Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: На связи с научным миром --->> Публикация результатов
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Список изданий

одобренных ВАК к освещению результатов диссертационной работы

[Физико-математические] [Химические] [Биологические] [Геологические] [Технические] [Сельскохозяйственные] [Исторические] [Экономические] [Философские] [Филологические] [Географические] [Юридические] [Педагогические] [Медицинские] [Фармацептические] [Ветеринарные] [Архитектурные] [Культуроведение] [Психологические] [Военные] [Национальной безопасности] [Социологические] [Политические] [Спортивные] [Государственного управления] [Разовые]

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 • ro?a / Докса (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України).

 • Philosophia Prima: метафізичні питання (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України).

 • Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства)(Вінницький державний технічний університет, Український філософський  фонд).

 • Totallogy. Постнекласичні дослідження (Центр гуманітарної освіти НАН України).

 • Актуальні проблеми духовності (Криворізький державний педагогічний університет МОН України).

 • Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". Серия: Философия.

 • Вестник СевГТУ. Серия: Философия (Севастопольський державний технічний університет Міносвіти України).

 • Вестник Харьковского государственного политехнического университета Минобразования и науки Украины. Серия: Философия.

 • Військово-науковий вісник (Військовий інститут при Державному університеті "Львівська політехніка").

 • Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Історія. Економіка. Філософія.

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство.

 • Вісник КНУКіМ. Серія: філософія (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв).

 • Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка.

 • Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: філософські науки.

 • Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філософські і психологічні науки.

 • Вісник Черкаського університету. Серія: філософія.

 • Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії Міносвіти і науки України.

 • Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди.

 • Інтелект. Особистість. Цивілізація (Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського МОН України).

 • Культура України. Серія: Мистецтвознаство. Філософія (Харківська державна академія культури Міністерства культури і мистецтв України).

 • Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).

 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія.

 • Наукові записки НаУКМА. Серія: Теорія та історія культури.

 • Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія (Національний педагогічний уіверситет імені М.Драгоманова Міносвіти).

 • Наукові записки. Серія: філософія. (Національний університет “Острозька академія”).

 • Політологічний вісник (Політологічний центр при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка).

 • Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Міносвіти України).

 • Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії (Інститут філософії ім. Г.Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців, Державний комітет України у справах релігій).

 • Філософія і соціологія в контексті сучасної культури (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України)

 • Філософія. Антропологія. Екологія (Інститут філософії НАН України).

 • Філософія. Культура. Життя (Дніпропетроський державний фінансово-економічний інститут, Національна металургійна академія України).

 • Філософські дослідження (Східноукраїнський національний університет МОН України).

 • Філософські науки (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка Міносвіти та науки України).

 • Філософські проблеми гуманітарних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

 • Філософсько-антропологічні студії (Інститут філософії НАН України).

 • Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. (Київ­ський національний університет ім. Тараса Шевченка, Державна акаде­мія керівних кадрів культури і мистецтв).

 • Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. (Київ­сь­кий державний лінгвістичний університет).

 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філосо­фія. Політологія”.

 • Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Історія і філософія науки і техніки”.

 • Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Філо­софія, соціологія, політологія”.

 • Вісник Львівського державного університету. Серія “Філософські науки”.

 • Вісник Харківського державного університету. Серія “Теорія культури та філософія науки”.

 • Вісник Харківського державного університету. Серія “Філософія. Філософські перипетії”.

 • Культура народов Причерноморья. (Кримський науковий центр НАН України).

 • Мультиверсум. Філософський альманах. (Інститут філософії ім. Г.С. Ско­вороди НАН України).

 • Науковий вісник Харківського державного педагогічного універ­ситету імені Г.С.Сковороди. Серія “Філософія”.

 • Науковий вісник Чернівецького університету. Серія “Філософія”.

 • Наукові записки. (Національний університет "Києво-Могилянська ака­де­мія").

 • Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універ­ситету імені Володимира Гнатюка. Серія “Філософія, економіка, соціологія”.

 • Наукові записки Харківського військового університету. Серія “Со­ціаль­на філософія, педагогіка, психологія”.

 • Нова парадигма. (Запорізький державний університет).

 • Post office. (Харківський національний університет ім. В.Н. Кара­зіна).

 • Українське релігієзнавство. (Бюлетень Української асоціації релігіє­знавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України).

 •  

  ЖУРНАЛИ

 • Вища освіта України (МОН України, АПН України, Інститут вищої освіти АПН України).

 • Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

 • Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: гуманітарні науки.

 • Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки.

 • Вісник Житомирського педагогічного інституту.

 • Вісник Київського державного торговельно-економічного університету.

 • Грані (Дніпропетровський державний університет, Центр соціально-політичних досліджень).

 • Культура і сучасність (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв).

 • Культурологічний вісник (Запорізький державний університет, Запорізький обласний інститут вдосконалення вчителів, Запорізька облдержадміністрація).

 • Людина і політика (м.Київ).

 • Мандрівець (НУ “Києво-Могилянська  академія”).

 • Наука та наукознавство (Центр досліджень науко-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України)

 • Наука. Релігія. Суспільство (Донецький державний інститут штучного інтелекту НАН України, Донецька облдержадміністрація).

 • Наукове пізнання. Методологія та технологія (Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського)

 • Науковий вісник ВДУ. Серія: філософські науки (Волинський державний університет ім. Лесі Українки).

 • Нова парадигма (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України).

 • Ноосфера і цивілізація (Донецький національний технічний університет МОН України).

 • Персонал (м. Київ).

 • Перспективи (м. Одеса).

 • Практична філософія (Інститут філософії НАН України, Центр практичної філософії).

 • Проблеми філософії права (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України).

 • Серия: География. История. Педагогика. Филология. Философия. Экономика.

 • Сіверянський літопис. (Чернігівський державний педагогічний уні­вер­ситет ім. Т.Г.Шевченка).

 • Схід (м. Донецьк).

 • Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет "ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

 • Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского.

 • Філософська думка.

 • Філософські обрії (Інститут філософії НАН України, Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка).

 • Опубликовано 24.11.2012. Обновлено 30.11.2013

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

   
  КрепёжКрепёж
  Сервис

  Вверх этой страницы