Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Конференции
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство освіти і науки України; Донбаська державна машинобудівна академія, Україна; J.J.StrossmayerUniversityofOsijek, MechanicalEngineeringFaculty,Хорватія; UniversityofZielonaG?ra, Польща; HigherTechnicalSchoolTrstenik (Serbia), ; DAAAM InternationalVienna, ; BelgradeUniversityFacultyofMechanicalEngineeringinPodgorica (Montenegro), ; Навчально-науково- виробничий комплекс «Спеціаліст», Україна; ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»; ТОВ CorumGroup; Кафедра «Технологія машинобудування»; Студентське наукове товариство спеціальності технологія ; машинобудування;

Міжнародна науково-технічна конференція студентів та молодих вчених з Internet-участю

Молода наука. Технологія машинобудування

image002

06-08 квітня 2016, Україна, Краматорськ

Шановні студенти та молоді вчені! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-технічної конференції студентів та молодих вчених з інтернет-участю «Молода наука. Технологія машинобудування». Конференція відбудеться 6 — 8 квітня 2016 у м Краматорську на базі Донбаської державної машинобудівної академії, Україна. У роботі конференції передбачається проведення інтернет-сесії.

Метою конференції є розвиток науки, обмін ідеями і науково-технічною інформацією про проведені дослідження молодими вченими, що роблять перші кроки у велику науку.

Основна тематика конференції:

-Прогресивні технологічні процеси в машинобудуванні;
-Застосування CAD / CAM / CAE технологій в машинобудуванні;
-Мехатроніка та робототехніка;
-Застосування комбінованих методів, автоматизація і підвищення ефективності механічної обробки матеріалів;
-Формоутворення поверхонь литтям, зварюванням і тиском;
-Економіка та технологічний менеджмент підприємства;
-Гуманізація інженерної освіти та інженерної діяльності;
-Роботи Малоїакадемії наук з науково-промисловому профілем.

Дати

Для участі у конференції необхідно до 15 березня 2016 прислати в електронному вигляді матеріали доповіді та заявку за адресою tiup@dgma.donetsk.ua.

Для участі в засіданні internet-секції конференції просимо до 15 березня 2016 надіслати матеріали доповіді та, за бажанням, презентацію доповіді (у форматі PowerPoint 2000-2003 або у вигляді малюнків у форматі jpg, gif розміром не менше 600х400) за адресою tiup@dgma.donetsk.ua. Робота та обговорення доповідей в рамках Internet — секції відбудеться на сайті  dgma.donetsk.ua 6-8 квітня 2016 року.

> > > Анкета участника

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Регламент конференції

06.04.16 – Реєстрація учасників, пленарне засідання; інтернет-сесія.
07.04.16– Робота по секціях, конкурс дипломних проектів спеціалістів та магістерських дипломних робіт з технології машинобудування.
08.04.16 – Заключне пленарне засідання, від’їзд учасників.

Вимоги до оформлення статей

За підсумками Конференції планується публікація наукових праць учасників. Статті до збірника подаються в Оргкомітет до 15 березня 2016 року. Кращі доповіді, що прийняли участь у роботі інтернет-секції, за рішенням журі конференції, також будуть опубліковані. Збірник статей в електронному вигляді розсилається всім учасникам конференції за електронними адресами, вказаними в заявці. Паперовий варіант збірника буде випущений обмеженим тиражем. Його розсилка здійснюватиметься за додатковою домовленістю. Публікація статей безкоштовна.

Для публікації у збірнику приймаються матеріали обсягом до 4 повних сторінок.
Текст повинен розташовуватися на папері формату А4 (210 х 297 мм) з полями: верхнє, нижнє, праве — 20 мм, ліве — 30 мм. Нумерацію сторінок не проставляти. Орієнтація сторінки при розташуванні тексту — книжкова. Для розміщення табличних даних і графічного матеріалу, в разі необхідності, дозволяється альбомна орієнтація сторінки. Текст статті оформлюється в редакторі Microsoft Word шрифтом TimesNewRomanCyr (звичайний), 14 пт; між рядків — одинарний інтервал; абзац — 12.5 мм; вирівнювати по ширині сторінки з переносами. Текст анотацій і літератури оформити шрифтом TimesNewRomanCyr (курсив), 12 пт; між рядками — одинарний інтервал. У тексті статті не допускається напівжирний шрифт.

Ілюстративний матеріал необхідно розташовувати безпосередньо в тексті. Дозволяється обтікання малюнків текстом. Кольорові ілюстрації не допускаються. Підписи під рисунками оформити за зразком. Формули повинен бути набрані в редакторі Microsoft Equation, вирівнювання по ширині сторінки. Нумерацію формул виконувати з вирівнюванням номери по правій стороні.
Порядок оформлення статей. На першій сторінці статті у першому рядку з абзацу набирається УДК. У наступному рядку з абзацу — прізвище та ініціали студента, а також наукового керівника; в дужках вказати країну, місто та скорочена назва організації. Нижче з абзацу шрифтом TimesNewRomanCyr (звичайний), 14 пт великими літерами — назва статті (див. Зразок).
Загальна структура статті: постановка проблеми, її зв’язок з науковими і практичними роботами. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Виділення що раніше не вирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Формулювання цілей статті, постановка задачі (Метою даної роботи є …). Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів. Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

>>> Зразок оформлення

Організаційний комітет конференції:

Ковалевський Сергій Вадимович — д.т.н., проф, завідувач кафедри ТМ ДДМА — голова оргкомітету.e-mail: kovalevskii@dgma.donetsk.ua, тел.: +38(0626)418067
Оніщук Сергій Григорович — к.т.н., доцент кафедри ТМ ДДМА — член оргкомітету
Ковалевська Олена Сергіївна — к.т.н., доцент кафедри ТМ ДДМА — член оргкомітету
ТулуповВолодимир Іванович — к.т.н., доцент кафедри ТМ ДДМА — член оргкомітету
Гущин Олександр Володимирович — к.т.н., ст. преп. кафедри ТМ ДДМА — технічний секретар конференції.e-mail: tiup.dgma@ukr.net тел.: +38(093)6968055

Адреса оргкомітету:

Україна
84313, Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Шкадінова, 72,
Донбаська державна машинобудівна академія,
кафедра технології машинобудування.
+38(0626) 41-47-70
tiup@dgma.donetsk.ua

Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок коштів учасників конференції.

Опубликовано 06.02.2016

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы