Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: На связи с научным миром --->> Публикация результатов
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Список изданий

одобренных ВАК к освещению результатов диссертационной работы

[Физико-математические] [Химические] [Биологические] [Геологические] [Технические] [Сельскохозяйственные] [Исторические] [Экономические] [Философские] [Филологические] [Географические] [Юридические] [Педагогические] [Медицинские] [Фармацептические] [Ветеринарные] [Архитектурные] [Культуроведение] [Психологические] [Военные] [Национальной безопасности] [Социологические] [Политические] [Спортивные] [Государственного управления] [Разовые]

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 • Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Серія: Педагогічні науки.

 • Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні (Київський державний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України ).

 • Військова освіта (Головне управління військової освіти Міністерства оборони України, Науково-методичний центр військової освіти, Київський інститут внутрішніх справ).

 • Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки.

 • Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Педагогіка і психологія”.

 • Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: педагогіка і психологія.

 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”.

 • Вісник КНУКіМ. Серія: Педагогіка (Київський національний університет культури і мистецтв).

 • Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

 • Вісник Львівського державного університету. Серія педагогічна.

 • Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка.

 • Вісник Прикарпатського університету. Серія “Педагогіка” (м. Івано-Франківськ).

 • Вісник Харківської державної академії культури.

 • Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки.

 • Гуманізація навчально-виховного процесу (Інститут змісту і методів навчання, Слов"янський державний педагогічний інститут Міносвіти  України).

 • Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди.

 • Дидактика математики: проблеми і дослідження (Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, Інститут педагогіки АПН України, Донецький державний університет Міносвіти України, Донецька фірма наукоємних технологій НАН України).

 • Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі (Інститут дефектології АПН України).

 • Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львівський науково-практичний центр).

 • Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України).

 • Духовність особистості: методологія, теорія і практика (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України).

 • Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. (Харківський держав­ний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

 • Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (військова педагогіка).

 • Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія: педагогічна.

 • Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педа­гогіч­ного університету. Серія соціально-педагогічна.

 • Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту Міноборони України (військова педагогіка).

 • Збірник наукових праць Національної академії  Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького .

 • Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Міносвіти України.

 • Комп"ютерно-орієнтовані системи навчання (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова).

 • Конфліктологічна експертиза: теорія і методика(Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Товариство конфліктологівУкраїни).

 • Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ(Дрогобицький державний педагогічний універсиет імені Івана Франка Міносвіти і науки України).

 • Наука і сучасність  (Національний педагогічний університет

 • Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

 • Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту.

 • Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія.

 • Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету.

 • Науковий вісник національного аграрного університету.

 • Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

 • Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія.

 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи начання.

 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні наки: реалії та перспективи.

 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління.

 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти.

 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики.

 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика начання та иховання.

 • Наукові  записки Тернопільського державного педагогічного універ­ситету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”.

 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного універ­ситету імені Михайла Коцюбинського. Серія “Педагогіка і психологія”.

 • Наукові записки кафедри педагогіки (Харківський державний університет, Інститут сходознавства і міжнародних відносин, "Харківський колегіум", Харківський педагогічний коледж).

 • Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету  ім. В.Винниченка. Серія: педагогічні науки.

 • Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія “Педагогічні та історичні науки”.

 • Наукові записки Харківського військового університету Міноборони України. Серія: соціальна філософія, педагогіка, психологія.

 • Наукові записки. (Острозька академія).

 • Наукові праці академії (Державна льотна академія України Міносвіти і науки України).

 • Наукові праці. Серія: Історичні науки. Економічні науки. Педагогічні науки  (Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська Академія").

 • Нові технології навчання (Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти ).

 • Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.

 • Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. (Рівненський державний педагогічний інститут).

 • Педагогіка вищої та середньої школи (Криворізький державний педагогічний університет МОН України).

 • Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Запорізький інститут удосконалення вчителів).

 • Педагогіка та психологія. (Харківський державний педагогічний уні­вер­ситет ім. Г.С. Сковороди).

 • Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (Харківський художньо-промисловий інститут Міносвіти і науки України).

 • Педагогічний процес: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Благодійний фонд ім. А. Макаренка).

 • Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр середньої загальної освіти, АПН України, Інститут педагогіки, Головне управління освіти Київської міськдержадміністрації).

 • Педагогічні науки. (Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Ма­каренка).

 • Полтавського державного педагогічного інституту  ім. В.Г.Короленка. Серія: Педагогічні науки.

 • Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти (Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського Міністерства мистецтв та культури України).

 • Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України).

 • Проблеми освіти (Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти ).

 • Проблеми педагогічних технологій (Волинський державний університет ім. Л.Українки).

 • Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут внутрішніх справ МВС України).

 • Проблеми сучасного мистецтва і культури (Міністерство мистецтв та культури України, Харківський обласний методичний кабінет учбових закладів мистецтв та культури).

 • Проблеми сучасного підручника (Інститут педагогіки АПН України).

 • Проблеми сучасної педагогічної освіти . Серія: педагогіка і психологія (Кримський державний гуманітарний інститут).

 • Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Серія: педагогічні науки (Луганський державний інститут культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

 • Проблеми трудової і професійної підготовки (АПН, Інститут педагогіки, Слов"янський державний педагогічний інститут Міносвіти України).

 • Професійно-художня освіта України (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників МОН України).

 • Психологія та педагогіка: спеціальні ( Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова).

 • Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини МОН України).

 • Соціалізація особистості (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова).

 • Соціальні технології. (Київський національний університет ім. Тара­са Шевченка).

 • Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (Інститут педагогіки і психології професійної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, АПН України, Міносвіти і науки України).

 • Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова).

 • Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (Інститут проблем виховання  АПН, Міносвіти України).

 • Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київський національний лінгвістичний університет Міносвіти і науки України).

 • Теоретичні питання освіти та виховання (Київський державний лінгвістичний університет Міносвіти України).

 • Теорія і методика мистецької освіти (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Міносвіти і науки України).

 • Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін (Рівненський державний гуманітарний університет).

 • Теорія та методика навчання та виховання. (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

 • Херсонський державний педагогічний університет. Серія “Педагогічні науки”.

 • Школа першого ступеня: теорія і практика (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України).

 •  

  ЖУРНАЛИ

 • Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

 • Біологія і хімія в школі (Міносвіти, АПН України).

 • Вересень.

 • Вища освіта України (МОН України, АПН України, Інститут вищої освіти АПН України).

 • Вісник Вінницького політехнічного інституту .

 • Вісник Житомирського педагогічного університету.

 • Вісник Книжкової палати.

 • Вісник Одеського інституту внутрішніх справ МВС України.

 • Вісник Української академії державного управління при Президен­тові України.

 • Вісник Черкаського державного університету. Серія: педагогічні науки.

 • Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (Міносвіти України, видавництво "Педагогічна преса").

 • Географія та основи економіки в школі (Міносвіти, АПН України).

 • Гуманітарні науки (Кримський державний гуманітарний інститут МОН України).

 • Дефектологія

 • Джерела (Івано-Франківський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників).

 • Дивослово.

 • Директор школи, ліцею, гімназії (Міністерство освіти і науки України, АПН України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, "Педагогічна преса").

 • Дошкільне виховання.

 • Дошкільне виховання.

 • Зарубіжна література в навчальних закладах.

 • Імідж сучасного педагога (Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників ім. М.В.Остроградського, ТОВ "АСМІ").

 • Іноземні мови (Київський державний лінгвістичний університет).

 • Історія в школах України (Міносвіти України).

 • Комп’ютер у школі та сім’ї.

 • Математика в школі (Міносвіти, АПН України).

 • Мистецтво та освіта (Міносвіти, АПН України, Київська дитяча Академія мистецтв).

 • Наука і освіта (Південний науковий центр АПН України).

 • Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота.

 • Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя Міносвіти і науки України).

 • Наукові праці. Серія: Педагогічні науки (Миколаївська філія НаУКМА).

 • Наша школа.

 • Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України).

 • Нова педагогічна думка (Острозька Академія, Рівненський інститут підвищення кваліфікації педагогічних кадрів).

 • Обрії (Івано-Франківський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників).

 • Освіта Донбасу (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка).

 • Освіта і управління.

 • Освіта на Луганщині (Луганський інститут післядипломної освіти Міносвіти України, Головне управління освіти Луганської облдержадміністрації).

 • Педагогіка і психологія (АПН України).

 • Педагогіка і психологія професійної освіти.

 • Педагогічний пошук (Волинський обласний навчально-методичний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, Управління освіти Волинської облдержадміністрації).

 • Постметодика.

 • Початкова школа.

 • Професійна освіта: педагогіка і психологія (Інститут педагогіки і психології  професійної освіти АПН України, Вища Педагогічні Школа у Ченстохові).

 • Професійно-технічна освіта (Міносвіти України, АПН, Інститут змісту і методів навчання, Інститут педагогіки і психології професійної освіти).

 • Рідна школа.

 • Рідні джерела (Освітній науково-методичний центр "Україна-діаспора", АПН України, Товариство міжнародних зв"язків "Україна-Світ").

 • Русская словесность в школах Украины (МОН України, Інститут педагогіки України АПН України, Асоціація вчителів російської мови та літератури України).

 • Світло (Управління освіти Київської облдержадміністрації, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім.Г.Сковороди).

 • Соціальна педагогіка: теорія і практика (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шеченка МОН України).

 • Соціальна робота  в Україні: теорія і практика (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України, Державний центр соціальних служб для молоді, «Фонд соціальної роботи», Ліга соціальних працівників України).

 • Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет "ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

 • Трудова підготовка в закладах освіти (Міністерство освіти України).

 • Українська література в загальноосвітній школі.

 • Українська мова і література в школі (Інститут педагогіки АПН України).

 • Фізика та астрономія в школі (Міносвіти, АПН України).

 • Фізичне виховання в школі (Міністерство освіти України).

 • Шлях освіти (Міносвіти України,АПН, Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України).

 • Опубликовано 24.11.2012. Обновлено 30.11.2013

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.

  Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

   
  КрепёжКрепёж
  Сервис

  Вверх этой страницы