. : (0536) 77-59-63

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Гуківський інститут економіки та права РДЕУ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Білоруський державний університет
Каразінські читання: іноземна філологія. Пошук молодих Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна

61022, м. Харків пл. Свободи, 6,

т.: (057) 707-53-43,

 e-mail: germphil@univer.kharkov.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Китай, Республіка Білорусь

Студентська наука – колійному господарству України Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені

 академіка В. Лазаряна

49010,  м. Дніпропетровськ, вул. академіка Лазаряна, 2,

т.: (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 

Варшавська політехніка , Сілезький технологічний університет транспорту, Університет транспортної інфраструктури (Німеччина),  Технологічний університет (Чехія), Східний науковий центр транспортної академії України

Польща, Німеччина, Чехія, Російська Федерація, Словакія

Сучасні інформаційні технології Одеський національний  політехнічний університет

65044,  м. Одеса, пр-т Шевченка, 1,

т.: (048)734-85-28, e-mail:asg@ics.opu.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

 Харківський національний  університет  радіоелектроніки, Тернопільський національний економічний університет, Новосибірський державний технічний університет, Берлінський університет прикладних наук,  Технічний університет м. Варни

Чехія, Російська Федерація, Німеччина, Болгарія

Людина і космос Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ,  пр. Гагаріна, 72,

 т. : (056) 760-94-62, 760-93-54,

е-mail: onti_dnu@mail.ru

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія наук України, Національне космічне агентство України, Національний центр аерокосмічної освіти молоді України, Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне», Державне підприємство виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод», Інститут технічної механіки НАН України, Євразійський національний університет ім. Л.Н. Гумільова, Білоруський державний технічний університет

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан, Туреччина, Франція, Німеччина, Бразилія

Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 03056,  м. Київ, вул. Політехнічна, 6,

корп. 5,  т.: (044) 454-95-26,

сайт: http://tef.kpi.ua/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Іран, Марокко

Україна і світ: діалог мов та культур Київський національний лінгвістичний університет

01001,  м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73,

т.: (044) 287-40-52

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Королівство Нідерланди, Федеративна республіка Німеччина, Французька Республіка, Китайська народна республіка, Республіка Корея

Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

46020, м. Тернопіль,  вул. М. Кривоноса, 2,

т.: (0352) 43-60-85

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Польша, Російська Федерація, Республіка Білорусь

Проблеми енергосбереження і механизації в гірничо-металургійному комплексі ДВНЗ «Криворізький національний університет»

50027, м. Кривий Ріг,

вул. XXII партз’їзду,11,

 т.: (056)409-06-40

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти

центросоюзу РФ «Російський університет кооперації» Смоленська філія, Білоруський національний технічний університет , Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Національний інститут електромеханіки (НІЕ) – Марокко, Державний науковий центр РФ – ФГУП «Комплексний науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут водопостачання, каналізації, гідротехнічних споруд та інженерної гідрогеології»,   Донський гірничо-збагачувальний комбінат,

НТУУ«Київський політехнічний інститут»

Російська Федерація,   Республіка Білорусь, Марокко, Казахстан

Лісівнича наука: історія, стан та перспектива Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

62483, Харківська обл., Харківський р-н.,

учбове містечко ХНАУ,

т.: (0572) 99-71-70

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородська державна сільськогосподарська академія,

Інститут лісу ім. В. Н. Сукачова СО РАН, Інститут лісу Національної академії наук Республіки Білорусь, Головна школа сільського господарства у Варшаві, Університет лісівництва Любляна,

Казахский НДІ лісового господарства , Національний університет біоресурсів і природокористування України, Житомирський національний агроекологічний університет

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан, Болгарія , Польща

Гуманізація ринкових відносин як інструмент реалізації соціальних ініціатив Харківський інститут фінансів

61003,  м. Харків, пров. Плетньовський, 5,

т.: (057) 731-26-87

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Головне фінансове управління Харківської облдерж-адміністрації, Коледж імені Короля Сигізмунда, Курський інститут менеджменту економікиі бізнесу, Мінський інститут управління,  Вища школа фінансів та бізнесу, Каунаський технологічний університет, Полоцький державний університет, Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації,  Бєлгородський університет споживчої кооперації, економіки та права, Вільнюський університет

Російська Федерація, Республіка Білорусь,Угорщина, Литва, Польща, Латвія

Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства Національний університет харчових технологій

01033, м.Київ, вул.. Володимирська, 68,

т.: (044) 287-97-77

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Польша, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова

Світ інформації та

телекомунікацій — 2013

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,       

т.: (044) 248-85-97

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Німеччина, Литва, Польща

Економіка для екології Сумський державний університет

40007, м. Суми,  вул. Римського -Корсакова, 2,    т.: (0542) 687-739, 095588138, 0664737883,

e-mail: iscs@.fem.sumdu.edu.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Балтійський університет, Університет Упсала, Сумська міська громадська організація «Рада молодих вчених»

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Замбія, Танзанія, Нігерія, Польща, Канада, Болгарія

Світ інформації та

телекомунікацій — 2013

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,       

т.: (044) 248-85-97

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Німеччина, Литва, Польща

Економіка для екології Сумський державний університет

40007, м. Суми,  вул. Римського -Корсакова, 2,    т.: (0542) 687-739, 095588138, 0664737883,

e-mail: iscs@.fem.sumdu.edu.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Балтійський університет, Університет Упсала, Сумська міська громадська організація «Рада молодих вчених»

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Замбія, Танзанія, Нігерія, Польща, Канада, Болгарія

Всеукраинские конференции

Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон) Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
Правозвахисний рух: історія та сучасність Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 36003,  м. Полтава, вул. Остроградського, 2, т.: (05322) 7-29-27 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Полтавський факультет Київського національного університету культури і мистецтв, Полтавська державна аграрна академія
Перший крок у науку ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2, т.: (0642)53-35-49,  0956948749 e-mail: oelenskaya@mail.ru Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Воло-димира Гнатюка, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, Харківський національний університет  імені В.Н.Каразіна
Підвищення надійності машин і обладнання Кіровоградський національний технічний університет 25006, м. Кіровоград, пр -т Університетський, 8, т.: (0522) 390-519, 390-473, 390-433 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Соціально-психологічні технології розвитку особистості Херсонський державний університет 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, т.: (0552) 326-760 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Сучасні підходи до управління підприємством Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»  03056,  м. Київ, пр. Перемоги 37, корп. 1, т.:  (044) 406-85-10, 097-288-37-37, e-mail: konfkafmen@kpi.ua Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Сучасні парадигми вивчення історії ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 4, т.:  067-48-41-994 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський археологічний музей Національної академії наук України, Державний архів Одеської області
Менеджмент підприємницької діяльності Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4, т.:  066 902 71 23,  e-mail: pea.tnu11@mail.ru                 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Національний університет  «Києво-Могилянська академія», Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, Криворізький економічний інститут, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Актуальність вивчення іноземної мови Донбаський державний технічний університет 94204, м. Алчевськ, пр. Леніна, 16, т.:  (062)2-68-87, 2-31-23, e-mail: info@dmmi.edu.ua Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України , Науково- дослідний національний університет ім. Володимира Даля
Кар’єрний самоменеджмент – технологія професійного успіху ДВНЗ «Криворізький національний університет» 50027, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54,  т.: (0564) 71- 49 — 35, e-mail: charkinaalena@bigmir.net Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Біосфера Землі ХХI століття Севастопольський національний технічний університет 99053, м. Севастополь, вул. Університетьська, 33, т.: (0692) 43-52-92, 54-49-49 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Кіровоградський національний технічний університет, Східноукраїн-ський університет імені Володимира Даля, Національний технічний університет України «КПІ», Національна академія природного та курортного будівництва, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Проблеми розвитку та впровадження систем управління, стандартизації, сертифікації та метрології  в регіонах україни ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58, т.: (062)301-08-92 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка», Херсонський національний технічний університет, ДП «Донецькстандартметро-логія», Донецький національний університет  економіки і торгівлі іменіТуган-Барановського, Донецький державний університет управ-ління, ООО Незалежний центр «Стандартбізнессистема», Севастопо-льський національний університет ядерної енергії та промисловості
Науково-технічний прогрес на транспорті Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 49010, м. Дніпропетровськ, вул. академіка Лазаряна, 2, т.: (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Східний науковий центр Транспортної академії України
Актуальні проблеми міжнародних відносин Національний університет «Львівська політехніка» 79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12, т.: (032) 258-21-89 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Художній текст як предмет лінгвістичного дослідження Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 2, т.: (0572) 68-48-03 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Українська асрціація викладачів російської мови та літератури
Інтернет — конференція «Математичні  моделі в прикладних дослідженнях: від теорії до практики» Донецький   національний університет  економіки  і торгівлі  імені Михайла Туган — Барановського  83050  м.Донецьк, вул. Щорса, 31, тел. ( 062 ) 295-33- 89 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет,  Інститут прикладної  математики і механіки НАН України,  Донецький державний університет управління
Досягнення та перспективи галузі сільськогосподар-ського виробництва Кіровоградський національний технічний університет 25006, м. Кіровоград,пр-т Університетський, 8, т.: (0522) 390-472 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  Міністерство аграрної політики України
Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі Херсонський національний технічний університет 73008, Україна, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,   т.: ( 0552) 32-69-09 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Херсонська державна морська академія
Молода наука. Технології машинобудування Донбаська державна машинобудівна академія 84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72, т.: (0626) 41-47-70 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ПАТ “НКМЗ” ,  Братський державний університет Російська Федерація
Актуальні проблеми податкової політики Харківський національний економічний університет. 61166, м. Харків, пр. Леніна, 9 а,  т.: (057)702-18-35 (дод.364), e-mail: kafnalog@hneu.edu.ua Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Уральський федеральний університет, Фінансова академія при уряді Російської Федерації
Зміст виховання в умовах євроінтеграції Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24,  т.: (03244) 2-12-82, e-mail: Maria_chepil@mail.ru Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку Національний університет «Острозька академія» 35840, м. Острог, Рівненська обл., вул. Семінарська, 2, т.: (03654) 3-01-39, факс: (03654) 2-29-49 e-mail: lyudmyla.kozak@oa.edu.ua Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Поліський державний університет
Українська філологія – історія, теорія, методологія Львівський національний університет імені Івана Франка 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, т.:  (032) 239-41-58 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Здобутки, проблеми та пер-спективи педагогічної науки і практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, т.: 0971153217, e-mail: conf_udpu2012@meil.ru Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Київський університет імені Бориса Грінченка, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка, Бердянський державний педагогічний університет
Еколого-енергетичні проблеми сучасності Одеська національна академія

харчових технологій 65021, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, т.: (048) 723-63-62

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Одеський державний екологічний університет, Одеський національний політехнічний університет
Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцю­бинсь­кого 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, т.: (0432) 26-52-40, e-mail: info@vspu.net Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет фізичного виховання і спорту України
Екологічна безпека держави Національний авіаційний університет, 03680, м. Київ, пр.-т Космонавта Комарова, 1, т.: (044)406-79-15, (067)214-15-54 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України, Всеукраїнська екологічна ліга
Деревообробка: технології, дизайн екологічні проблеми Національний лісотехнічний університет України 79057,  м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103,   т.: (032) 238-44-96 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58, т.: (062) 301-08-29 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет, Державне управління охорони навколишнього природного середовища  та Державна екологічна інспекція в Донецькій області
Здоров’я дитини – основа майбутнього життя людини Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, т.: 04744-3-45-33, 0967017666 e-mail:marina_bevzyuk@mail.ru Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Черкаський націона-льний університет імені Богдана Хмельницького, Кам’янець-Поділь-ський національний університет імені Івана Огієнка, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка
Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід Житомирський державний технологічний університет 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103, т.: (050) 591-76-20, e-mail: Igor_Burachek@ukr.net Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Академія економічних наук України, Головне управління   економіки Житомирської обласної державної адміністрації, Національний уніве-рситет харчових технологій, Вінницький торговельно-економічний інститут КНЕУ, Уманський національний університет садівництва, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Сучасні проблеми фізико-математичних наук та методика їх викладання Ніжинський державний    університет  імені Миколи Гоголя 16602 Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кропив’янського, 2,   т.: (04631)7-19-79 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Актуальні проблеми природничо – математик-ної освіти в середній і вищій школі Херсонський державний університет 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, т.: (0552) 326-768 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет ім..М.П.Драгоманова
Сучасні досягнення в будівельній галузі Національний університет водного господарства та природокористування 33028,  м. Рівне, вул. Соборна, 11, т.: (0362)22-24-31 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному довкіллі Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, т.: 04744-3-45-33, 0962305913 e-mail: dutunaped@mail.ru Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Київський університет імені Бориса  Грінченка,  Бердянський державний педагогічний університет
Землеустрій та геоінформатика Національний університет водного господарства та природокористування 33028,м. Рівне, вул. Соборна, 11, т.: 0362)22-24-31 Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України
Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерсь­кого обліку, аналізу і контролю діяльності підприємств в  умовах глобалізаційних тран­сформацій  Львівська комерційна академія 79000, м. Львів, вул. Туган-Бара­новського, 10, т.: (032)240-34-39, 295-81-84, 295-81-29 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський університет економіки і торгівлі, Національна академія статистики, обліку та аудиту
Інтернет-конференція «Сучасні моделі редакторського фаху» Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, т.: (0522)22-56-74, 24-86-53, 24-86-53 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізький національний університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Техногенно-екологічна безпека держави: стан та перспективи розвитку Національний університет державної податкової служби України  08201, м. Ірпінь,  Київської обл., вул. К. Маркса, 31, т.: (04597)5-55-16 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна податкова академіяУкраїни, Науково-методична рада з питань БЖД та ЦЗ в Україні, Національний університет харчових технологій, Національний технічний університет України «КПІ», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський економічний інститут менеджменту
Розвиток України очима молоді: економічні та правові аспекти Харківський національний економічний університет  61166, м. Харків, пр. Леніна, 9 а, т.: (057)702-11-86 (дод. 3-00), e-mail: кonf.rmv.ksue@gmail.ru Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Національний університет державної податкової служби України, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,Чернігівський державний інститут економіки і управління, Фонд народонаселення ООН в Україні, Головне управління освіти і науки  та Управління у справах сім’ї та молоді Харківської облдержадміністрації
Актуальні проблеми практичної психології Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 18031, м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 24,  т.: (0472) 45-51-85  Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України
Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Київський університет імені Бориса Грінченка 04053 м. Київ, вул. Воровського, 18/2, т./факс: (044) 272-19-02,  e-mail: kmpu @ kmpu.edu.ua Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. .Макаренка 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, т.: 0(542) 65-27-12, е-mail: director_ifk@mail.ru Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України, Управління фізичної культури і спорту Сумської облдержадміністрації, Управління фізичної культури і спорту Сумської міської ради, Вітебський державний університет імені П.М. Машерова, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Московська державна академія фізичної культури і спорту
Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених Черкаський національний університет  імені Богдана Хмельницького 18031, м. Черкаси, б-р Шевченка, 81,  т.: (0472)37-30-27, факс (0472)35-44-63,  067-131-47-41, е-mail: cic @ cdu.edu.ua Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України
Сучасні проблеми природничих наук Ніжинський державний університет  імені Миколи Гоголя 16602 Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кропив’янського, 2,    т.: (04631)71983 Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України, Міністерство охорони навколишнього середовища України, Екологічна інспекція по м. Ніжину і Ніжинському району, Державне управління екології та природних ресурсів в Чернігівській обл.
Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства Сумський державний університет 40007, м. Суми,  вул. Римського — Корсакова, 2,  т.: (0542) 687-856 Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України
Діяльність суб’єктів господарювання в умовах модернізації економіки та міжнародної інтеграції Національний університет водного господарства та природокористування 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, т.:(0362)22-24-31 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія статистики, обліку та аудиту, ГО «Спілка еконо-містів України», ДВНЗ «Київський національний економічний універ-ситет імені Вадима Гетьмана», Полтавський університет економіки і бізнесу,  Національний університет «Острозька академія», Терноапіль-ський національний економічний університет, Кіровоградський національний технічний університет, Львівська комерційна академія
Науково-технічні досягнення студентів – будівельно-архітектурній галузі України Донбаська національна академія будівництва та архітектури,  86123, м. Макіївка Донецької обл., вул. Державіна, 2,   т.: 062-221-41-59 Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України, Головне управлiння освiти та науки Донецької облдержадміністрації
Домінанти соціально-еконо-мічного розвитку України: науковий погляд молоді Дніпропетровська державна фінансова академія 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Аржанова, 12,   т.: (056) 36-78-44, факс 721-04-43, е-mail: dsfa@dsfa.dp.ua Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство фінансів України, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління», Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Рада молодих вчених
Сучасний стан та напрями розвитку банківської системи України ПВНЗ «Кримський інститут економіки та господарського права»  95011, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Желябова, 17, т.: (0652) 276-250, 259-244, 252-566, 274-309 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Інститут управління, бізнесу і права Російська Федерація
Стан, досягнення

і перспективи холодильної

техніки і технології

Одеська національна академія
харчових технологій
65021, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, т. : (048) 723-63-62
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет харчових технологій, Сумський державний університет, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Актуальні напрями сучас-ної філології: когнітивний, функціональний, прагма-тичний, тендерний аспекти Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 2, т.: (0572) 68-02-36 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Генеральний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА»
Орнітологічні дослідження в Україні Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61, т.: (03849) 3-88-43 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  Львівський державний природознавчий музей НАН України, Тернопільський педагогічний національний університет імені Володимира Гнатюка, Західноукраїнське орнітологічне товариство, Саратовський державний університет, Орнітологічне товариство Білорусії
Наукові розробки молоді на сучасному етапі Київський національний університет технологій та дизайну 01011, м. Київ,  вул. Немировича- Данченка, 2,  т.: (044) 256-84-27 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Асоціація підприємств легкої промисловості України
Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору  Хмельницький національний університет 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,  т.: (0382) 70-83-36, е-mail: kafеdrapip@ukr.nеt Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Металургія ХХ1 століття очами молодих ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58, т.: (062)301-08-97 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Сталий розвиток міст Харківська національна академія міського господарства 61002,  м. Харків, вул. Революції, 12 т.: (057) 707-33-60, e-mail: NDS-KNMA@mail.ru Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Фінансово-кредитне регулювання економічного зростання Київський національний торговельно-економічний університет 02156,  м. Київ, вул. Кіото, 19, т.: (044) 531-49-03,  544-29-31 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Східнослов’янська філологія: здобутки та перспективи ДВНЗ «Криворізький національний університет» 50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11, т.: (0564) 71- 52 -51, 71 -42 -47 e-mail: t.mishenina@gmail.ru Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира  Винниченка, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Севастопольський національний технічний університет 
Людське середовище існування: сучасний стан і перспективи Севастопольський національний
технічний університет
99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33, т.: (0692) 43-51-58
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Саратовського державного соціально-економічного університету, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президенті України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
Актуальні питання сучасної економіки Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка  32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61,  т.: (03849) 2-44-74, 2-23-21 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Інтелектуальні технології в системному програмуванні  Хмельницький національний університет 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,  т.: 0503764212, е-mail: o.pomorova@gmail.com, sprklyots@gmail.com Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції ПВНЗ «Європейський університет» 03100, м. Київ, б-р. акад. Вернадського, 16 в, т/ф.: (044) 452-35-68, 452-76-55,  423-00-51, pr-nauk@e-u.in.ua, . assoc@kyiv.e-u.in.ua Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Література української діаспори у світовому  історико-культурному контексті Херсонський державний університет 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, т.: (0552) 326-756 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпатський науіональний університет імені Василя Стефаника, Черкаський  національний університет імені Б. Хмельницького
Актуальні проблеми математики та інформатики ДВНЗ «Запорізький національний університет» 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, т.: (061)228-76-28 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, Запорізька державна інженерна академія, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Актуальні проблеми харчової промисловості та ресторанного господарства. Сучасні питання підготовки кадрів ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2, т.: (050)7534570, e-mail: Kramarenko_dp@mail.ru Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Українська  інженерно-педагогічна академія, Полтавська академія споживчої   кооперації України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Людина і світ у сучасній літературі Київський національний лінгвістичний університет 01001,  м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, т.: (044) 529-83-13 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет імені Бориса Грінченка Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова
Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку Житомирський військовий інститут  імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету 10005, м. Житомир, проспект Миру, 22, т.: (0412) 25-04-91, e-mail: zvir@zvir.zt.ua Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України, Національний авіаційний університет
Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці Житомирський державний технологічний університет 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103, т.: (0412)-24-09-93, e-mail: conf_up@ukr.net Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Житомирський державний університет  імені Івана Франка
Динаміка розвитку міжна-родних відносин України: історико-еволюційна, економічна, правова Закарпатський державний університет 88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89-А, т.: (0312) 65-15-24, 65-14-34 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпатська обласна державна адміністрація, Ужгородський національний університет
Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі Харківський державний університет харчування та торгівлі 61051,  м. Харків, вул. Клочківська, 333, т.: (057) 336-74-92, 349-45-87  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківська обласна державна адміністрація
Каразінські читання: історичні науки Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 61022,  м. Харків, майдан Свободи, 4, т.: (057) 707-56-68, e-mail: istfakkhnu@gmail.com Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківська  національна  академія  міського  господарства, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Національний дослідницький університет «Бєлгородський державний університет»  Російська Федерація
Ефективність інженерних рішень в приладобудуванні Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»  03056,  м. Київ, пр. Перемоги 37, корп.1,  т.:  (044) 454-91-03, e-mail: s.voytko@kpi.ua Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини  і громадянина Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44а,  т. : (0342) 59-60-09, е-mail: lawdept@pu.if.ua Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Законодавство України: погляд молодих правників Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44а,   т.: (0342) 59-60-09, е-mail: lawdept@pu.if.ua Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій Одеська національна академія

харчових технологій 65021, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, т.: (048) 723-63-62

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський національний політехнічний університет, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», Харківський національний університет радіоелектроніки
Авіація та космонавтика: стан, досягнення і перспективи Кіровоградська льотна академія НАУ 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1,  т.: (0522) 39-44-22, 39-47-95, т./факс: (0522) 34-40-26 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний авіаційний університет, Центальний НДІ навігації і управління
Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцю­бинсь­кого 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, т.: (0432) 27-90-76, е-mail: imadvdpu@gmail.com Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Науковий потенціал молоді-прогрес медицини майбутнього Ужгородський національний університет  88000,  м. Ужгород, пл. Народна 1, т.: (0312) 61-24-36 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  Міністерство охорони здоров’я України
Молодь: освіта, наука, духовність ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 04071,  м. Київ-33, вул. Хорива, 1-Г, т.: (044) 428-74-12, т/факс: (044) 428-73-14 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Всеукраїнська молодіжна громадська організація студентів-інвалідів «Гаудеамус»
Гагарінські читання. Аерокосмічні системи. Національний аерокосмічний університет  ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17, т.: (057)788-40-37 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі Чернігівський державний технологічний університет 14027, м.Чернігів, вул.Шевченка, 95, т.: (066)1010048 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій Київський національний університет імені Тараса Шевченка 01601, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, т.: (044)  239-33-02, факс 239-31-13, e-mail: elenasnytko@ukr.net Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Роль суспільних наук у формуванні української технічної еліти у ВНЗ України ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 49600, м. Дніпропетровськ,  вул. Чернишевського, 24 а,  т.:  (056)371-48-53 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Відділ освіти  Дніпропетровської обласної  адміністрації
Історико-філософські читання молодих учених Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. .Макаренка 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, т.: 0(542) 68-59-13, е-mail: istfac@sspu.sumy.ua Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Курський державний університет, Сумська обласна державна адміністрація, Державний архів Сумської області, Сумський обласний краєзнавчий музей
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»  03056,  м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 19, т.:  067-938-09-80, e-mail: azhuch@ukr.net, e-mail: dmytro.kovalyuk@gmail.com Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 61024,  м. Харків, вул. Пушкінська, 77, т.: (057) 704-93-10 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка  В.В. Сташиса НАПрН України
Кримінально-правові читання. Кримінальне право, кримінально-правова політика та кримінальний закон Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 61024,  м. Харків, вул. Пушкінська, 77, т.: (057) 704-93-24 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 61024,  м. Харків, вул. Пушкінська, 77, т.: (057) 704-92-38 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія правових наук України
Актуальні питання сучасної науки і освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 84116, Донецька обл., м. Слов ’янськ,  вул. Г. Батюка, 19,  т.: (06262) 3-97-87, (06262)3-28-08, е-mail: sdpu1939@ukr.net Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Наука. Студентство. Сучасність Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського 54030, м.Миколаїв, вул. Нікольська, 24, т.: (0512) 37-88-28 Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет  ім. М.П.Драгоманова, Херсонський державний університет, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України 33020, м. Рівне, вул. Короленка, 5, т.: (0362) 62-05-89 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права  ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, Київський  університет права Національної академії наук України
Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя 46000, м. Тернопіль, вул.  Руська, 56, т.: (0352) 253509, e-mail: snt@tu.edu.te.ua Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет біоресурсів та природокористування, Львівсь-кий національний університет імені Івана Франка, Луцький національ-ний технічний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Донбаська державна машинобудівна академія
Маркетинг у некомерційній сфері Донецький державний університет управління 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а, т.: (062) 337-61-53 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Економічні та соціально-гуманітарні проблеми сучасного суспільства Донецький державний університет управління 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а, т.: (062) 302-81-22 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Проблеми і перспективи розвитку транспорту: технологія, управління, економіка, логістика, право Одеський національний морський університет 65029 м. Одеса, вул. Мечникова, 34, т.: (048)798-36-68 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут проблем ринку та економіко- екологічних досліджень НАН України, Чорномор- НДІпроект
Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»  03056,  м. Київ, пр. Перемоги 37, корп. 19, т.: (044) 406-84-00, e-mail: ynk@kpi.ua Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут технічної теплофізики НАНУ, Інститут Газу НАНУ, Інститут тепло- і масообміну імені  А. В. Ликова Академії наук Республіки Білорусь, Московський державний агроінженерний університет ім. В.П.Горячкіна, Грузинський технічний університет, Тверський державний технічний університет, Російська Федерація, Грузія

Форумы

Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон) Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
Міжнародний форум

«Україні ХХІ сторіччя – інтелект і творчість молоді»

Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ,  пр. Гагаріна, 72,

т. : (056) 760-93-54, е-mail: onti_dnu@mail.ru

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Національна академія наук України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпропетровська міська рада

Російська Федерація,  Німеччина, Казахстан, Франція,  Республіка Білорусь

Міжнародний форум

«Радіоелектроніка

та молодь у XXI столітті»

(в рамках форуму 11 тематичних конференцій)

Харківській національний університет радіоелектроніки

61166, м. Харків, пр. Леніна, 14

т./ факс:  (057) 702-13-97,

e-mail: innov@kture.kharkov.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Польща, Республіка Білорусь,  Грузія, Азербайджан, Російська Федерація, Саудівська Аравія, Казахстан , Вірменія, Латвія, США,

Болгарія

Міжнародний форум

«Молодь і сільсько-господар­ська техніка у ХХІ столітті»

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

61002,  м. Харків, пр. Московський, 45,

т.: (057) 732-79-22, 700-38-88

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Російська Федерація, Молдова, Республіка Білорусь, Франція, Польща, Казахстан, Ізраїль, Болгарія

Семинары

Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон) Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
Видавнича справа і редагування Українська академія друкарства

79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19,

т.: (0322) 242-23-61

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

82100, Львівська обл., м. Дрогобич,

вул. І.Франка, 24,  т.: (03244) 2-15-24,

e-mail: muzped_ddpu@ukr.net

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Науково-технічна та худо-жньо — естетична творчість молодих учених, студентсь-кої та учнівської молоді Херсонський національний технічний університет

73008, Україна, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,   т.: ( 0552) 32-69-21

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України
Мистецтво як світ людини

 

Ніжинський державний університет

 імені Миколи Гоголя

16602 Чернігівська обл., м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2, т.: (04631)7-19-84

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна Всеукраїнська музична спілка, Асоціація працівників музичної освіти та виховання, Національна музична академія України

 ім. П.І.Чайковського

Охорона і раціональне використання природних ресурсів України у контексті сталого розвитку Національний університет водного господарства та природокористування

33028, м.Рівне, вул.Соборна, 11,

 т.: 0362)22-24-31

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Рівненський державний гуманітарний університет

Участь України у глобалізаційних процесах Кримський економічний інститут

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

АРК, 95015, м. Сімферополь,

вул. Севастопольська, 21/4,

т.: (0652)25-94-74

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК , Академія економічних наук України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Проблеми організації та управління розвитком тран-спортних процесів та систем Одеський національний морський університет

65029 м. Одеса, вул. Мечникова 34,

т.: (066)247-15-73

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Використання ресурсів Українського національ-ного лінгвістичного корпусу у навчальному процесі ВНЗ та школи Житомирський державний університет імені Івана Франка

10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40,     т.: (0412) 37-27-63, 37-40-42, 37-45-59

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Коростишівський педагогічний коледж імені Івана Франка

Актуальні проблеми сучасної іноземної філології Рівненський державний гуманітарний університет

33028, м. Рівне, вул. Остафова, 31,

т.: ( 0362) 26-24-85

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Рівненський інститут слов’янознавства, Луцький національний технічний університет

 

Опубликовано 10.03.2013. Обновлено 29.09.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы