Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Для работающих над диссертацией --->> О бюрократии
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Перелік відкритих у 2011 році
спеціалізованих вчених рад

згідно з наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 29.11.2011 № 1380

Фізико-математичні науки

1. У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада Д 35.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.02 — теоретична фізика, 01.04.10 — фізика напівпровідників і діелектриків, 01.04.13 — фізика металів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Вакарчук Іван Олександрович — голова, д.ф.-м.н., професор, ректор, Львівський національний університет імені Івана Франка;
Стахіра Йосип Михайлович — заступник голови, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка;
Павлик Богдан Васильович — вчений секретар, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Технічні науки

2. У Криворізькому технічному університеті:
спеціалізована вчена рада Д 09.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.15.01 – маркшейдерія, 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин, 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин, 05.26.01 – охорона праці строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Вілкул Юрій Григорович — голова ради, д.т.н., професор, почесний ректор, Криворізький технічний університет;
Сидоренко Віктор Дмитрович — заступник голови, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Криворізький технічний університет;
Голишев Олександр Маркович — вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Криворізький технічний університет;

спеціалізована вчена рад Д 09.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.06 – гірничі машини, 05.13.07 –автоматизація процесів керування, 05.15.08 – збагачення корисних копалин строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Моркун Володимир Станіславович — голова ради, д.т.н., професор, начальник науково-дослідної частини, Криворізький технічний університет;
Кіяновський Микола Володимирович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Криворізький технічний університет;
Тиханський Михайло Петрович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Криворізький технічний університет.

3. У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»:
спеціалізована вчена рада Д 64.050.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.06 — технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів та 05.17.08 — процеси та обладнання хімічної технології строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Товажнянський Леонід Леонідович — голова ради, д.т.н., професор, ректор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Гладкий Федір Федорович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Тимченко Валентина Кузьмівна — вчений секретар, к.т.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

спеціалізована вчена рада Д 64.050.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.02 – машинознавство, 05.02.09 – динаміка та міцність машин, 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Львов Геннадій Іванович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Гапонов Володимир Степанович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Сукіасов Володимир Георгійович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

спеціалізована вчена рада Д 64.050.15 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.22.09 – електротранспорт строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Омельяненко Віктор Іванович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Доманський Валерій Тимофійович — заступник голови ради, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Любарський Борис Григорович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

4. У ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» спеціалізована вчена рада Д 12.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології, 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів, 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Роянов В’ячеслав Олександрович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»;
Чейлях Олександр Петрович — заступник голови, д.т.н., професор, проректор з навчально-виховної роботи, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»;
Маслов Володимир Олександрович — вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

5. У Національній металургійній академії України спеціалізована вчена рада Д 08.084.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.01 – матеріалознавство, 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском, 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів, 05.16.04 – ливарне виробництво строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Пройдак Юрій Сергійович — голова ради, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Національна металургійна академія України;
Соценко Олег Васильович — заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, Національна металургійна академія України;
Должанський Анатолій Михайлович — вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національна металургійна академія України.

6. У ДВНЗ «Національний гірничий університет»:
спеціалізована вчена рада Д 08.080.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Садовенко Іван Олександрович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет»;
Бондаренко Володимир Ілліч — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет»;
Тимощук Василь Іполитович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет»;

спеціалізована вчена рада Д 08.080.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.09.03 — електротехнічні комплекси та системи, 05.13.07 — автоматизація процесів керування та 05.26.01 — охорона праці строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Слесарєв Володимир Вікторович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет»;
Бешта Олександр Степанович — заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет»;
Азюковський Олександр Олександрович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет».

7. У ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» спеціалізована вчена рада Д 11.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.06 – гірничі машини, 05.15.01 – маркшейдерія, 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин, 05.26.01 – охорона праці строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступників та вченого секретаря:
Могильний Сергій Георгійович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;
Булгаков Юрій Федорович — заступник голови, д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної діяльності, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;
Семенченко Анатолій Кирилович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДНВЗ «Донецький національний технічний університет»;
Кондрахін Віталій Петрович — вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

8. У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя спеціалізована вчена рада Д 58.052.02 и з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Рибак Тимофій Іванович — голова ради, д.т.н., професор, проректор, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
Рогатинський Роман Михайлович — заступник голови, д.т.н., професор, проректор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
Попович Павло Васильович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

9. У Луцькому національному технічному університеті спеціалізовану вчену раду К 32.075.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Марчук Віктор Іванович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Луцький національний технічний університет;
Пальчевський Богдан Олексійович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Луцький національний технічний університет;
Лапченко Юрій Сергійович — вчений секретар, к.т.н., в.о. доцента кафедри, Луцький національний технічний університет.

10. У Національному авіаційному університеті:
спеціалізована вчена рада Д 26.062.01 и з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.13 — прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 05.13.06 — інформаційні технології, 05.13.21 — системи захисту інформації строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Філоненко Сергій Федорович — голова ради, д.т.н., професор, заступник директора Інституту інформаційно-діагностичних систем, Національний авіаційний університет;
Куц Юрій Васильович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;
Єременко Володимир Станіславович — вчений секретар, к.т.н., професор, Національний авіаційний університет;

спеціалізована вчена рада Д 26.062.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 21.06.01 – екологічна безпека та 05.17.07 – хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Запорожець Олександр Іванович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;
Бойченко Сергій Валерійович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;
Матвєєва Ірина Валеріївна — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет.

11. У Національному університеті «Львівська політехніка»:
спеціалізована вчена рада Д 35.052.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.17.04 — технологія продуктів органічного синтезу, 05.17.06 — технологія полімерних і композиційних матеріалів та 05.17.07 — хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Піх Зорян Григорович — голова ради, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Національний університет «Львівська політехніка»;
Братичак Михайло Миколайович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»;
Дзіняк Богдан Остапович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»;

спеціалізована вчена рада Д 35.052.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.04- прилади та методи вимірювання теплових величин, 05.11.05 — прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин, 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, 05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Стадник Богдан Іванович — голова ради, д.т.н., професор, директор Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка»;
Столярчук Петро Гаврилович — заступник голови, д.т.н., професор, перший заступник директора Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка»;
Луцик Ярослав Теодорович — вчений секретар, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»;

спеціалізована вчена рада Д 35.052.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.17.08 — процеси та обладнання харчових хімічної технології та 05.17.11 — технологія тугоплавких неметалічних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Атаманюк Володимир Михайлович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»;
Вахула Ярослав Іванович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»;
Якимечко Ярослав Богданович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка».

12. В Одеському національному політехнічному університеті;
спеціалізована вчена рада Д 41.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти, 05.13.06 – інформаційні технології, 05.13.07 – автоматизація процесів керування строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Антощук Світлана Григорівна — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет;
Копитчук Микола Борисович — заступник голови, д.т.н., професор, проректор, Одеський національний політехнічний університет;
Колесніков Олексій Євгенович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет;

спеціалізована вчена рада К 41.052.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, 05.13.22 – управління проектами та програмами строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Оборський Геннадій Олександрович — голова ради, д.т.н., професор, ректор, Одеський національний політехнічний університет;
Гогунський Віктор Дмитрович — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет;
Гугнін Володимир Павлович — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет.

13. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України:
спеціалізована вчена рада К 35.874.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Семерак Михайло Михайлович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України;
Гивлюд Микола Миколайович — заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України;
Ковалишин Василь Васильович — вчений секретар, к.т.н, проректор з науково-дослідної роботи, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України;

спеціалізована вчена рада К 35.874.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 — управління проектами і програмами строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Рак Юрій Павлович — голова ради, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України;
Сидорчук Олександр Васильович — заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України;
Зачко Олег Богданович — вчений секретар, к.т.н., доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України.

14. У Харківському державному університеті харчування і торгівлі:
спеціалізована вчена рада Д 64.088.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.12 — процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, 05.18.15 — товарознавство харчових продуктів, 05.18.16 — технологія харчової продукції строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Михайлов Валерій Михайлович — голова ради, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Харківський державний університет харчування і торгівлі;
Малюк Людмила Петрівна — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;
Дубініна Антоніна Анатоліївна — вчений секретар, к.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;

спеціалізована вчена рада К 64.088.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів та 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Павлюк Раїса Юріївна — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;
Лисюк Галина Михайлівна — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;
Верешко Наталія Вячеславівна — вчений секретар, к.т.н., доцент, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі.

15. В Одеській національній академії харчових технологій:
спеціалізована вчена рада Д 41.088.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.01 — технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів, 05.18.02 — технологія зернових, бобових, круп`яних продуктів і комбікормів, олійних і луб`яних культур, 05.18.12 — процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв та 05.18.13 — технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Гапонюк Олег Іванович — голова ради, д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Одеська національна академія харчових технологій;
Іоргачова Катерина Георгіївна — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;
Павлашова Ганна Ігорівна — вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;

спеціалізована вчена рада Д 41.088.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.04 — технологія м`ясних, молочних продуктів та продуктів із гідробіонтів, 05.18.16 — технологія харчової продукції та 03.00.20 – біотехнологія строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Дідух Наталія Андріївна — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;
Тележенко Любов Миколаївна — заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;
Станкевич Георгій Миколайович — вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академії харчових технологій.

16. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу спеціалізована вчена рада Д 20.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.13 — прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 05.13.07 — автоматизаці строком на три роки я процесів керування та 05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Кісіль Ігор Степанович — голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
Карпаш Олег Михайлович — заступник голови, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
Дранчук Мирослав Михайлович — вчений секретар, к.т.н., професор, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

17. В Українському державному науково-дослідному вуглехімічному інституті Мінпромполітики України (УХІН) спеціалізована вчена рада Д 64.822.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.17.07 – хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Ковальов Євген Тихонович — голова ради, д.т.н., професор, директор, Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут Мінпромполітики України;
Васильєв Юрій Семенович — заступник голови, д.т.н., професор, заступник директора з наукової роботи, Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут Мінпромполітики України;
Рудкевич Мар’ян Іванович — вчений секретар, к.т.н., с.н.с., вчений секретар, Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут Мінпромполітики України.

Сільськогосподарські науки

18. У Національному університеті біоресурсів і природокористування України спеціалізована вчена рада Д 26.004.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація (сільськогосподарські та біологічні науки), 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація (сільськогосподарські науки), 06.03.03 – лісознавство і лісівництво (сільськогосподарські науки) строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Лакида Петро Іванович — голова ради, д.с-г.н., професор, директор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства;
Попович Сергій Юрійович — заступник голови, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Лащенко Андрій Григорович — вчений секретар, к.с-г.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Філософські науки

19. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.43 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.11 – релігієзнавство, 09.00.12 – українознавство строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Лубський Володимир Іонович — голова ради, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Обушний Микола Іванович — заступник голови, д.політ.н., професор, директор, Центр українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Фенно Ірина Миколаївна — вчений секретар, к.філос.н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Географічні науки

20. У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада Д 35.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.02 – економічна та соціальна географія, 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів, 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Шаблій Олег Іванович — голова ради, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка;
Петлін Валерій Миколайович — заступник голови, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка;
Телегуз Олексій Гнатович — вчений секретар, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Юридичні науки

21. У Маріупольському державному університеті спеціалізована вчена рада К 12.093.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Баймуратов Михайло Олександрович — голова ради, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Маріупольський державний університет;
Волошин Юрій Олексійович — заступник голови, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Маріупольський державний університет;
Свірський Борис Михайлович — вчений секретар, к.ю.н., доцент, Декан економіко-правового факультету, Маріупольський державний університет.

Медичні науки

22. У Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ та ДУ «Інститут гастроентерології» НАМН України спеціалізована вчена рада Д 08.601.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.36 – гастроентерологія; 14.01.11 – кардіологія; 14.01.10 – педіатрія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Дзяк Георгій Вікторович — голова ради, д.м.н., професор, ректор, завідувач кафедри, Дніпропетровська державна медична академія;
Шостакович-Корецька Людмила Романівна — заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб, Дніпропетровська державна медична академія;
Родіонова Вікторія Всеволодівна — вчений секретар, д.м.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровська державна медична академія.

23. У Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ спеціалізована вчена рада Д 26.613.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.15 – нервові хвороби строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Головченко Юрій Іванович — голова ради, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;
Ткаченко Олена Василівна — заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;
Федорець Валентина Григорівна — вчений секретар, к.м.н., асистент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

спеціалізована вчена рада Д 26.613.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Медведєв Володимир Єгорович — голова ради, д.м.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
Щербіна Олег Володимирович — заступник голови, д.м.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
Бондар Ганна Миколаївна — вчений секретар, к.м.н., доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

24. У ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ спеціалізована вчена рада Д 29.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 – внут¬рішні хвороби, 14.01.38 – загальна практика–сімейна медицина строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Фролов Валерій Митрофанович — голова ради, д.м.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський державний медичний університет»;
Коломієць Віктор Іванович — заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський державний медичний університет»;
Лоскутова Ірина Володимирівна — вчений секретар, д.м.н., професор, професор кафедри, ДЗ «Луганський державний медичний університет».

25. У ДУ «Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України» спеціалізована вчена рада Д 26.557.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.05 – нейрохірургія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Зозуля Юрій Панасович — голова ради, д.м.н., професор, директор, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України»;
Цимбалюк Віталій Іванович — заступник голови, д.м.н., професор, заступник директора, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України»;
Дунаєвська Світлана Григорівна — вчений секретар, к.м.н., с.н.с., Провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».

26. У Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ:
спеціалізована вчена рада Д 11.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.02.01 – гігієна та професійна патологія, 14.03.03 – нормальна фізіологія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Казаков Валерій Миколайович — голова ради, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;
Уманський Володимир Якович — заступник голови, д.м.н., професор, завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;
Ластков Дмитро Олегович — вчений секретар, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

спеціалізована вчена рада Д 11.600.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.01– акушерство і гінекологія, 14.01.10 – педіатрія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Чайка Володимир Кирилович — голова ради, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;
Юліш Євген Ісаакович — заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;
Долгошапко Ольга Миколаївна — вчений секретар, д.м.н., професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

спеціалізована вчена рада Д 11.600.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія, 14.03.02 – патологічна анатомія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Думанський Юрій Васильович — голова ради, д.м.н., професор, ректор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;
Попович Олександр Юлійович — заступник голови, д.м.н., професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;
Волос Лілія Іванівна — вчений секретар, д.м.н., професор, Провідний науковий співробітник, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького.

27. У ДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ спеціалізована вчена рада Д 44.601.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Ждан Вячеслав Миколайович — голова ради, д.м.н., професор, ректор, завідувач кафедри, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»;
Ткаченко Павло Іванович — заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»;
Гуржій Олена Вікторівна — вчений секретар, д.м.н., професор, доцент кафедри, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».

28. У Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ спеціалізована вчена рада Д 64.609.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія, 14.01.03 – хірургія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:
Вінник Юрій Олексійович — голова ради, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти;
Спузяк Михайло Іванович — заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти;
Бєлєвцов Юрій Павлович — вчений секретар, к.м.н., доцент, доцент кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти.

Директор департаменту атестації кадрів В. Д. Бондаренко
Опубликовано 17.12.2011. Обновлено 13.11.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы