Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Симпозиумы, семинары, форумы
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

План проведення наукових семінарів

в системі Міністерства освіти і науки України на 2014 рік

Також на сайті є плани проведення у 2014 році:

Щомісячно

Критичні комп’ютерні технології та системи (КриКТеКС); Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17, тел. (057) 788-45-03(057)788-43-56, е-mail: V.Kharchenko@khai.edu I.Lysenko@csn.khai.edu; Харків, щомісячно ; 50; Міністерство oсвіти і науки України

Проблеми керування в інформаційно-управляючих та ергатичних системах; Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, тел.(5366) 3-10-19, факс.(5366) 3-60-00 e-mail: kis@kdu.edu.ua; Кременчук, один раз на місяць ; 25; Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Інститут космічних досліджень НАН України

Перспективні напрямки удосконалення вибухового руйнування гірських порід; Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, тел.: (5366) 3-11-13, факс.: (5366) 3-60-00 e-mail: tehm@kdu.edu.ua; Кременчук, квітень, листопад; 20; Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України

Тренажерні засоби підготовки операторів складних систем керування; Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету 25005, м.Кіровоград, вул.Добровольського,1, тел. (0522) 39-47-95, е-mail: nis-glau@rambler.ru; Кіровоград, 23 квітня, 9 жовтня; 40; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет, Центральний науково-дослідний інститут навігації та управління, Навчально-науковий інститут телекомунікації та інформатизації, Кіровоградський національний технічний університет

Прикладні аспекти використання елементів дистанційного навчання в рамках впровадження кредитно-модульної системи; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, тел. (0352) 52-72-72 e-mail: admin@tu.edu.te.ua; Тернопіль, травень, грудень; 50; Міністерство освіти і науки України

Інноваційні системи та технології; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, тел. (0352) 52-41-33, e-mail:Lupenko@ua.fm; Тернопіль, 20 березня, 20 червня, 20 вересня, 20 грудня; 40; Міністерство освіти і науки України

Сучасні системи опалення. Особливості проектування; Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 95493, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 181, e-mail: tgvnapks@rambler.ru; Сімферополь, квітень, вересень ; 50; Міністерство освіти і науки України, ООО «Ти-М-Си» (Крим)

Розвиток професійних та підприємницьких компетенцій в системі навчання упродовж життя ; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 03680, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1 тел. (044) 456-65-10, e-mail: kaf_utr@ukr.net; Київ, 5 лютого, 12 лютого, 4 червня, 25 червня, 5 листопада, 28 листопада; 60; Міністерство освіти і науки України, Торгівельно-промислова палата України, Віденський економічний університет (Австрія), Університет м. Констанца (Німеччина), Університет Дьйор (Угорщина), ННДУ ім. Лобачевського (Російська Федерація), НІРО (Російська Федерація), Міністерство освіти і науки Російської Федерації, Торгівельно-промислова палата Нижегородської області (Російська Федерація), АлтДТУ ім. Ползунова (Російська Федерація), АКІПКРО (Російська Федерація), Управління з освіти й справ молоді Алтайського краю (Російська Федерація), МІІГАіК (Російська Федерація), Петрозаводський державний університет, ЧДУ ім.Ульянова (Російська Федерація), ЧДІЕУ, НТУ «ХПІ», Департамент освіти і науки Харківської облдержадміністрації

СІЧЕНЬ

Актуальні питання здоров’я людини у ХХI столітті; Миколаївський міжрегіональний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 54003, м. Миколаїв, вул. Котельникова, 2, e-mail: oprya_90@mail.ru; Миколаїв, 17 січня ; 60; Міністерство освіти і науки України, Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського

Математичне моделювання мнемічних процесів; Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 49112, м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 6-а, тел. (056) 728-32-88, e-mail:dfvmurol@gmail.com; Дніпропетровськ, 23 січня ; 50; Міністерство освіти і науки України

Правове регулювання трудових відносин з окремими категоріями працівників; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 03680, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1, тел. (044) 456-56-10, e-mail:kaf_utr@ukr.net; Київ, 24 січня ; 30; Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнська асоціація кадровиків, Видавничий дім «Медіа-Про»

Сучасні педагогічні технології в освіті (школа-семінар) ; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел.: (057) 707-60-42, 707-61-48, 707-62-78, факс: (057) 707-63-71 е-mail: metodot@mail.ru romanovskiy_khpi@mail.ru ; Харків, 28-30 січня; 60; Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ФГАОУ ВПО Бєлгородський державний університет (Російська Федерація), Могільовський державний університет ім. А.А.Кулешова (Білорусь), Центр сучасних педагогічних технологій НТУ «ХПІ»

Розвиток і координація мультимодального транспорту і логістичних процесів в Україні; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2, тел. (0562) 36-64-72 foreign_ird@diit.edu.ua; Дніпропетровськ, січень; 35; Міністерство освіти і науки України

ЛЮТИЙ

Пулюївські читання; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, тел. (0352) 25-19-46, e-mail: kaffiz@tu.edu.te.ua; Тернопіль, 4 лютого ; 40; Міністерство освіти і науки України, Фонд Пулюя, Інженерно-технічна комісія Тернопільського осередку Наукового товариства імені Шевченка

Сучасні проблеми розвитку підприємств АПК; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» м.Київ, Дегтярівська 49Г, тел. (044) 371-62-29, e-mail: yerankin@mail.ru; Київ, 10-15 лютого ; 80; Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська аграрна конфедерація»

Сучасні методи літературознавчого аналізу ; Карпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Заводська 1 а, тел.: (03142) 53160, 53105 e-mail:nadija-hust@meta.ua; Хуст, 11 лютого ; 60; Міністерство освіти і науки України

Шевченківські читання: Поезія Тараса Шевченка і сьогодення; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми, вул. Роменська, 87, тел. (0542) 68-59-72; Суми, 14 лютого; 50; Міністерство освіти і науки України, Сумський національний аграрний університет

Суб’єкти кримінального правопорушення: доктрина та практика реалізації; Національний університет «Одеська юридична академія» 65009, м. Одеса, Фонтанна дорога, 23, тел. (048) 719-64-32, е-mail: ndch@onua.edu.ua; Одеса, 14-15 лютого ; 50; Міністерство освіти і науки України, Прокуратура Одеської області, Одеський державний університет внутрішніх справ, Південний регіональний центр Національної академії правових наук України

Сучасні технології в освіті відповідно до вимог європейських кваліфікаційних рамок; Новокаховський гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 74900, м. Нова Каховка, вул. Горького, 9д, тел. 050-642-81-13; Нова Каховка, 18 лютого ; 50; Міністерство освіти і науки України

Проблеми та перспективи розвитку сучасної лінгвістичної методологічної науки; Національний університет харчових технологій 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68, тел. (044) 289-54-72, (044) 287-93-33 e-mail:gouts@nuft.edu.ua; Київ, 19 лютого ; 50; Міністерство освіти і науки України

Тарас Шевченка і сучасний гуманітарно-освітній простір української держави; Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету 25005, м.Кіровоград, вул.Добровольського,1, тел. (0522) 39-47-95, e-mail: nis-glau@rambler.ru; Кіровоград, 19 лютого; 60; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет, Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка, Кіровоградський технічний університет, Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна»

Лінгвоукраїністика Черкащини: здобутки і перспективи; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81 тел. (0472)35-53-96 e-mail:kumpl.kafedra@yandex.ru; Черкаси, 20 лютого ; 70; Міністерство освіти і науки України, Інститут української мови НАНУ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені М. П. Драгоманова, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Дослідження небезпечних виробничих факторів у харчовій промисловості в сучасних умовах; Національний університет харчових технологій, 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68, тел. (044) 289-54-72, 287-93-33 e-mail:gouts@nuft.edu.ua; Київ, 20 лютого; 50; Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України

Сучасні тенденції соціального захисту населення в Україні; Карпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Заводська, 1а, тел.: (03142) 53160, 53105 e-mail:nadija-hust@meta.ua; Хуст, 20 лютого; 50; Міністерство освіти і науки України

Дослідження динаміки виробничого травматизму в харчовій промисловості України; Національний університет харчових технологій 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68, тел. (044) 289-54-72, 287-93-33 e-mail:gouts@nuft.edu.ua; Київ, 21 лютого; 50; Міністерство освіти і науки України

Упровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес освітніх закладів ; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (0532) 50-03-76; Полтава, 21 лютого; 50; Міністерство освіти і науки України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Психологія діалогу та світ особистості; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 25006, м.Кіровоград, вул.Шевченка, 1, тел. (050) 932-81-22; Кіровоград, 21-22 лютого ; 50; Міністерство освіти і науки України, Інститут психології НАПН України, НДІ загальної та педагогічної психології РАО (Москва, Російська Федерація), Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Криворізький національний університет

LMS Moodle в навчальному процесі вищих навчальних закладів; Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 61045, м. Харків, пров. Отакара Яроша, 8, (057) 340 -54 -05, e-mail: pmk_informatika@mail.ru pmk_matematika@mail.ru; Харків, 26 лютого
; 50; Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Тарас Шевченко: особистість і світ; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Леніна, 20, тел. (0619) 44-04-63, e-mail: elenahom@bk.ru, nauka_otdel@mail.ru; Мелітополь, 27 лютого; 60; Міністерство освіти і науки України, Північний (Арктичний) федеральний університет імені М.В. Ломоносова

Всеукраїнський семінар з теоретичної та математичної фізики (присвячений 85-річчю з дня народження професора А. В.Свідзинського); Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м.Луцьк, вул. Потапова, 9, тел (0332) 24-92-61, е-mail: trope@univer.lutsk.ua, trope53@yahoo.com; Луцьк, 27-28 лютого; 40; Міністерство освіти і науки України

Мовні універсалії у міжкультурній комунікації ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м.Луцьк, вул. Винниченка, 28 (0332) 24-92-72, 24-12-00, е-mail: fedoniuk@ukr.net ; Луцьк, 28 лютого ; 60; Міністерство освіти і науки України

Маловідомі сторінки життя і творчості Тараса Шевченка ; Національний університет фізичного виховання і спорту України 03680, м.Київ. вул..Фізкультури, 1, тел.(044)287-54-34 е-mail: aspir_nufvsu@mail.ru; Київ, 28 лютого; 60; Міністерство освіти і науки України, Олімпійська академія України

Інноваційні напрямки розвитку систем теплопостачання; Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 95493, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 181, tgvnapks@rambler.ru; Сімферополь, лютий; 20; Міністерство освіти і науки України, ДП «Герц Україна»

Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови; Хмельницький національний університет 29016, м. Хмельницький вул. Інститутська, 11, тел.: (068) 204-34-45 E-mail: kafedra_pim@hotmail.com; Хмельницький, лютий ; 50; Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет, OxfordUniversityPress, Центр іноземних мов «ТСП»

Сучасні засоби навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» м. Харків, вул. Пушкінська, 77, тел. 704-93-87, 704-92-80, e-mail: kafedra_i24@rambler.ru; Харків, лютий ; 40; Міністерства освіти і науки України

Стратегія управління знаннями і людський розвиток в Україні; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, тел. 704-92-58, e-mail:ekonom@nulau.edy.ua; Харків, лютий ; 60; Міністерства освіти і науки України.

Моделювання в прикладних наукових дослідженнях; Одеський національний політехнічний університет 65044, Одеса, пр-т Шевченка, 1, тел. (048) 705-86-45, е-mail: stanovsky@mail.ru; Одеса, лютий; 75; Міністерство освіти і науки України

Інклюзивне навчання студентів зі спеціальними освітніми потребами: методологія, теорія та практика; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а, тел. 50-512; Луганськ, лютий ; 65; Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,Національна Асамблея інвалідів України,Луганська обласна молодіжна громадська організація «Асоціація молодих інвалідів Східного Донбасу»

Фізична освіта в системі розвитку інноваційної особистості; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка м. Суми, вул. Роменська, 87, тел.(0542) 68-59-61, е-mail: physic@sspu.sumy.ua; Суми лютий ; 50; Міністерство освіти і науки України, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики

Правосвідомість і правова культура громадян країни: роль у формуванні громадянського суспільства; Чорноморський державний університет імені Петра Могили 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10 тел. (0512) 76-55-65; Миколаїв, лютий ; 30 ; Міністерство освіти і науки України, Миколаївська філія НУ ОЮА, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Головне управління юстиції в Миколаївській області, Міжнародний гуманітарний університет, Міжнародна Асоціація істориків права, Ліпецька філія академії федерального управління при Президентові Російської Федерації, Російський університет Дружби народів (Російська Федерація)

Політика в житті молоді; Чорноморський державний університет імені Петра Могили 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, тел. (0512) 76-55-78,; Миколаїв, лютий ; 50 ; Міністерство освіти і науки України, Миколаївська обласна державна адміністрація, Центр підвищення кваліфікації державних службовців Миколаївської облдержадміністрації, Управління освіти Миколаївського міськвиконкому

БЕРЕЗЕНЬ

Ідеї К.Д. Ушинського в практиці сучасної школи ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 58012, м.Чернівці, вул. М.Коцюбинського, 2,; Чернівці, 2 березня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Інститут проблем виховання НАПН України

Феномен писанки в сучасному культурно-освітньому просторі; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (05332) 56-31-58 E-mail: ftd@inbox.ru або ftd-pdpu@ukr.net; Полтава, 3-4 квітня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Полтавська обласна державна адміністрація, Воронезький державний педагогічний університет (Російська Федерація), Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, Полтавський краєзнавчий музей, Відділ культури і туризму Карлівської районної державної адміністрації

«В сім’ї вольній новій…» (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) ; Харківська державна академія культури 61057, м.Харків, Бурсацький узвіз, 4, тел. (057) 731-34-97, 731-13-88 www.ac.ic.kharkov.ua, е-mail: rvv2000@mail.ru; Харків, 4 березня ; 40; Міністерство освіти і науки України, Харківська державна академія культури, Харківське училище культури, вищі навчальні заклади м. Харкова

Переклад творів Т.Г.Шевченка німецькою мовою (до 200-річного ювілею Т.Г.Шевченка); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 7, тел.: (044) 406-83-11, е-mail: Kafedra2009@ukr.net; Київ, 5 березня; 50; Міністерство освіти і науки України

Т.Г. Шевченко: постать на тлі століть; Харківський державний університет харчування та торгівлі 61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333, Тел. (057) 336-74-92, (057) 349-45-52 Факси:(057) 337-85-35, (057) 336-94-88 E-mail: hduht@kharkov.com; Харків, 5 березня; 70; Міністерство освіти і науки України, Харківська обласна державна адміністрація, Харківський національний університет радіоелектроніки

Тарас Шевченко в літературі: образ поета в історико-біографічній прозі ХІХ-ХХ століття; Маріупольський державний університет 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Матросова, 5, тел.: (0629) 34-30-43, е-mail: ukrkafedra@gmail.com; Маріуполь, 7 березня; 60; Міністерство освіти і науки України, Управління освіти м.Маріуполя, Відділ освіти Новоазовської районної державної адміністрації

Тарас Шевченко як суспільно-політичний діяч та автор історичних творів; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка м. Суми, вул. Роменська, 87, тел. (542) 68-59-93 e-mail: istuksdpu@rambler.ru; Суми, 10 березня; 50; Міністерство освіти і науки України, Національна спілка краєзнавців України, Сумський національний аграрний університет

Знакова роль Т.Г.Шевченка в утвердженні українства ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет 61002, м. Харків, вул.Петровського, 25, тел.(057)700-38-54, 707-37-51 e-mail: admin@khadi.kharkov.ua; Харків, 11 березня ; 75; Міністерство освіти і науки України, Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського „ХАІ”, Центр українських студій імені Д.І.Багалія, Східний інститут українознавства імені Ковальських Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці»; Новокаховський гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Горького, 9д, тел. 050-642-81-13; Нова Каховка, 12 березня ; 50; Міністерство освіти і науки України

Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: сучасні технології опрацювання мовної інформації; Донецький національний університет 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24 тел.: +38 (062) 302-09-45, (067) 708-46-91 e-mail:i.g.danyluk@gmail.com; Донецьк 13-14 березня; 40; Міністерство освіти і науки України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Інноваційні технології зміцнення здоров’я людини; Миколаївський міжрегіональний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 54003, м. Миколаїв, вул. Котельна, 2, тел. (093) 994-91-42, e-mail: oprya_90@mail.ru; Миколаїв, 14 березня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Чорноморський державний університет імені адмірала Макарова, Миколаївський національний аграрний університет

Сучасні питання когнітивної лінгвістики; Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19, VvedenskayaT@nmu.org. ua; Дніпропетровськ, 18 березня ; 60; Міністерство освіти і науки України, Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького

Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 76018, м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, тел. 0679226253, e-mail: sonata_1@ukr.net ; Івано-Франківськ, 18-19 березня ; 30; Міністерство освіти і науки України, Івано-Франківська облдержадміністрація

Стратегічні та політичні аспекти гуманного використання електрозв’язку (ІКТ); Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1,
тел. (048) 705-03-84,e-mail: rdd@onat.edu.ua; Одеса, 19-21 березня ; 70; Міністерство освіти і науки України, Міжнародний союз електрозв’язку, Міжнародна асоціація випускників Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

Творчі пошуки в галузі мистецтва та художньої освіти: сучасність та перспективи; Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2, тел. (050) 967- 21-17, (050) 476-65-05, e-mail: ird-kat@yandex.ru; Луганськ, 20 березня ; 50; Міністерство освіти і науки України, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)

Визначення профілю рефлектора для рівномірного опромінювання напівеліпсу; Харківський державний університет харчування та торгівлі 61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333, тел. (057) 336-74-92, (057) 349-45-87, факси: (057) 337-85-35, (057) 336-94-88 E-mail: hduht@kharkov.com; Харків, 20 березня; 50; Міністерство освіти і науки України Харківська обласна державна адміністрація Департамент економіки і міжнародних відносин Харківська торгово-промислова палата

«Я на сторожі коло них поставлю слово…» (присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка); Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту 83001, м. Донецьк, вул. Байдукова, 80, Тел. (062) 311-86-95 e-mail : dgizfvs-nauka@mail.ru; Донецьк, 20-21 березня; 70; Міністерство освіти і науки України, Донецька обласна державна адміністрація

Підготовка компетентного вчителя: традиції та інновації; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 20300, м. Умань, вул. Садова, 28, тел. 067-3151715, 096-1653655, е-mail: natulya.gulko@mail.ru ; Умань, 21 березня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Миколаївський національний університет імені О. В. Сухомлинського

Постать та творчість Т. Шевченка в контексті історії та культури Миколаївщини в ХІХ – ХХІ ст. ; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда 9, тел. (0512) 42-46-22, e-mail: oleg.bobina@nuos.edu.ua, e-mail: university@nuos.edu.ua; Миколаїв, 21 березня; 70; Міністерство освіти і науки України, Миколаївське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченко

Соціально-педагогічна підтримка сім’ї з дитиною; ДВНЗ «Запорізький національний університет» 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, тел. (0612)62-71-61 e-mail: fspp@znu.edu.ua; Запоріжжя, 27 березня; 50; Міністерство освіти і науки України, Мелітопольський державний педагогічний університет, Бердянський педагогічний університет, Обласне управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в Запорізькій області, Інститут проблем виховання АПН України

Проблеми професійної підготовки студентів-філологів (засвоєння лінгвістичної та лінгводидактичної термінології); Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 20300, м. Умань, вул. Садова, 28, тел. (04744)3-78-96, 097-5253023, e-mail: ira2010vladimirovna@mail.ru; Умань, 27 березня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України,Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Проблемні питання розвитку сучасного перекладознавства та іноземної філології; Карпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Заводська, 1 а, тел.: (03142) 53160, (03142) 53105 e-mail: nadija-hust@meta.ua; Хуст, 27 березня; 65; Міністерство освіти і науки України

Шляхи інтеграції природоохоронної та еколого-просвітницької діяльності; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (05322) 2-28-91; Зіньків, 27 березня ; 60; Міністерство освіти і науки України, Зіньківська райдержадміністрація, Полтавська обласна організація Українського товариства охорони природи

Інноваційні підходи до викладання новогрецької мови; Маріупольський державний університет 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129, тел.: (0629) 52-70-16, е-mail: kaf_gmp_mdu@hotmail.com; Маріуполь, 28 березня; 50; Міністерство освіти і науки України, Іонічний університет (Греція)

Філософські, психологічні та соціально-політичні аспекти підготовки майбутнього фахівця; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Леніна, 20, тел. (06192) 67883 e-mail: ntaliyafalko@mail.ru, nauka_otdel@mail.ru; Мелітополь, 28 березня ; 30; Міністерство освіти і науки України, Таврійський державний агротехнологічний університет

Науково-практичний семінар з нагоди Всесвітнього Дня Води ; Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, 95493 м. Сімферополь, вул. Київська,181, тел. (050)496-47-93 e-mail ZakharovR@mail.ru; Сімферополь, березень; 30; Міністерство освіти і науки України, Кримське басейне управління водних ресурсів, Республіканський комітет АР Крим водогосподарчому будівництву і зрошувальному землеробству

Актуальні проблеми правозастосування та тлумачення права; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, тел. 704-92-72, e-mail:theory@ nulau.edy.ua; Харків, березень ; 80; Міністерства освіти і науки України

Розвиток правового регулювання соціально-трудових відносин в період кодифікації законодавства про працю; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, тел. 704-92-15, e-mail: trudpravo_nulau.edu.ua; Харків, березень.; 70; Міністерства освіти і науки України

Проблеми теорії і практики дисциплінарної відповідальності у трудовому праві; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, тел. 704-92-15, е-mail: laborlawl@nulau.edu.ua; Харків, березень ; 50; Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Шевченківські читання: «І я живу…». (присвячені 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка) ; Соціально-педагогічний інститут « Педагогічна академія» м. Кіровоград, вул. Шевченка 21/27, тел. (0522) 24-64-41, (0522) 32-32-74 е-mail: main@kik.kr.ua); Кіровоград, березень; 50; Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський інститут комерції

Фундатор української нації (до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка); «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» ЗОР, 69017,м. Запоріжжя, вул. Наукове містечко (о. Хортиця), 59 тел. (061) 286-53-04, е-mail: hnnrbc@mail.ua; Запоріжжя, березень ; 50; Міністерство освіти і науки України, Запорізька облдержадміністрація

Актуальні проблеми фізичного виховання в навчальних закладах; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Леніна, 20, тел. (0619) 44-04-27, e-mail: geofak_mdpu@ukr.net, nauka_otdel@mail.ru; Мелітополь, березень ; 30; Міністерство освіти і науки України, Мелітопольська райдержадміністрація

Інноваційний організаційно-правовий механізм створення та функціонування комунальних пароплавств в Україні; Національний університет «Одеська юридична академія» 65009, м. Одеса, Фонтанна дорога, 23, тел.:7196432, е-mail: ndch@onua.edu.ua; Одеса, березень ; 50; Міністерство освіти і науки України, Південний регіональний центрНаціональної академії правових наук України

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку вітчизняної вищої освіти в умовах кризового суспільства; Львівський державний університет внутрішніх справ 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26, тел.: (032) 258-65-72, факс: (032) 233-11-19, vdzr@lvduvs.edu.ua; Львів, березень; 50; Міністерство освіти і науки України, Міністерство внутрішніх справ України

Віртуальна особа як суб’єкт правових відносин: етапи формування, загрози та правові засоби їх подолання; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 19, тел.: (096) 454-92-29; Київ, березень; 50; Міністерство освіти і науки України, Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій НТУУ «КПІ»

КВІТЕНЬ

Розвиток виконавської майстерності музикантів: теорія та практика; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (0532) 56-36-01; Полтава, 2 квітня ; 75; Міністерство освіти і науки України, Полтавська облдержадміністрація, Полтавське музичне училище імені М.В. Лисенка, Методичний кабінет міського управління культури

Сфера використання фахівців з психології у сучасній Україні; Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, тел. (04567) 5-46-44, 5-36-90 е-mail: phdpu@mail.ru; Переяслав-Хмельницький, 3 квітня ; 50; Міністерство освіти і науки України

Управління навчальними закладами: теорія і практики ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 20300, м. Умань, вул. Садова, 28, тел. 096-311-15-80, e-mail: kirdan_olena@ukr.net ; Умань, 4 квітня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського»

Галичина у Першій Світовій війні в літературі та історії; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, тел.: (0324 ) 41-34-07, e-mail: in.fililog@meta.ua; Дрогобич, 7-9 квітня ; 35; Міністерство освіти і науки України, Австрійська служба академічних обмінів, Австрійський культурний форум, Міністерство освіти, культури та мистецтв Австрії, Інсбрукський університет (Австрія), Віденський університет (Австрія), Львівський національний університет ім. Івана Франка

Викладання фізики як провідна складова фундаментальної підготовки студентів технічних вищих навчальних закладів Придніпровського регіону; Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19, (056) 744-73-39, e-mail: rector@nmu.org.ua; Дніпропетровськ, 7-18 квітня ; 50; Міністерство освіти і науки України

Суспільні науки: сучасний стан, перспективи дослідження та пріоритети розвитку; Карпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Заводська, 1 а, тел.: (03142) 53160, (03142) 53105 nadija-hust@meta.ua; Хуст, 8 квітня ; 50; Міністерство освіти і науки України

Проблеми становлення та розвитку соціальної відповідальності: теорія і практика; Донецький державний університет управління, 83050, м. Донецьк, вул. Артема, 94 , тел. (062) 312-59-60, e-mail: k_am@dsum.edu.ua ; Донецьк, 9 квітня ; 25; Міністерство освіти і науки України

Хімічна освіта: стан, досвід, проблеми, перспективи; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (05322) 7-22-48; Полтава, 9 квітня ; 60; Міністерство освіти і науки України, Полтавська державна аграрна академія, Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Українська медична стоматологічна академія, ПОІППО імені М.В. Остроградського, Полтавський міський методичний кабінет

Проблеми і перспективи розвитку соціальних комунікацій; Луцький інститут розвитку людини 43023, м.Луцьк, вул. Карбишева 2, тел. 78-26-16; Луцьк, 9 квітня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Східноєвропейський університет ім. Лесі Українки.

Сучасна науково-технічна термінологія: проблеми перекладу; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 7, тел.: (044) 406-83-11, е-mail: Kafedra2009@ukr.net; Київ, 10 квітня; 50; Міністерство освіти і науки України

Актуальні питання застосування Угоди про асоціацію між Україною і ЄС; Національний університет «Києво-Могилянська академія» м. Київ, вул. Іллінська, 9 (корп. 4), тел.: (044) 425-60-73, е-mail: petroveulaw@gmail.com; Київ, 10 квітня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Програма Жана Моне (Бельгія), Університет Генту (Бельгія)

Актуальні питання природничих досліджень; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, (05322) 2-28-91; Полтава, 10 квітня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського

Сучасні технології зміцнення та відновлення здоров’я; Луцький інститут розвитку людини, м.Луцьк вул. Карбишева 2, тел. 78-26-16; Луцьк, 11 квітня; 50; Міністерство освіти і науки України, Волинська обласна державна адміністрація

Становлення особистості дитини в умовах сталого розвитку суспільства: соціально-педагогічний, корекційний і медичний аспекти; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (0532) 56-43-06; Полтава, 11 квітня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Полтавська районна державна адміністрація, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Монтесоррі-Центр реабілітації дітей-інвалідів «Соняшник» (м. Полтава)

Комбiнаторнi конфiгурації та їх застосування ; Кіровоградський національний технічний університет 25030, м. Кіровоград, проспект Університетський, 8, тел: (0522) 39-04-71, факс: 55-92-53 e-mail: Ishunina@mail.ru; Кіровоград, 11-12 квітня; 40; Міністерство освіти і науки України, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету України, ДВНЗ «Запорізький національний університет», Інститут кібернетики НАН України, Інститут математики НАНУ,Інститут фізики НАНУ, Інститут проблем точної механіки і управліния РАН, Кіровоградський державний педагогічний університет ім.Винниченка, Кіровоградський кібернетико-технічний колледж, Київський міжнародний університет (КиМУ), Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, Московський державний інститут електронної техніки, Московський державний технічний університет ім. М.Е.Баумана, Національний університет водного господарства та природокористування

Теоретико-методичні основи підготовки юних футболістів ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32 тел.(0432) 27-57-48, е-mail: info@vspu.net; Вінниця, 14-18 квітня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Федерація футболу України, Федерація футболу Вінницької області

Сучасні вимоги до підготовки інженерних кадрів для машинобудівних підприємств Придніпровського регіону; Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19, тел. (0562) 47-14-43, e-mail: bezrukavaya@mail.ru; Дніпропетровськ,15-16 квітня ; 30; Міністерство освіти і науки України, Науково-промислова група НПГ «Дніпротехсервіс», ВО «Південний машинобудівний завод ім. Макарова», Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне»»

Сучасні тенденції перекладацької діяльності та вивчення іноземних мов у світлі новітніх технологій; Миколаївський міжрегіональний інститут м. Миколаїв, вул.Котельна, 2, тел. 0939949142, е-mail: vestnik07@rambler.ru; Миколаїв, 16 квітня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського,Чорноморський державний університет імені адмірала Макарова, Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв, Херсонський державний морський інститут

Стратегії та тактики в сучасному перекладознавстві; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 7, тел.: (044) 406-83-11, е-mail: Kafedra2009@ukr.net; Київ, 16 квітня; 50; Міністерство освіти і науки України

Психолого-педагогічний супровід гармонійного розвитку дитини в умовах інклюзивної освіти ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 20300, м. Умань, вул. Садова, 28, тел. 04744-3-45-33, е-mail: kaf-tmdo@mail.ru ; Умань, 17 квітня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Севастопольська філія Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Херсонський державний університет, Київський університет імені Бориса Грінченка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка, Херсонський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Гуманітарна наука в умовах розвитку інформаційного суспільства; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4, тел.: 097-37-36-520, е-mail: cafedra-vs@yandex.ru; Одеса, 17 квітня ; 40; Міністерство освіти і науки України, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Т.Г. Шевченко в культурно-історичному контексті України і світу; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31, Тел./факс (062) 304-83-16, тел.(062) 304-50-33 е-mail: info@donduet.edy.ua www.dondyet.edy.ua е-mail: ukraine@kaf.donduet.edu.ua; Донецьк, 18 квітня ; 60; Міністерство освіти і науки України, Рада молодих вчених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Авторська школа академіка НАПН України Т.С. Яценко; Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» 98635, Автономна Республіка Крим м.Ялта, вул. Севастопольська, 2 тел./факс (0654) 32-30-13, 32-21-14 e-mail: b.nataly@mail.ru; Ялта, 21-26 квітня; 50; Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АР Крим

Моделювання та оптимізація композитів (МОК ) (до 80-річчя В. А. Вознесенського); Одеська державна академія будівництва та архітектури 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона 4, тел.: (048) 723-33-42, тел./факс: (048) 723-10-52 е-mail: list@ogasa.org.ua www.ogasa.org.ua; Одеса, 22-23 квітня ; 40; Міністерство освіти і науки України, Одеська обласна державна адміністрація, Одеське відділення Академії будівництва, Південне відділення Академії архітектури, Одеське відділення інженерної академії

Фізична культура: теорія і практика; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (05322) 2-58-11; Полтава, 23 квітня; 50; Міністерство освіти і науки України, Полтавський облас­ний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації, ЗОШ №12

Мистецтво в реаліях сучасної освіти; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (0532) 56-36-01; Полтава, 24 квітня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Полтавський художній музей «Галерея мистецтв» імені Миколи Ярошенка, Полтавський краєзнавчий музей

ІІ Черезовські читання: Стародавній світ і епоха Середньовіччя у вимірі цивілізаційних реалій ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича м. Чернівці, вул. Кафедральна,2, тел. +38 0372 5241 28 е-mail: tschutschko@ukr.net; Чернівці, 25 квітня ; 42; Міністерство освіти і науки України, Буковинський центр археологічних досліджень, Спілка ВГОА, Національна спілка краєзнавців України

Реформування державної служби та її адаптація до світових стандартів; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 18031, м. Черкаси, бул. Шевченка, 81, тел. (0472) 37-60-67 ; Черкаси, 29-30 квітня ; 60; Міністерство освіти і науки України, Головне управління державної служби України в Черкаській області

Актуальні проблеми музичної педагогіки і виконавчого мистецтва; Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» 98635, Україна, Автономна Республіка Крим м.Ялта, вул. Севастопольська, 2 тел./факс (0654)32-30-13, 32-21-14; Ялта, квітень; 50; Міністерство освіти і науки України, НАПН України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, Інститут філології, історії та мистецтв НПУ ім.М.П.Драгоманова, Кіровоградський державний педагогічний університет ім.. В.Винниченка, Харківський національний університет мистецтв ім.І.П.Котляревського, Криворізький державний педагогічний університет

Управління інтелектуальною власністю; Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» м. Маріуполь, вул.Університетська,7, тел.(0629) 44-64-62, факс (0629) 52-99-24 е-mail: soloshenko_p_v@pstu.edu; Маріуполь, квітень; 50; Міністерство освіти і науки України, Інститут інтелектуальної власності АПрН України, Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької обласної державної адміністрації, Донецька обласна рада молодих вчених

Сучасні тенденції технології видавничо-поліграфічних процесів. Проблеми підготовки фахівців.; Українська академія друкарства 79020, м. Львів, вул. Личаківська, 3, тел.(032)276-55-83, е-mail: christyalviv@rambler.ru; Львів, квітень ; 50; Міністерство освіти і науки України

Теоретичні та методологічні засади професійного становлення психологів; Донецький національний університет 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, тел.: +38(062) 302-09-42, (050) 520-31-48 e-mail: research.div@donnu.edu.ua; Донецьк, квітень; 40; Міністерство освіти і науки України, Южный федеральный университет (Російська Федерація)

Комп’ютерне моделювання в освіті ; Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», Криворізький металургійний інститут 50006, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 5, тел. (097) 374-12-13, е-mail: semerikov@gmail.com; Кривий Ріг, квітень; 50; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів; Хмельницький національний університет 29016, м. Хмельницький вул. Інститутська, 11, тел.: (068) 204-34-45, е-mail: kafedra_pim@hotmail.com; Хмельницький, квітень; 50; Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Хмельницький національний університет, Центр порівняльної професійної педагогіки

Організація обслуговування і ремонту автомобілів; Миколаївський політехнічний інститут 54030, м.Миколаїв,вул.Накольська,11 а, тел. (0512) 37-97-70, факс 37-97-71 е-mail:rector@mpi.nikolaev.ua; Миколаїв, квітень; 50; Міністерство освіти і науки України, Управління промисловості та розвитку інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації, транспортне управління міськвиконкому м.Миколаєва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Судове провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, тел. 704-93-10, тел. 704-92-10, e-mail:civilproc@nulau.edu.ua; Харків, квітень ; 60; Міністерство освіти і науки України

Психологічна культура особистості: сутність, проблеми, перспективи; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка м. Суми, вул. Роменська, 87, тел. (542) 68-59-60 e-mail: practpsyh@sspu.sumy.ua; Суми, квітень; 50; Міністерство освіти і науки України

Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми, вул. Роменська, 87, тел. (542) 68-59-60 e-mail: practpsyh@sspu.sumy.ua; Суми, квітень; 50; Міністерство освіти і науки України, Департамент виконання покарань МВС України у Сумській області, Національна академія внутрішніх справ

Формування та розвиток соціальної відповідальності при підготовці сучасного фахівця; Київський національний університет технологій та дизайну м.Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2. тел. 044) 256-21-62 е-mail: kme@knutd.com.ua www.knutd.com.ua; Київ, квітень
; 50; Міністерство освіти і науки України, Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти

ТРАВЕНЬ

Перспективи підготовки інженерних кадрів для машинобудівних та гірничих підприємств; Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19, тел. (0562)46-90-00; Дніпропетровськ, 14 травня ; 30; Міністерство освіти і науки України, ПАТ «Дніпротяжмаш», ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

Менеджмент соціокультурної сфери: теорія, практика, перспективи; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (05322) 7-47-15; Полтава, 15 травня; 50; Міністерство освіти і науки України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Полтавська облдержадміністрація, Полтавський методичний кабінет початкових спеціалізованих культурно-мистецьких закладів освіти

Сучасні процеси європейської інтеграції і система підготовки державних службовців; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича м.Чернівці, вул. Кафедральна, 2 тел. (0372) 523053, е-mail: dpspa@chnu.edu.ua; Чернівці, 15 травня ; 40; Міністерство освіти і науки України, НДІ Європейської інтеграції та регіональних досліджень, Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації

Спорт і здоров’я – основні складові фізичної культури молоді; Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту 83001, м. Донецьк, вул. Байдукова, 80, Тел. (062) 311-86-95 e-mail : dgizfvs-nauka@mail.ru; Донецьк, 15 травня; 60; Міністерство освіти і науки України,Донецька обласна державна адміністрація

Психолого-економічні вектори розвитку особистості і суспільства; ДВНЗ «Запорізький національний університет» 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, тел. 050-322-09-25 е-mail: tkalych@ua.fm; Запоріжжя, 16 травня ; 60; Міністерство освіти і науки України, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Болгарська мова, література, культура та історія; Бердянський державний педагогічний університет 71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 тел.(050) 206-54-94, e-mail: seminar-bg@ukr.net; Бердянськ, 16-17 травня; 50; Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти молоді та науки Болгарії, Шуменський університет ім. Єпископа Костянтина Преславського, Великотирновський коледж «Аркус»

Практика та перспективи розвитку етногастрономічного туризму: світовий досвід для України; Національний університет харчових технологій 0160, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68, тел: (044) 289-54-72, 287-93-33 е-mail: sologub_yi@i.ua; Київ, 19 травня ; 50; Міністерство освіти і науки України

Наукове обґрунтування і розробка комбінованих процесів та устаткування для очищення плодово-овочевої сировини; Харківський державний університет харчування та торгівлі 61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333, тел. (057) 336-74-92, (057) 349-45-87, факси: (057) 337-85-35, (057) 336-94-88 E-mail: hduht@kharkov.com; Харків, 20 травня; 50; Міністерство освіти і науки України, Харківська обласна державна адміністрація, Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації, Харківська торгово-промислова палата

VIII Пирятинські екологічні читання ; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (05322) 2-28-91; Пирятин, 22 травня; 50; Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Пирятинська районна рада, Пирятинська райдержадміністрація, Національний природний парк «Пирятинський»

Застосування лазерів у медицині та біології ; Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057) 700-38-88 е-mail: khstua@lin.com.ua; Харків, 22-24 травня; 35; Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України

Проблеми теорії та практики еколого-економічного розвитку регіонів України; Донецький державний університет управління 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163а , тел. (062)-304-12-97, e-mail: k_ekology@dsum.edu.ua; Донецьк, 23-24 травня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Луганський державний аграрний університет, Сумський державний аграрний університет, Національний університет харчових технологій, Приазовський державний технічний університет, Національний університет водного господарства та природокористування, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Творчість Марка Черемшини в контексті українського літературного процесу кінця XIX-початку XX ст.; Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 57, тел. 0679226253, е-mail: sonata_1@ukr.net ; Івано-Франківськ, 29-30 травня; 30; Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Управління культури Івано-Франківської облдержадміністрації

Проблеми адаптації студентів з особливими потребами до впровадження в навчальний процес інформаційних технологій при викладанні гуманітарних та профільних дисциплін; Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Дніпропетровськ, вул.Космонавта Волкова, 6-а, тел. (056) 728-32-88, е-mail: dfvmurol@gmail.com; Дніпропетровськ, 30 травня; 60; Міністерство освіти і науки України, Придніпровський енергобудівний технікум

Шляхи впровадження міжнародного досвіду викладання юридичних та гуманітарних дисциплін у систему правової освіти в Україні; Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19, тел. (056)  373-07-87; Дніпропетровськ, травень ; 25; Міністерство освіти і науки України

Шляхи розвитку вищої освіти в Україні в контексті євроінтеграції; Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 01601, м. Київ, вул. Чигоріна, 57, тел. (044) 529-42-98, е-mail: kaf_susp_udufmt@ukr.net; Київ, травень; 50; Міністерство освіти і науки України

Правове забезпечення сталого розвитку сільських територій; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» м. Харків, вул. Пушкінська, 77, тел. (057) 704-92-98, 704-92-41, e-mail: civil1nuau@ukr.net; Харків, травень; 50; Міністерство освіти і науки України

Провадження в суді касаційної інстанції; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» м. Харків, вул. Пушкінська, 77, тел. (057) 704-92-10, e-mail: krimproces@nulau.edy.ua; Харків, травень; 50; Міністерство освіти і науки України

Акмеологічні засади ступеневої освіти в Україні; Київський університет імені Бориса Грінченка 04212, м. Київ, вул. Тимошенка 13б, тел. (044) 426-84-05, e-mail: ndl.osv@kmpu.edu.ua; Львів, травень; 100; Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівський національний університет імені ІванаФранка

Невизначеність вимірювань (UM – 2014) ; Харківський національний університет радіоелектроніки 61166, м.Харків, пр. Леніна, 14, тел. (057)751-25-84, (067) 578-39-81, факс: . +38(057)737-60-17 е-mail: newzip@ukr.net, www.uncertainty.com.ua; Москва (Російська Федерація), травень ; 80; Міністерство освіти і науки України

ЧЕРВЕНЬ, ЛИПЕНЬ, СЕРПЕНЬ

Нове у молочній промисловості; Одеська національна академія харчових технологій 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, тел. (048) 712-40-09, 38-42-74, www.onaft.edu.ua; Одеса, 9-11 червеня ; 80; Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Спілка молочних підприємств України, Національний комітет Міжнародної молочної федерації, ТОВ «Хр. Хансен Україна»

Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі; Національний університет харчових технологій 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68, тел. (044) 2879187, e-mail:matemat@nuft.edu.ua; Київ, 23 червня; 50; Міністерство освіти і науки України, Інститут математики НАН України

Комплексні аспекти стандартизації новітніх інформаційно-комунікаційних технологій; Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1,
тел. (048) 705-03-84, rdd@onat.edu.ua; Одеса, 11-13 червня ; 70; Міністерство освіти і науки України, Міжнародний союз електрозв’язку, Міжнародна асоціація випускників Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

Місце галузевого перекладу у технічному вищому навчальному закладі; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 7, тел.: (044) 406-83-11, е-mail: Kafedra2009@ukr.net; Київ, 26 червня; 50; Міністерство освіти і науки України

Проблеми підготовки фахівців для пакувальної галузі в поліграфічних навчальних закладах; Українська академія друкарства, 79020, м. Львів, вул. Підвальна, 17, тел. 235-75-77, е-mail: uad_52@mail.ru; Львів-Стрий, червень ; 50; Міністерство освіти і науки України , ПП «УкрПол»

Теоретичні основи будівництва; Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а, тел.: (0562) 47-03-79 ; Дніпропетровськ, червень; 60; Міністерство освіти і науки України, Варшавський технічний університет (Польща)

Когнітивна лінгвістика і концептуальні дослідження; Донецький національний університет 83001, м.Донецьк, вул. Університетська, 24, Тел. (062) 302-92-51; сел. Юр’євка, 10-24 липня; 50; Міністерство освіти і науки України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, Маріупольський державний університет, Кемеровський державний університет (Російська Федерація), Кемеровське регіональне відділення Російської асоціації лінгвістів-когнітологів

Моделювання складних соціально-економічних систем; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, тел. (063)4499986 е-mail: abdanilchuk@rambler.ru; Черкаси, 14-19 липня ; 50; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, Харківський національний університет імені В. Каразіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ДВНЗ «Запорізький національний університет», Одеський національний економічний університет, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Аудит і бюджетування в системі управління персоналом; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 03680, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1, тел. (044) 456-56-10, е-mail: kaf_utr@ukr.net; Київ, 22 серпня; 30; Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнська асоціація кадровиків, Видавничий дім «Медіа-Про»

ВЕРЕСЕНЬ

Липовани: традиційна культура та побут російських старообрядців; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича м.Чернівці, вул.Кафедральна, 2, тел. (0372) 5241 28; Чернівці, 5 вересня ; 30; Міністерство освіти і науки України, Відділ у справах національностей та релігій ОДА Чернівецької області, Одеський національний університет імені І.Мечникова

Професійна майстерність тренера та викладача на сучасному етапі розвитку галузі фізичної культури і спорту; Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту 83001, м. Донецьк, вул. Байдукова, 80, Тел. (062) 311-86-95 e-mail : dgizfvs-nauka@mail.ru; Донецьк, 18 вересня; 70; Міністерство освіти і науки України,Міністерство молоді та спорту України, Донецька обласна державна адміністрація

Мобільний банкінг: проблеми та перспективи розвитку; Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1,
тел. (048) 705-03-84, rdd@onat.edu.ua; Одеса, 24-26 вересня ; 70; Міністерство освіти і науки України, Міжнародний союз електрозв’язку, Міжнародна асоціація випускників Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

«Велика війна» та долі народів Центрально-Східної Європи (до 100-річчя початку Першої світової війни); Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича м.Чернівці, вул. Кафедральна, 2, тел. (0372) 52-27- 39, (0372) 52-55-55; Чернівці, 25-27 вересня ; 40; Міністерство освіти і науки України

Навколишнє середовище та здоров’я людини; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (05322) 2-28-91; Полтава, 26 вересня ; 80; Міністерство освіти і науки України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Остроградського, Регіональний ландшафтний парк «Нижньоворсклянський», Полтавська обласна організація Українського товариства охорони природи

Теоретичні та методичні основи практичної психології; Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» 98635, Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Севастопольська, 2, тел./факс (0654) 32-30-13, (0654) 32-21-14 e-mail: b.nataly@mail.ru; Ялта, 27-29 вересня; 50; Міністерство освіти і науки, України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, Національна академія педагогічних наук України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, Прикарпатський національний університет ім.. Василя Стефаника, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, Центр практичної психології та соціальної роботи, Науково-дослідний центр глибинної психології НАПН України

Парадигма розвитку бібліотек в умовах інформаційного суспільства ; Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 61022, Харків, майд. Свободи,4 (057)707-52-24 metodist@library.univer.kharkov.ua Наукова бібліотека Київського національного університету імені Тараса Шевченка 01601, Київ -33, вул.Володимирська, 58, (044)235-70-98, metod@univ.kiev.ua; Харків, Суми, вересень ; 40; Міністерство освіти і науки України, НТБ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Бібліотека Сумського державного університету

Проблеми штучного інтелекту ; Інститут проблем штучного інтелекту 83048, Донецьк, вул. Артема, 118б, (062) 311-34-24, 311-72-01 e-mail: info@iai.dn.ua e-mail: AI_2014@iai.dn.ua; Донецьк, вересень
; 50; Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, РАН, МОН Російської Федерації, Інститут кібернетики ім.В.М. Глушкова, Південний федеральний університет (Російська Федерація), НАН Білорусі, МОН Білорусі, БДУ, Люблінська політехніка, Євразійський національний університет ім. Л.М.Гумільова (Казахстан)

ЖОВТЕНЬ

Дослідницька діяльність школярів в умовах оновлення змісту хімічної освіти; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (05322) 7-22-48; Полтава, 1 жовтня ; 60; Міністерство освіти і науки України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Полтавський міський методичний кабінет

Соціальна робота з людьми похилого віку: досвід, проблеми, перспективи; ДВНЗ «Запорізький національний університет» 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, тел. (0612) 62-71-61, е-mail: socialped@yandex.ua; Запоріжжя, 2 жовтня ; 70; Міністерство освіти і науки України, Міністерство соціальної політики, Обласне управління соціального захисту, Міська служба обслуговування населення

Деструктивна сім’я та адиктивна поведінка особистості; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (05322) 2-94-19; Полтава, 8 жовтня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Полтавський обласний наркологічний диспансер, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Українська спілка психотерапевтів

Медіаосвіта як фактор модернізації   та підвищення якості вивчення гуманітарних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (05322) 2-76-26; Полтава, 9-10 жовтня ; 70; Міністерство освіти і науки України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського

Рельєф і клімат; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича тел.+38 (0372) 58-48-53 e-mail:kafedrafgrpk@rambler.ru ; Чернівці, 16-19 жовтня ; 40; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Сілезький університет (Польща)

Формування вимог до системи підготовки сучасного фахівця з телекомунікацій; Національний авіаційний університет 03680, м.Київ-058, пр. Космонавта Комарова, 1, тел.: (044) 406-73-92, e-mail: tks@nau.edu.ua; Київ, 17 жовтня; 30; Міністерство освіти і науки України

Вивчення мов у сучасному європейському освітньому просторі; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (0532) 56-36-01; Полтава, 17 жовтня; 50; Міністерство освіти і науки України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Коледж Наталі Зейл університету (Данія)

Адміністративна реформа у контексті гармонізації українського законодавства з «acquis» Європейського Союзу та правовими стандартами Ради Європи; Донецький державний університет управління 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців 163 а, тел.: (062)312-59-03, e-mail: k_ap@dsum.edu.ua; Донецьк, 21 жовтня ; 50; Міністерство освіти і науки України

Семантика і словотвір у германських, романських і слов’янських мовах; Донецький національний університет 83001, м. Донецьк , вул. Університетська, 24, тел.: +38(062) 302-92-51, e-mail: lingconferencedonetsk@gmail.com; Донецьк, 23-24 жовтня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Університет Ессен-Дуйсбург (Німеччина)

Енергоефективність та енергозбереження: проблеми та перспективи; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, тел. (0352) 28-73-04 e-mail: khymych@tstu.edu.ua; Тернопіль, 23-24 жовтня ; 60; Міністерство освіти і науки України, Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська міська рада, Науковий парк “Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля”

Актуальні проблеми психолого-педагогічного забезпечення підготовки фахівців галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»; Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту 83001, м. Донецьк, вул. Байдукова, 80, тел. (062) 311-86-95 e-mail : dgizfvs-nauka@mail.ru; Донецьк, 24 жовтня; 70; Міністерство освіти і науки України, Донецька обласна державна адміністрація

Наукове та практичне обґрунтування технологій створення харчових дисперсних систем з гетерогенною структурою; Харківський державний університет харчування та торгівлі 61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333, тел. (057) 336-74-92, (057) 349-45-87, факси: (057) 337-85-35, (057) 336-94-88 е-mail: hduht@kharkov.com; Харків, 30 жовтня; 50; Міністерство освіти і науки України, Харківська обласна державна адміністрація, Департамент економіки і міжнародних відносин, Харківська торгово-промислова палата

Університетський комплекс — форма інноваційного розвитку освітніх установ; Донецький державний університет управління, 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців 163 а, тел. (062) 304-14-21, 300-27-68 e-mail: kit@dsum.edu.ua; Донецьк, 30 жовтня ; 50; Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації, Університет Туран (Казахстан), Спеціалізована загальноосвітня школа №61 (м.Донецьк), загальноосвітня школа №20 (м. Донецьк)

Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2014); Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, тел. (0532) 50-92-04, e-mail: yemets2008@ukr.net, contacts@informatics.org.ua; Полтава, 31 жовтня — 1 листопада; 50; Міністерство освіти і науки України, Українська Федерація Інформатики, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Проблеми формування комунікативної компетенції під час навчання іноземних мов; Хмельницький національний університет 29016, м. Хмельницький вул. Інститутська, 11, тел.: (068) 204-34-45 е-mail: kafedra_pim@hotmail.com; Хмельницький, жовтень; 50; Міністерство освіти і науки України, Представництво видавництва“Pearson” в Україні, Методичний центр «Dinternal Books»

Бессерівські природознавчі студії ; Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка 47003, Тернопільська обл, м. Кременець, вул. Ліцейна, 1 тел. (03546) 2-19-91, 2-24-15, (097) 383-78-24 e-mail: kgpi@ukrpost.ua, bukowska_ok@mail.ru ; Кременець, жовтень ; 50; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерство екології та природних ресурсів України, Рада ботанічних садів та дендропарків України, Кременецький ботанічний сад, Національний природний парк „Кременецькі гори”, Тернопільська обласна рада, Департамент освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації

Сучасні технології та обладнання у легкій промисловості та побутовому обслуговуванні; Хмельницький національний університет 29016 м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, тел. (096) 439-46-79, е-mail: tromanec@gmail.com; Хмельницький, жовтень ; 50; Міністерство освіти і науки України, Хмельницька обласна державна адміністрація, Вінницький технічний коледж, Виноградівський державний коледж МДУ, Донецький індустріально-педагогічний технікум, Калинівський технологічний технікум, Кам’янець-Подільський індустріальний коледж, Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж, Нововолинський електромеханічний коледж, Новоград-Волинський промислово-економічний технікум, Новоушицький технікум ПДАТУ, Технікум технологій та дизайну НУВГП (м.Рівне), Технічний коледж Луцького національного технічного університету, ТОВ “Літма”, ТОВ “Спарк швейне обладнання”

Енергозберігаючі технології; Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 95493, АР Крим,м. Сімферополь, вул. Київська, 181, корп.4, е-mail: tgvnapks@rambler.ru; Сімферополь, жовтень; 35; Міністерство освіти і науки України, ООО «REHAU»

Південна Україна в міжнародних відносинах: історія та сучасність; Чорноморський державний університет імені Петра Могили 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10 тел. (0512) 76-55-79; Миколаїв, жовтень ; 50 ; Міністерство освіти і науки України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Національна спілка краєзнавців України

Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті. Застосування методів системної динаміки для візуалізації фінансової діяльності; Національний університет «Києво-Могилянська академія» м. Київ, вул. Волоська, 10, корп. 6, тел.: (044) 425-60-42, е-mail: luk@ukma.kiev.ua; Київ, жовтень- листопад ; 50; Міністерство освіти і науки України

ЛИСТОПАД

Акмеологічна самоактуалізація науковця у соціально-професійній діяльності; Вінницький соціально-економічний інститут Університету розвитку людини «Україна» 21009, м.Вінниця, вул.Червоноармійська, 1, тел.. (067) 510-10-12; Вінниця, 5 листопада; 60; Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Національна академія педагогічних наук України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, Житомирський державний університет ім.І.Франка, Міжнародна академія наук педагогічної освіти (Російська Федерація)

Забезпечення культурологічної підготовки студентів вищих навчальних закладів засобами іншомовної освіти; Харківський національний автомобільно-дорожній університет 61002, м. Харків, вул.Петровського, 25, тел.(057) 700-38-54, 738-77-96, e-mail: admin@khadi.kharkov.ua; Харків, 7 листопада ; 50; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Актуальні аспекти удосконалення мистецької освіти відповідно до сучасних державних стандартів і програм; Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, тел. (04567) 5-46-44, 5-36-90 е-mail: phdpu@mail.ru; Переяслав-Хмельницький, 10-11 листопада ; 50; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Стратегії успіху в системі дизайнерської освіти; Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2, тел.: (050) 985-17-88 e-mail: formatvor.08@mail.ru; Луганськ, 11 листопада; 45; Міністерство освіти і науки України, Харківська державна академія дизайну та мистецтв, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Криворізький національний університет, Обласний Луганський художній музей, Обласна універсальна наукова бібліотека імені Максима Горького

Управлінські компетенції викладачів освітніх закладів різного рівня ; ДВНЗ «Запорізький національний університет», Криворізький факультет 50093 м. Кривий Ріг, вул. Лісового б. 6 кв. 101, тел. (056) 408-65-39, (098) 460-53-73, е-mail: Boghatirova@mail.ru; Кривий Ріг, 19 листопада; 40; Міністерство освіти і науки України, Криворізька міська рада, Криворізький національний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара, Дніпропетровський інститут підлядипломної педагогічної освіти

Проблемні аспекти цивільно-правового та господарсько-правового регулювання речових відносин; Донецький державний університет управління 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а, тел.: (062)3125766, e-mail: k_spd@dsum.edu.ua; Донецьк, 19 листопада ; 25; Міністерство освіти і науки України, Інститут економіки промисловості НАН України, Донецький юридичний інститут МВС України

Сучасні дискусії про структуру філософії: наука та етика; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 373-15-88, diit468@ukr.net; Дніпропетровськ, 20 листопада ; 30; Міністерство освіти і науки України

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку; Чернігівський національний технічний університет 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, e-mаil: cstu@stu.cn.ua; Чернігів, 21 листопада ; 50; Міністерство освіти і науки України

Нові розробки в галузі електричної ізоляції ; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел.: (057) 707-66-63, е-mail: agurin@kpi.kharkov.ua; Харків, листопад ; 50; Міністерство освіти і науки України, ПАТ «завод Південкабель», Мінекономрозвитку України

Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні німецької мови; Хмельницький національний університет 29016, м. Хмельницький вул. Інститутська, 11, тел.: (068)204-34-45 е-mail: kafedra_pim@hotmail.com; Хмельницький, листопад ; 50; Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет, Методичний центр представництва видавництва“Hueber”в Україні

Ефективність On-Line освіти: світовий досвід; Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні» м. Київ, вул. Тургенєвська 8/14, тел.: (044) 486-06-66 е-mail: overkhohlyad@wiuu.kiev.ua mirzodaeva@mail.ru; Київ, листопад; 50; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Британська Рада в Україні, Німецько-українське товариство економічного та наукового співробітництва (м. Майнц, Німеччина)

Роль життєвої і соціальної практики у набутті життєвої компетентності та інтеграції в суспільство дітей з особливими потребами; Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр Запорізької обласної ради 69017, м. Запоріжжя, вул. Наукове містечко (о. Хортиця), 59, тел. (096) 233-88-32, е-mail: natali_zp_ua@mail.ru; Запоріжжя, листопад ; 20; Міністерство освіти і науки України. Запорізька облдержадміністрація, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Використання інтерактивної дошки у навчальному процесі; Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а; Дніпропетровськ, листопад; 60; Міністерство освіти і науки України, Всесвітнє агенство франкоязичних університетів (Франція), Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

ГРУДЕНЬ

Удосконалення професійної підготовки фахівців аеронавігаційної системи; Національний авіаційний університет 03680, м.Київ-058, пр. Космонавта Комарова, 1, тел.: (097) 699-59-57 e-mail: vitalii.Lazorenko@ukr.net; Київ, 2 грудня; 20; Міністерство освіти і науки України

Актуальні проблеми безпеки підприємств ; Європейський університет м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 16в, тел. 423-00-51, 276-52-51, тел./факс 452-35-68, е-mail: pr-nauk@e-u.in.ua, dekan-fbp@kyiv.e-u.in.ua, www.eu.in.ua; Київ, 12 грудня; 50; Міністерство освіти і науки України, Європейська Асоціація Безпеки

Перенапруги в електричних мережах ; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, е-mail: syurik42@rambler.ru; Харків, грудень ; 50; Міністерство освіти і науки України, НТУУ «КПІ», Національний університет «Львівська політехніка, Мінпаливенерго, НТСЕ України

Резерви економії і енергозбереження засобами систем вентиляції ; Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 95493, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 181,, корп.4, е-mail: tgvnapks@rambler.ru; Сімферополь, грудень; 40; Міністерство освіти і науки України, ООО «Техкомплект»

Навчання інформатики: професійне зростання та творчий пошук; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми, вул. Роменська, 87, тел. (0542) 68-59-72, (0542) 68-59-72 inform@sspu.sumy.ua; Суми, грудень; 50; Міністерство освіти і науки України, Сумська обласна державна адміністрація

Інформаційні технології в навчальному процесі; Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, тел.(5366) 3-11-47, факс.(5366) 3-60-00 e-mail: ite@kdu.edu.ua, ieesu@kdu.edu.ua; Кременчук, грудень; 50; Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти НАПН України

Російська мова поза межами Росії. Новітні технології у викладанні російської мови ; Харківський національний університет будівництва та архітектури 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, тел. (057) 700-02-00, факс (057) 700-02-50; Харків, 10 грудня ; 60; Міністерство освіти і науки України, Бєлгородський національний дослідний університет, Східно-Казахстанський технічний університет ім. Д.Серкібаєва

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти О. А. Удод
Опубликовано 18.04.2014

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы