Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: На связи с научным миром --->> Публикация результатов
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Список изданий

одобренных ВАК к освещению результатов диссертационной работы

[Физико-математические] [Химические] [Биологические] [Геологические] [Технические] [Сельскохозяйственные] [Исторические] [Экономические] [Философские] [Филологические] [Географические] [Юридические] [Педагогические] [Медицинские] [Фармацептические] [Ветеринарные] [Архитектурные] [Культуроведение] [Психологические] [Военные] [Национальной безопасности] [Социологические] [Политические] [Спортивные] [Государственного управления] [Разовые]

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 • ro?a / Докса (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України).

 • Philosophia Prima: метафізичні питання (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України).

 • Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства)(Вінницький державний технічний університет, Український філософський  фонд).

 • Totallogy. Постнекласичні дослідження (Центр гуманітарної освіти НАН України).

 • Актуальні проблеми духовності (Криворізький державний педагогічний університет МОН України).

 • Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". Серия: Философия.

 • Вестник СевГТУ. Серия: Философия (Севастопольський державний технічний університет Міносвіти України).

 • Вестник Харьковского государственного политехнического университета Минобразования и науки Украины. Серия: Философия.

 • Військово-науковий вісник (Військовий інститут при Державному університеті "Львівська політехніка").

 • Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Історія. Економіка. Філософія.

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство.

 • Вісник КНУКіМ. Серія: філософія (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв).

 • Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка.

 • Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: філософські науки.

 • Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філософські і психологічні науки.

 • Вісник Черкаського університету. Серія: філософія.

 • Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії Міносвіти і науки України.

 • Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди.

 • Інтелект. Особистість. Цивілізація (Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського МОН України).

 • Культура України. Серія: Мистецтвознаство. Філософія (Харківська державна академія культури Міністерства культури і мистецтв України).

 • Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).

 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія.

 • Наукові записки НаУКМА. Серія: Теорія та історія культури.

 • Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія (Національний педагогічний уіверситет імені М.Драгоманова Міносвіти).

 • Наукові записки. Серія: філософія. (Національний університет “Острозька академія”).

 • Політологічний вісник (Політологічний центр при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка).

 • Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Міносвіти України).

 • Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії (Інститут філософії ім. Г.Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців, Державний комітет України у справах релігій).

 • Філософія і соціологія в контексті сучасної культури (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України)

 • Філософія. Антропологія. Екологія (Інститут філософії НАН України).

 • Філософія. Культура. Життя (Дніпропетроський державний фінансово-економічний інститут, Національна металургійна академія України).

 • Філософські дослідження (Східноукраїнський національний університет МОН України).

 • Філософські науки (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка Міносвіти та науки України).

 • Філософські проблеми гуманітарних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

 • Філософсько-антропологічні студії (Інститут філософії НАН України).

 • Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. (Київ­ський національний університет ім. Тараса Шевченка, Державна акаде­мія керівних кадрів культури і мистецтв).

 • Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. (Київ­сь­кий державний лінгвістичний університет).

 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філосо­фія. Політологія”.

 • Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Історія і філософія науки і техніки”.

 • Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Філо­софія, соціологія, політологія”.

 • Вісник Львівського державного університету. Серія “Філософські науки”.

 • Вісник Харківського державного університету. Серія “Теорія культури та філософія науки”.

 • Вісник Харківського державного університету. Серія “Філософія. Філософські перипетії”.

 • Культура народов Причерноморья. (Кримський науковий центр НАН України).

 • Мультиверсум. Філософський альманах. (Інститут філософії ім. Г.С. Ско­вороди НАН України).

 • Науковий вісник Харківського державного педагогічного універ­ситету імені Г.С.Сковороди. Серія “Філософія”.

 • Науковий вісник Чернівецького університету. Серія “Філософія”.

 • Наукові записки. (Національний університет "Києво-Могилянська ака­де­мія").

 • Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універ­ситету імені Володимира Гнатюка. Серія “Філософія, економіка, соціологія”.

 • Наукові записки Харківського військового університету. Серія “Со­ціаль­на філософія, педагогіка, психологія”.

 • Нова парадигма. (Запорізький державний університет).

 • Post office. (Харківський національний університет ім. В.Н. Кара­зіна).

 • Українське релігієзнавство. (Бюлетень Української асоціації релігіє­знавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України).

 •  

  ЖУРНАЛИ

 • Вища освіта України (МОН України, АПН України, Інститут вищої освіти АПН України).

 • Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

 • Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: гуманітарні науки.

 • Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки.

 • Вісник Житомирського педагогічного інституту.

 • Вісник Київського державного торговельно-економічного університету.

 • Грані (Дніпропетровський державний університет, Центр соціально-політичних досліджень).

 • Культура і сучасність (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв).

 • Культурологічний вісник (Запорізький державний університет, Запорізький обласний інститут вдосконалення вчителів, Запорізька облдержадміністрація).

 • Людина і політика (м.Київ).

 • Мандрівець (НУ “Києво-Могилянська  академія”).

 • Наука та наукознавство (Центр досліджень науко-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України)

 • Наука. Релігія. Суспільство (Донецький державний інститут штучного інтелекту НАН України, Донецька облдержадміністрація).

 • Наукове пізнання. Методологія та технологія (Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського)

 • Науковий вісник ВДУ. Серія: філософські науки (Волинський державний університет ім. Лесі Українки).

 • Нова парадигма (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України).

 • Ноосфера і цивілізація (Донецький національний технічний університет МОН України).

 • Персонал (м. Київ).

 • Перспективи (м. Одеса).

 • Практична філософія (Інститут філософії НАН України, Центр практичної філософії).

 • Проблеми філософії права (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України).

 • Серия: География. История. Педагогика. Филология. Философия. Экономика.

 • Сіверянський літопис. (Чернігівський державний педагогічний уні­вер­ситет ім. Т.Г.Шевченка).

 • Схід (м. Донецьк).

 • Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет "ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

 • Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского.

 • Філософська думка.

 • Філософські обрії (Інститут філософії НАН України, Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка).

 • Опубликовано 24.11.2012. Обновлено 30.11.2013

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.

  Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

   
  КрепёжКрепёж
  Сервис

  Вверх этой страницы