Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Конференции
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство освіти і науки України; Донбаська державна машинобудівна академія,; J.J.Strossmayer University of Osijek, Mechanical Engineering Faculty (Хорватія); University of Zielona Góra (Польща); Higher Technical School Trstenik (Serbia), ; DAAAM International Vienna, ; Belgrade University Faculty of Mechanical Engineering in Podgorica (Montenegro), ; Міжнародний університет безперервної освіти ; Навчально-науково- виробничий комплекс «Спеціаліст», ; ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»; ТОВ Corum Group; Громадська рада м.Краматорська; Кафедра «Технології машинобудування»; Студентське наукове товариство з технології ; Машинобудування; Мала академія наук з науково-промислового профілю

Міжнародна Інтернет — конференція

Молода наука. Прогресивні технологічні процеси, технологічне оснащення. YSET 2017

5-7 квітня 2017 р., Україна, Краматорськ

Шановні колегі! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-технічної Інтернет — конференції юних науковців, студентів і молодих вчених «Молода наука. Прогресивні технологічні процеси, технологічне оснащення»

Конференція відбудеться 5-7 квітня 2017р. у м.Краматорську на базі Донбаської державної машинобудівної академії (Україна) з використанням Інтернет-засобів віддаленої присутності учасників.

Метою конференції є розвиток науки, обмін ідеями і науково-технічною інформацією про проведені дослідження юними науковцями, студентами і молодими вченими.

Основна тематика конференції

  • Прогресивні технологічні процеси в машинобудуванні;
  • Застосування CAD / CAM / CAE технологій в машинобудуванні;
  • Мехатроніка та робототехніка;
  • Створення та застосування комбінованих технологічних методів, автоматизація і підвищення ефективності механічної обробки матеріалів;
  • Діагностика технологічних систем;
  • Інженерний консалтинг;
  • Економіка та технологічний менеджмент підприємства;
  • Гуманізація інженерної освіти та інженерної діяльності;
  • Розвиток юнацької творчості в осередках МАН
  • Безперервна освіта і міжнародна співпраця.

Для участі у конференції необхідно до 20 березня 2017р. прислати в електронному вигляді заявку на участь у конференції, матеріали для публікації в збірнику праць конференції та, за бажанням, презентацію доповіді (у форматі PowerPoint за адресою tiup@dgma.donetsk.ua).

Робота конференції відбудеться на платформі вебінара YSET2017 за посиланням, яке буде надіслане для Інтернет-участі в конференції до 25 березня на e-mail учасника.

Робочі мови конференції: українська, англійська або інша за узгодженям з оргкомітетом.

> > >  Заявка на участь у конференції

Програмний комітет конференції

Dasic Predrag — Prof., High Technical Mechanical School (Trstenik, Serbia)
Jenek Mariusz — Dr. inz (Polska, Universitet Zielonogorski);
Marušić Vlatko — Dr.Sc.,Prof. (Head of Department of Materials Engineering J.J.Strossmayer University of Osijek, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod,Croatia)
Sandra Poirier — Doctor of Education, CFCS, LD/N Professor (Middle Tennessee State University, USA);
Анділахай О.О.- д.т.н., проф. (ПДТУ, м.Маріуполь, Україна);
Внуков Ю.М. — д.т.н., проф. (ЗНТУ, м.Запоріжжя, Україна);
Волошин О.І. — головний інженер ПАТ НКМЗ (м.Краматорськ, Україна);
Грабченко А.І. — д.т.н., проф., (НТУ «ХПІ» , м.Харків, Україна);
Залога В.О. — д.т.н., проф. (СумДУ, м.Суми, Україна);
Кіяновський М.В. — д.т.н., проф. (КНТУ, Кривий Ріг, Україна);
Ковалевська О.С. — к.т.н.,доц., докторант НТУ «КПІ» (м.Київ, Україна)
Ковалевський С.В. — д.т.н., проф. (ДДМА, м.Краматорськ, Україна);
Ковальов В.Д. — д.т.н., проф. (ДДМА, м.Краматорськ, Україна);
Мазур М.П. — д.т.н., проф.(ХНУ, м.Хмельницький, Україна);
Макаренко Н.О. — д.т.н., проф. (ДДМА, м.Краматорськ, Україна);
Марчук В.І. — д.т.н., проф. (ЛНТУ, м.Луцьк, Україна);
Мельничук П.П. — д.т.н., проф. (ЖДТУ, м.Житомир, Україна);
Новіков Ф.В. — д.т.н., проф., (ХНЕУ, м.Харків, Україна);
Петраков Ю.В. — д.т.н., проф. ( НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського, м.Київ, Україна);
Самотугін С.С. — д.т.н., проф. (ПДТУ, м.Маріуполь, Україна).

Організаційний комітет конференції

Ковалевський Сергій Вадимович — д.т.н., проф, завідувач кафедри ТМ ДДМА — голова оргкомітету. e-mail: kovalevskii@dgma.donetsk.ua, тел.: +38(050)4780394
Онищук Сергій Григорович — к.т.н., доцент кафедри ТМ ДДМА — член оргкомітету, e-mail: tiup@dgma.donetsk.ua,
тел. +38(0626)414770
Ковалевська Олена Сергіївна — к.т.н., доцент, докторант НТУ «КПІ» — член оргкомітету, e-mail: tiup@dgma.donetsk.ua,
тел. +38(0626)414770
Тулупов Володимир Іванович — к.т.н., доцент кафедри ТМ ДДМА — член оргкомітету, e-mail: tiup@dgma.donetsk.ua,
тел. +38(0626)414770
Гущин Олександр Володимирович — к.т.н., ст. викл. кафедри ТМ ДДМА — технічний секретар конференції, e-mail: tiup.dgma@ukr.net тел.: +38(093)6968055

Вимоги до оформлення статей

За підсумками Конференції планується публікація наукових праць учасників. Статті до збірника подаються в Оргкомітет до 20 березня 2017 року. Збірник статей в електронному вигляді розсилається всім учасникам конференції за електронними адресами, вказаними в заявці. Паперовий варіант збірника буде випущений обмеженим накладом. Його розсилка здійснюватиметься за додатковою домовленістю. Публікація статей безкоштовна.

Для публікації у збірнику приймаються матеріали обсягом до 4 повних сторінок.

Текст повинен розташовуватися на папері формату А4 (210 × 297 мм) з полями: верхнє, нижнє, праве — 20 мм, ліве — 30 мм. Нумерацію сторінок не проставляти. Орієнтація сторінки при розташуванні тексту — книжкова. Для розміщення табличних даних і графічного матеріалу, в разі необхідності, дозволяється альбомна орієнтація сторінки. Текст статті оформлюється в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman Cyr (звичайний), 14 пт; між рядків — одинарний інтервал; абзац — 12.5 мм; вирівнювати по ширині сторінки з переносами. Текст анотацій і літератури оформити шрифтом Times New Roman Cyr (курсив), 12 пт; між рядками — одинарний інтервал. У тексті статті не допускається напівжирний шрифт.

Ілюстративний матеріал необхідно розташовувати безпосередньо в тексті. Дозволяється обтікання рисунків текстом. Кольорові ілюстрації не допускаються. Формули повинні бути набрані в редакторі Microsoft Equation, вирівнювання по ширині сторінки. Нумерацію формул виконувати з вирівнюванням номери по правій стороні.
Порядок оформлення статей. На першій сторінці статті у першому рядку з абзацу набирається УДК. У наступному рядку з абзацу — прізвище та ініціали студента, а також наукового керівника; в дужках вказати країну, місто та скорочена назва організації. Нижче з абзацу шрифтом Times New Roman Cyr (звичайний), 14 пт великими літерами — назва статті. Через інтервал – анотація (5-7 рядків) мовами конференції.
Загальна структура статті: 1)постановка проблеми, її зв’язок з науковими і практичними роботами; 2)аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;3)формулювання раніше не вирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 4)формулювання цілей статті, постановка задачі (Метою даної роботи є …); 4)виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів; 5)висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку; 6) список посилань за вимогами

Календар конференції

20.03.17 р. – граничний термін прийому тез доповідей;
20.03.17 р. – граничний термін прийому реєстраційних заявок учасників;
25.03.17 р. – затвердження та розсилання програми конференції
04.04.17 р. – заїзд та реєстрація учасників;
05.04.17 р. – заїзд та реєстрація учасників, пленарне засідання, обідня перерва, робота у секціях, культурна програма;
06.04.17 р. – робота у секціях, екскурсія на машинобудівні підприємства міста;
07.04.17 р. – закриття конференції, від’їзд учасників.

Адреса оргкомітету

Україна,  84313, Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Академічна, 72,
Донбаська державна машинобудівна академія, кафедра технології машинобудування.
+38(0626) 41-47-70

Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок коштів учасників конференції.

Опубликовано 01.04.2017

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы