Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Конференции --->> Симпозиумы, семинары, форумы
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України

План
проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів
молодих учених і студентів у 2013 році

plan

[Январь] [Февраль] [Март] [Апрель] [Май] [Июнь] [Июль] [Август] [Сентябрь] [Октябрь] [Ноябрь] [Декабрь]

Октябрь 2013

Международные конференции

Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон) Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
Актуальні проблеми фізико-хімічного матеріалознавства Донбаська національна академія будівництва і архітектури

86123, Україна, Донецька область, м. Макіївка, вул. Державіна, 2,

т.: (062) 300-29-38, 300-15-02

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Головне управлiння освiти та науки Донецької облдержадмініс-трації, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Московський державний університет імені

М.В. Ломоносова, Інститут технічної теплофізики НАН України,  ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Донецький національний університет, Донецький інститут фізико-органічної хімії ї вуглехімії НАН України ім. Л.Н. Лавриненко, Донецький фізико-технічний інститут НАН України

ім. А.А.Галкіна, Фізико-технологічний  інститут металів і сплавів НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Російська Федерація, Чеська республіка,  Республіка Білорусь, США, Німеччина, Польща, Нідерланди,  Ізраїль, Японія, Казахстан, Вірменія, Азербайджан

Біологічні дослідження молодих вчених України та світу Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

01033, м.Київ, вул. Володимирська, 64/13,

т.: 098-035-23-69, e-mail: bio_ntsa@ukr.net

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Республіка Білорусь, Російська Федерація, Німеччина, Нідерланди,

Молдова

Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцю­бинсь­кого

21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,

т.: (0432) 57-37-63,

e-mail: beverlena@gmail.com

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Поморська академія, Університет Марії Складовської-Кюрі, Тернопільський національний педагогічний університет

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Австрія

 

Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд Харківський національний університет будівництва та архітектури

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,

т.: (057) 700-02-40

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківське обласне територіальне відділення академії будівництва України, НДІ будівельних конструкцій, Інститут проблем машино- будівництва імені Підгорного

Російська Федерація, Ірак, Німеччина

Еколого-правові та економічні аспекти екологічної безпеки регіонів Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61022,  м. Харків, вул. Петровського, 25,

т.: (057) 707-37-41

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство екології та охорони природних ресурсів України,

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області, Інститут проблем машино буду-вання НАН України, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, Кафедра ЮНЕСКО «Стабільного розвитку екологічної освіти» Університету країни Басків, Одеський державний екологічний університет, Енгельський технологічний інститут Саратовського державного технічного інституту,

ТОВ «Укргеоекологія»

Німеччина, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Болгарія, Польща, Молдова

Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

49600, м. Дніпропетровськ,

вул. Чернишевського, 24а,

т.: (0562) 46-98-57

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України.

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій,

Державна служба гірничого нагляду і промислової безпеки України, Міжнародна академія безпеки життєдіяльності, Європейська асоціація безпеки

Німеччина, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Франція

Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики

 

Національний авіаційний університет,

03680, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,  т.: (044)406-76-03

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України

Державна вища школа професіоналів у Хелмі, Нанчангський авіаційний університет, Вільнюський технічний університет

ім. Гедимінаса, Грузинський авіаційний університет

Російська Федерація, Польща, Китай, Литва, Грузія

Студентська практика – ключ до майбутньої професії: самовдоско-налення та професійний рост студентів

 

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет»

АР Крим, 98635, м. Ялта,  вул.Севастопольска, 2,

т.: (0654) 32-30-13

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим ,

Університет Генуї, Вища школа психології (Латвія), Балтійська міжнародна академія, Університет Яна Длугоша у Ченстохові, Заклад освіти «Барановичський державний університет»

Італія,  Латвія,  Польща, Республіка Білорусь, Бельгія, Іспанія

Науково — технічна творчість студентів з процесів  і обладнання харчових виробництв Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,

т.: (062) 304 — 50 — 46

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

ЗАТ «Інтертехніка», ЗАТ ВІ-ВА ЛТД, ВАТ «Теплічний», ЗАТ «Птахофабрика  Пролетарська» ,   Санкт- Петербурзький національний  дослідний університет інформаційних  технологій  механіки та оптики, Могилевський  державний університет продовольства, Керченський державний технологічний  університет

Російська Федерація, Молдова, Болгарія, Румунія,  Угорщина, Республіка Білорусь

Питання всесвітньої історії Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

82100, Львівська обл., м. Дрогобич,

вул. Л. Українки, 46, т.: (03244)3-81-44,

e-mail: istfakdek@gmail.com

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

Управління навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи

 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»

65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71-а,  т.: (048) 738-47-71

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецький державний університет управління, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Російська Федерація, Китай, Туреччина, Молдова, Казахстан, Азербайджан

Розвиток міжнародних економічних відносин та зовнішньоекономічної діяльності за сучасних умов Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а,

т.: (062) 305-45-36, 338-42-96

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Південноросійський інститут, Університет Козмінського, Сілезький університет, Вища школа бізнесу «Національний університет Луїса»

Російська Федерація, Польща, Чехія

Інноваційні технології підвищення ефективності виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

62483, Харківська обл., Харківський р-н.,

учбове містечко ХНАУ,

т.: (0572) 99-77-20

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Інститут рослинництва НААН України, Інститут овочівництва і баштанництва НААН України, Воронезький державний аграрний університет імені імператора Петра І, Варшавский аграрний університет, Молдовський державний аграрний університет

Російська Федерація, Молдова,  Польща, Республіка Білорусь

Сучасні проблеми розвитку легкої та харчової промисловості Східноукраїнський національний університет  імені  Володимира Даля

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а,

т.: (0642) 50-07-26

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Луганська обласна державна  адміністрація

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан

Правові завдання законодавства кримінально-правового напряму Одеський національний університет

імені І.І.Мечникова

65082,  м. Одеса, вул. Дворянська, 2,

т.: (048) 748-02-31

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова

Сучасні проблеми правової системи України

 

Київський  університет права Національної академії наук України

03142,  м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,

т.: (044) 424-91-37

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Дебреценський універси-тет, Варненський вільний університет,  Білоруський державний уні-верситет, Московський державний інститут міжнародних відносин

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Угорська Республіка,

Республіка Сербія, Республіка Болгарія

Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір

 

Київський  університет права Національної академії наук України

03142,  м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,

т.: (044) 424-91-37

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Дебреценський універси-тет, Академічне товариство ім. М.Балудянського, Нішський універ-ситет, Білоруський державний університет, Московський держав-ний інститут міжнародних відносин

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Угорщина, Сербія

Всеукраинские конференции

Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон) Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
Актуальні питання сучасного філософського знання. Читання пам’яті Георгія Флоровського Одеський національний університет

імені І.І.Мечникова

65082,  м. Одеса, вул. Новосельського, 64,

т.: (048)726-35-13

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи Національна академія внутрішніх справ

03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 8,

т.:  (095) 1152260

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Союз юристів України, Всеукраїнське  молодіжне громадське об’єднання

«Український молодіжний правничий союз»

Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку Бердянський університет менеджменту і бізнесу

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ,

вул. Свободи 117-А,

т./факс: (06153) 6-44-01, 6-44-02,

е-mail: bumib@ukr.net

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Графіка ХХІ століття Севастопольський національний

технічний університет

99053, м. Севастополь,

вул. Університетська, 33,

т.: (0692) 435 — 300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут сучасних технологій і інновацій, Луцький національний технічний університет, Українська академія друкарства, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Московський авіаційний інститут,  Ташкентський інститут іригації та меліорації

Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

76019, м. Івано-Франківськ,

вул. Карпатська, 15,

т.: (03422) 4-21-27, (0342) 50-45-21

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Україн,

 

Перспективи розвитку будівельної галузі Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

36601,  м. Полтава, просп. Першотравневий, 24,

т.: (05322) 2-98-75

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донбаська національна академія будівництва та архітектури,

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,

Донецький національний технічний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення фінансової системи України Севастопольський національний

технічний університет

99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33,

т.: (0692) 435-210

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Харківський національний економічний університет

ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

Формування стратегії

соціально-економічного розвитку і вдосконалення організації обліку та аудиту підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі

Українська академія друкарства

79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19,

т.: (032) 242-23-40

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Історико-педагогічні дослідження в Україні: сучасний стан та тенденції Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

29013, м. Хмельницький,

вул. Проскурівського підпілля, 139,

т.: (0382) 79-59-45, e-mail: kgpa_nauka@ukr.net

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Хмельницька обласна рада,  Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Проблеми і перспективи розвитку автомобільної галузі Донецька академія автомобільного транспорту

83086, м. Донецьк, пр. Дзержинського, 7,

т.: (062) 345-21-90, 345-41-77,

факс (062) 345-32-40

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецька облдержадміністрація, Національний транспортний університет, Приазовський державний технічний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища Рівненський державний гуманітарний університет

33028, м. Рівне, вул. Остафова, 31,

т.: (0362) 22-13-85

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Освіта та стратегія життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

61002, м. Харків, вул. Блюхера, 2,

т: (057) 68-16-78

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут вищої освіти НАПН України

Проблема традиції в українській культурі

 

Національний університет цивільного захисту України

61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94,

т.: (057) 707-34-78

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство надзвичайних ситуацій України, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харківська державна академія культури

Маркетинг: від задоволення потреб до їх формування

 

Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

39600, м.Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 79, т.: (0536) 77-59-63

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління

Інтернет —  конференція

«Наукова молодь: інноваційні підходи  в освіті і науці»

Херсонський державний університет

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,

т.: (0552) 326-783, (0552) 326-708,

e.mail: srw@university.ks.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Автоматизація, технологія і якість у машинобудуванні

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

т.: (062)301-08-05

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Таганрозький технологічний інститут Південного федерального університету, Брянський державний технічний університет
Легка та текстильна промисловість: сучасний стан та перспективи Херсонський національний технічний університет

73008, Україна, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,  т.: ( 0552) 51-82-72

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Хмельницький національний університет, Київський національний університет технологій і дизайну, Луцький національний університет,

Інститут луб’яних культур НААН України

Проблеми та перспективи розвитку підприємств реа-льного сектору економіки України: теорія і практика Національний університет харчових технологій

01033,  м. Київ, вул. Володимирська, 68,

т.: (044) 287-97-01

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Професійна успішність випускника університету в сучасному суспільстві: досвід перспективи Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24,

т.: (0512) 37-88-28

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Інститут виховання Національної академії педагогічних наук України

Інтернет-конференція «Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищій школі» Київський національний лінгвістичний університет

01001,  м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, т.: (044) 287-23-84

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інноваційні технології на залізничному транспорті Східноукраїнський національний університет  імені  Володимира Даля

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

т.: (0642) 41-51-37, 099-91-44-906

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

ДП «Донецька залізниця», Центр професійного розвитку персоналу

 

Транспорт і логістика ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, т.: (0629)44-63-57, 44-66-72

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецька академія автомобільного транспорту, Донецька облдержадміністрація

Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості Хмельницький національний університет

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, т.: (03822) 2-51-08, (067) 749-16-47,

e-mail: orgkom_khnu@ukr.net

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Форумы

Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон) Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
Міжнародний форум «Моделювання економіки: проблеми, тенденції досвід» Тернопільський національний технічний університет ім.. Івана Пулюя

46000, м. Тернопіль, вул.  Руська, 56,

т.:  0352 253674,

e-mail: rogatynski@tu.edu.te.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Ягелонський університет, Університет Навий Сонч, Технологічний університет, Могилівський держаний університет продовольства, Петербурзький державний електротехнічний університет

Таджикистан, Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

Семинары

Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон) Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
Гуманізм. Людина. Екзистенція Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,

82100, Львівська обл., м. Дрогобич,

вул. Л.Курбаса, 2,  т.: (03244) 2-33-61,

e-mail: filosofia_ddpu@mail.ru

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філософії імені Г.Сковороди, Інститут філософії і права Республіки Казахстан, Інститут філософії Російської Академії наук

Російська Федерація, Казахстан, Польща , Республіка Білорусь

Етнополітичні та етнокультурні процеси Карпатського Єврорегіону Мукачівський державний університет

Закарпатська обл., м. Мукачево,

вул. Ужгородська, 26,

т.: (03131) 3-13-43, 2-11-09

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут українознавства НАН ім.. І.П. Крип’якевича, Ужгородський національний університет, Інститут історії Украни НАН України

Актуальні проблеми прикладної лінгвістики

очима наукової молоді

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17,

т.: (057) 788-47-06, е-mail:  k706@khai.edu

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Опубликовано 10.03.2013. Обновлено 29.09.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы