Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Конференции
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

План проведення наукових інтернет-конференцій

в системі Міністерства освіти і науки України на 2014 рік

 Також на сайті є плани проведення у 2014 році:

СІЧЕНЬ

Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства; Житомирський національний агроекологічний університет 10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7, е-mail: ecos@znau.edu.ua; Житомир, 23 січня ; 200; Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України

Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Уральська 1, тел. (097) 214-08-53, е-mail: aps2005@mail.ru; Кам’янець-Подільський, 1 січня- 25 травня; 100; Міністерство освіти і науки України, Autonomous University of Puebla, Mexico, Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского (Російська Федерація), Московський педагогічний державний університет (Російська Федерація),Молдавский государственный университет (Молдова), Технический университет Варна (Болгарія), Міжнародне академічне товариство імені Михайла Балудянського (Словаччина)

Економіка і управління в умовах глобалізації; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31, тел./факс 304-83-16, тел.(062) 295-14-67 е-mail: info@donduet.edy.ua www.dondyet.edy.ua е-mail:econom@kaf.donduet.edu.ua; Донецьк, 29 січня; 100; Міністерство освіти і науки України, Рада молодих вчених ДонНУЕТ, Гомельський державний університет ім. Франциска Скорини (Білорусь), ФДБОУ ВПО «Російський економічний університет ім. Г.В. Плеханова» (Російська Федерація)

«В сім’ї великій…» (присвячена 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка); Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31, тел./факс 304-83-16, тел.(062) 295-34-51 е-mail: info@donduet.edy.ua www.dondyet.edy.ua е-mail: pravdis@kaf.donduet.edu.ua; Донецьк, 31 січня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Рада молодих вчених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ЛЮТИЙ

Молодь і сучасна Європа ; Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 84626, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Рудакова, 25, тел. (0624) 52-29-80,(099) 684-99-75, е-mail:kontsur75@mail.ru; Горлівка, 1-28 лютого ; 100; Міністерство освіти і науки України, Технічний університет Софії (Болгарія), Нижегородський державний інженерно-економічний інститут (Російська Федерація)

Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку; Херсонський державний університет 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27; Херсон, 14-15 лютого; 100; Міністерство освіти і науки України, Інститут права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 03051, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 тел. (044) 455-60-26, 371-61-54, e-mail: ksp@kneu.edu.ua conference.spkneu.org/; Київ, 17-19 лютого ; 100; Міністерство освіти і науки України

Сучасні тенденції економічного та соціального розвитку: держава, регіон, підприємство; Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2, тел.: (050)-942-07-33 e-mail: konfin2014@ukr.net; Луганськ, 19 лютого; 120; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва», ННЦ «Інститут аграрної економіки», Новосибірський державний технічний університет (Російська Федерація), Нижньогородський державний педагогічний університет імені К. Мініна (Російська Федерація), Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Університет економіки та права «Крок», Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізаційно- інтеграційних процесів; Львівська комерційна академія 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського,10, тел. (032) 295-81-36, е-mail: konferencia_ief@ukr.net; Львів, 20 лютого ; 125; Міністерство освіти і науки України, Інститут економіки та фінансів Львівської комерційної академії

Сучасні інформаційні технології ефективного управління бізнесом; Донецький державний університет управління 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163а тел. (062) 304-14-21, 300-27-68 e-mail: kit@dsum.edu.ua; Донецьк , 20-21 лютого ; 100; Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації, Університет Туран (Казахстан), корпорація Microsoft Україна

Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання; Макіївський економіко-гуманітарний інститут 86157, Донецька обл., м. Макіївка, вул.Островського, 16, тел. (0623)222227, е-mail: oblik-audit@ukr.net; Макіївка, 21-22 лютого ; 100; Міністерство освіти і науки України, Академія економічних наук України, Ростовський інститут захисту підприємця (Російська Федерація), Університет Флориди (США), Університет Миколаса Ромериса (Литва)

Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи; Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19, тел. (056) 744-73-39; Дніпропетровськ, 24 лютого- 1 березня .; 150; Міністерство освіти і науки України, Придніпровський науковий центр, Жешувський університет (Польща)

Тарас Шевченко і Полтавщина: маловідомі та невідомі сторінки життя і творчості (присвячення 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка) ; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, тел. (050) 583-44-51, e-mail: k70@pntu.edu.ua; Полтава, 26 лютого ; 100; Міністерство освіти і науки України, Полтавський обласний інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників МОН України, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Котляревського, Полтавський обласний державний архів, Полтавський краєзнавчий музей, Представники української діаспори Австралії, Канади, європейських країн

Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта; Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, тел. (05322) 2-16-47 e-mail: tovarovedkafedra@mail.ru; Полтава, 26-27 лютого ; 100; Міністерство освіти і науки України, Центральний Нью-Мексико Регіональний Коледж (Central New Mexico Community College) Альбукерка (США), Університет Туріна (Італія), Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь), ГНЦ РФ ФГУП «Науково-дослідний фізико-хімічний інститут імені Л.Я. Карпова» та НУЦ «Контроль та діагностика» (Російська Федерація), Євразійський національний університет імені Л.Н. Гумільова, Карагандинський економічний університет (Казспоживспілка, Казахстан), Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Російська Федерація)

Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті ; Львівський державний університет фізичної культури 79000 м. Львів, вул. Костюшка 11, тел.: (032) 272-68-00, e-mail: anvitvl@ukr.net strilba@ldufk.edu.ua. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, редакція журналу “Теорія і методика фізичного виховання” 61003, м. Харків, а/с 10947, тел. (057) 756-73-38; Львів, Харків 27 лютого ; 100 ; Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики  ім. Я.С. Підстригача НАН України, Бєлгородський державний університет (м.Бєлгород, Російська Федерація), Білоруський державний університет фізичної культури (Білорусь), Жешувський університет (Польща), Медичний університет ім. Земмельвейса (Угорщина), Державний університет фізичного виховання і спорту (Молдова)

Стратегії підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31, тел./факс 304-83-16, тел.(062) 295-33-83 е-mail: info@donduet.edy.ua www.dondyet.edy.ua е-mail: precon@kaf.donduet.edu.ua; Донецьк лютий; 100; Міністерство освіти і науки України, Рада молодих вчених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Univerzita Hradec Kralove (Чехія), Uniwersytet Ekonomiczny Krakovie (Польща), Алматинський державний університет ім. Абая (Казахстан), Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь), Красноярський державний торгово-економічний інститут (Російська Федерація)

Сучасні технології навчання у вищих навчальних закладах; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди м. Харків, вул. Блюхера, 2, тел. (0572) 68-16-78; Харків, лютий; 120; Міністерство освіти і науки України, Українська інженерно-педагогічна академія, Національний фармацевтичний університет

БЕРЕЗЕНЬ

Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика; Донецький державний університет управління, 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а , тел. (062)-304-80-96, e-mail: k_fin@dsum.edu.ua; Донецьк, 13-14 березня ; 100; Міністерство науки і освіти України, Донецька обласна державна адміністрація, Донецька міська рада, ЧАО «МАКО» Холдинг, ПАТ «Укрсиббанк»

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 18031, м. Черкаси, бул. Шевченка 81, тел .(097) 572-04-75, e-mail: l_i_gladka@ukr.net; Черкаси, 17-21 березня; 100; Міністерство освіти і науки України, Черкаський інститут банківської справи, Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Механізми і методи управління соціально-економічним розвитком підприємств і галузей економіки; Донецький державний університет управління 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а тел.(062) 300-35-78, e-mail: k_mv@dsum.edu.ua; Донецьк, 18 березня; 50; Міністерство освіти і науки України

Фінансово-кредитний простір України: сучасний стан та перспективи розвитку; Черкаський державний технологічний університет 18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, тел. 73-02-83, 41-15-43, е-mail: biss-I@meta.ua; Черкаси, 18 березня.; 80; Міністерство науки і освіти України, Черкаський державний технологічний університет, АТ «Державний експортно-імпортний банк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Укрсоцбанк»

Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів; Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, тел. (05322) 2-15-00 e-mail: nvalery1302@gmail.com ; Полтава, 18-20 березня; 100; Міністерство освіти і науки України, Кооперативно-торговельний університет Молдови (Молдова), Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Російська Федерація), Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь), Карагандинський економічний університет (Казахстан), Таджицький державний університет комерції (Таджикистан), Інспекція з питань захисту прав споживачів у Полтавській області, Державне підприємство «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», Полтавська Торгово-промислова палата, Всеукраїнська федерація споживачів «ПУЛЬС»

Державне регулювання освітньо-наукового забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту; Національний університету цивільного захисту України 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94, тел.: (057) 756-42-27 е-mail:shevchenko605@rambler.ru; Харків, 19-20 березня ; 110; Міністерство освіти і науки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Класичний приватний університет

Пріоритети розвитку національної економіки в умовах глобалізації; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24, тел. (099) 057-75-22, e-mail: kafedra_me@ukr.net; Полтава, 20 березня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Полтавська облдержадміністрація, Запорізький національний технічний університет

Сучасні тенденції розвитку легкої промисловості; Хмельницький національний університет 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, тел.(096) 439-46-79, e-mail: oblik_audit@mail.ru; Хмельницький, 20-21 березня; 160; Міністерство науки і освіти України, Київський національний університет технологій та дизайну, Луцький національний технічний університет, Чернігівський національний технічний університет, Гірничо-металургійна Академія (Польща), Витебский государственный технологический университет (Біларусь), Східно-Сибірський державний університет технологій і управління (Російська Федерація)

Актуальні питання розвитку та організації готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31, тел./факс 304-83-16, тел. (062) 304-50-52, е-mail: info@donduet.edy.ua www.dondyet.edy.ua е-mail: ogh@kaf.donduet.edu.ua; Донецьк 20-21 березня; 100; Міністерство науки і освіти України, Рада молодих вчених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Міська громадська організація «Громадська рада з розвитку туризму і збереження історичної спадщини», ТОВ «Оригінальний Донецький сувенір», КП «Туристичний інформаційний центр м.Донецька»

Актуальні проблеми сучасної соціальної психології особистості: виклики сьогодення; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка 57, тел.: (0342)5961149, факс: (03422)3-15-74 e-mail: oksanalyut@mail.ru ; Івано-Франківськ, 25 березня ; 100; Міністерство науки і освіти України, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника”, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Інститут екзистенційно-аналітичної психології й психотерапії (Російська Федерація), Краківська Академія імені Анджея Фрича Моджевського (Польща), Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь)

Підготовка майбутнього вчителя хімії до впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти; Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 27-64-66, е-mail: kafkhim@rambler.ru; Вінниця, 25-28 березня ; 100; Міністерство науки і освіти України, Інститут вищої освіти НАПН України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

Інформаційні технології в професійній діяльності; Рівненський державний гуманітарний університет 33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, тел: (0362) 26-78-65, (0362) 22-60-69 e-mail: rektorat@rdgu.uar.net; Рівне, 26 березня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри; Черкаський державний технологічний університет 18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, тел. (0472) 73-02-83, 41-15-43, e-mail: international_economics@ukr.net; Черкаси, 27 березня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет, ВГО Українська Асоціація Економістів-Міжнародників

Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту ; Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19, е-mail: dkhost@gmal.com; Дніпропетровськ, 27-28 березня ; 60; Міністерство освіти і науки України, Українська асоціація «Жінки в науці та освіті», група компаній «АСКОН» (Російська Федерація), Актюбінський Державний Університет ім. К. Жубанова (Казахстан)

Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 20300, м. Умань, вул. Садова, 2 тел. 0679156488, 0678018053, e-mail: kaf.tur@mail.ru; Умань, 28 березня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Одеський національний економічний університет, Бердянський університет менеджменту та бізнесу, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Відділ культури і туризму Уманської районної державної адміністрації

Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу; Маріупольський державний університет 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129, тел.: (0629) 52-99-47, е-mail: kafmvzp@ukr.net; Маріуполь, 28 березня; 220; Міністерство освіти і науки України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Громадська організація «Маріупольський гендерний центр»

Політика у сфері боротьби зі злочинністю; Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44а,   тел. (0342) 59-60-09, е-mail: lawdept@pu.if.ua; Івано-Франківськ, 31 березня- 5 квітня; 120; Міністерство освіти і науки України, Гродненській державний університет імені Янки Купали (Білорусь), Південно-західний держаний університет м.Курська (Російська Федерація), Асоціація кримінального права України, Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики у сфері боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. В.В. Сташиса Національної академії правових наук України

КВІТЕНЬ

Стан здоров`я: психолого-педагогічні, соціальні та медичні аспекти ; Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» 86114, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19, (062) 65-06-83, (06262) 3-97-87 е-mail: sdpu1939@ukr.net; Слов’янськ, 1-10 квітня; 100; Міністерство освіти і науки України, Забайкальський державний університет (Російська Федерація)

Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем; Харківський національний економічний університет 61166, м. Харків,пр. Леніна,9 а, тел. (057) 702-18-31 (дод. 356, 382) e-mail: yatsenko@ekhneu.org.ua ; Харків, 3-12 квітня; 200; Міністерство освіти і науки України, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут економіки і організації промислового виробництва РАН (Російська Федерація), Російська академія народного господарства і державної служби при президентові Російської Федерації, Санкт-Петербурзький державний університет економіки і фінансів (Російська Федерація), Фінансовий університет при уряді Російськаої Федерації, Волгоградський державний університет (Російська Федерація), Університет національного і світового господарства (Болгарія), Люблінський католицький університет ім. Іоанна Павла II (Польща)

Нові матеріали і перспективні технології, охорона праці та професійна освіта; Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2, тел.: (066) 327-03-12, e-mail:newtechnology@mail.ua; Луганськ, 4 квітня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганська торгово-промислова палата, Національний аерокосмічний університет «ХАІ», Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України, Наукова рада НАН України з проблеми «Фізико-хімічна механіка матеріалів», Западнопоморський технологічний університет (Польща)

Формування здорового способу життя у молоді; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Леніна, 20, тел. (0619) 44-04-57 e-mail: nauka_otdel@mail.ru; Мелітополь, 7 квітня ; 50; Міністерство освіти і науки України

Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту ; Вінницький національний технічний університет м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 59-84-38, (067) 430-15-40, (096) 931-80-08 е-mail: bilichenko_v@mail.ru; Вінниця, 8 квітня; 120; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний університет, Технічний університет ім. Георгія Асакі (Румунія), Університет «Стефан челМаре» (Румунія), Університет Лінчопінга (Швеція), Вінницька міська рада

Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи ; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 61002, м.Харків, вул. Артема, 44, тел. (057) 716-41-68, е-mail: kaf.org@yandex.ua; Харків, 8 квітня; 160; Міністерство науки і освіти України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Львівський національний аграрний університет, Полтавська державна аграрна академія

Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 20300, м.Умань, вул. Садова, 28, тел.: 050-6075840, e-mail: tmfv@meta.ua ; Умань, 10 квітня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка

Актуальні питання сучасного товарознавства; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31, тел./факс 304-83-16, тел.(062) 295-33-86 е-mail: info@donduet.edy.ua www.dondyet.edy.ua е-mail: tovnepr@kaf.donduet.edu.ua; Донецьк, 10-11квітня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Рада молодих вчених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Державне підприємство «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», Головне Донецьке обласне управління по захисту прав споживачів України

Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, тел. (05322) 7-28-67 e-mail: d_upravlinnya@mail.ru; Полтава, 10-11 квітня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Херсонський національний технічний університет, Академія муніципального управління, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку; Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 61002, м.Харків, майдан Свободи, 4, тел. (057) 707-56-33, e-mail:valeolog@univer.kharkov.ua valeolog@karazin.ua; Харків, 10-14 квітня; 150; Міністерство освіти і науки України, Люблинський університет імені Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Всеукарїнська громадська організація «Українська асоціація валеологів»

Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти; Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, тел. (0332)74-61-39 e-mail: rector@lntu.edu.ua; Луцьк 11 квітня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Рівненський державний гуманітарний університет, Тернопільський національний економічний університет, Донецький національний університет, Вінницький національний технічний університет

Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства; Херсонський державний університет 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27; Херсон, 11-12 квітня; 200; Міністерство освіти і науки України, Університет Коменського (Словакія), Поморський державний університет імені М.В. Ломоносова (Російська Федерація)

Сучасна парадигма формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти; Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, тел. (04567) 5-46-44, 5-37-92 е-mail: phdpu@mail.ru; Переяслав-Хмельницький, 15-16 квітня ; 100; Міністерство освіти і науки України

Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, тел. (05322) 2-07-75 e-mail: conferenc_2013@ukr.net ; Полтава, 16-17 квітня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Центральна спілка споживчих товариств України, Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Російська Федерація), Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь), Кооперативно-торговий університет Молдови (Молдова), Карагандинський економічний університет (Казспоживспілка, Казахстан), Таджицький державний університет комерції (Таджикистан)

Педагогічні й психофізіологічні проблеми адаптації дітей ; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (0532) 56-36-91; Полтава, 16-17 квітня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Бєлгородский державний університет (Російська Федерація)

Стратегії стійкого розвитку економіки; Європейський університет м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 16 в, тел. 423-00-51, 423-00-72, тел./факс 452-35-68, е-mail: pr-nauk@e-u.in.ua, www.eu.in.ua; Київ, 16-30 квітня; 100; Міністерство освіти і науки України, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності

Інформаційна культура у просторі професійної комунікації; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, (0342) 72-49-56, e-mail: doc@nung.edu.ua; Івано-Франківськ, 17-18 квітня; 100; Міністерство освіти і науки України

Сучасні проблеми германського та романського мовознавства; Рівненський державний гуманітарний університет 33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, тел: (0362) 26-78-65, (0362) 22-60-69 e-mail: rektorat@rdgu.uar.net; Рівне, 17-18 квітня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Луцький національний технічний університет, Національний університет “Острозька академія”

Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання у сфері інтелектуальної власності; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81 +38(0472)37-55-57, e-mail: intellect21@cdu.edu.ua ; Черкаси, 17-18 квітня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Київський університету права Національної академії наук України, Вищий господарський суд України, Центр інноваційного розвитку, трансферу технологій та інтелектуальної власності, Державне підприємство «Черкаський державний центр науки інформатизації та інновацій», Камянець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка

Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання та спорту ; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 65009, м. Одеса, вул.. Фонтанська дорога, 4, тел.: (048) 705-46-73, www.timfv.pdpu.edu.ua; Одеса, 21-25 квітня ; 150; Міністерство освіти і науки України, Асоціація фахівців лікувальної фізкультури та спортивної медицини України

Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі   ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, тел. (05322) 2-17-50 e-mail: institio_transform@mail.ru; Полтава, 22-23 квітня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Російська Федерація), Омський економічний університет (Російська Федерація), Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь), Карагандинський економічний університет (Казахстан), Самаркандський інститут сервісу і туризму (Узбекистан)

Теорія і практика професійної підготовки педагогів (компетентнісний підхід); Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, тел. (0532) 56-36-91; Полтава, 23-24 квітня ; 80; Міністерство освіти і науки України, Бєлгородский державний університет (Російська Федерація)

Сучасні тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку й фінансів; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, тел. (0352) 23-54-26 e-mail: kaf_fo@tu.edu.te.ua; Тернопіль, 25 квітня ; 100; Міністерство освіти і науки України

Вивчення юридичних дисциплін в технічних вищих навчальних закладах — шлях до розбудови правової держави; Дніпродзержинський державний технічний університет 51918, м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2 тел. (0569) 55-13-09, e-mail: caf-vmi@ukr.net; Дніпродзержинськ 25 квітня; 50; Міністерство освіти і науки України

Сучасні тенденції використання дидактичних ідей Яна Амоса Коменського; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 20300, м. Умань, вул. Садова, 28, тел. 099-5306754, e-mail: dydaktyka@rambler.ru; Умань, 25 квітня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Вища школа професійної освіти м. Лєшно (Польща), Тольятинський державний університет (Російська Федерація)

Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку ; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, тел. (057) 70731-32 e-mail: fesenkotatyana@gmail.com; Харків, квітень; 100; Міністерство освіти і науки України, Українська асоціація управління проектами, Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця (Польща), Міжнародна асамблея столиць і великих міст (МАГ) (Російська Федерація), Білоруський національний технічний університет

Фармакологія, фармацевтична технологія та фармакотерапія у забезпеченні активного довголіття; Київський національний університет технологій та дизайну м.Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2 (044) 256-21-76; Київ, квітень
; 150; Міністерство освіти і науки України, Науково-дослідний медичний центр «Геронтологія» ( Російська Федерація)

Місто. Культура. Цивілізація; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, тел. (057) 707-31-03, е-mail: lee105@yandex.ru; Харків, квітень; 100; Міністерство освіти і науки України, Національна академія державного управління при Президенті України, Московська державна академія комунального господарства та будівництва (Російська Федерація), Ягелонський університет (Польща)

Перспективи розвитку економічної системи України; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, тел. (057) 707-33-03, е-mail: ps@kname.edu.ua; Харків, квітень; 100; Міністерство освіти і науки України, Бєлгородський державний національний дослідницький університет (Російська Федерація)

Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи; Національний університет «Одеська юридична академія» 65009, м. Одеса, Фонтанна дорога, 23, тел. (048) 719-64-32, е-mail: ndch@onua.edu.ua; Одеса, квітень ; 100; Міністерство освіти і науки України, Південний регіональний центр Національної академії правових наук України

ТРАВЕНЬ, ЧЕРВЕНЬ

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів; Донецький державний університет управління 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163а, тел.: (062) 300-27-683, e-mail: k_mzd@dsum.edu.ua; Донецьк, 12-13 травня ; 90; Міністерство освіти і науки України, Університет імені Козмінського (Польща), Південно-Російський інститут-філія Російської академії народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федерації

Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м.Луцьк, вул. Потапова, 9, (0332) 24-40-12 е-mail: psychological@univer.lutsk.ua; Луцьк, 13 травня; 70; Міністерство освіти і науки України

Проблеми теорії та практики управління економічним потенціалом підприємства ; Харківський державний університет харчування та торгівлі 61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333, тел. (057) 337-34-00, (057) 349-45-76, факси: (057) 337-85-35,(057) 336-94-88, е-mail: hduht@kharkov.com, kepht@yandex.ru; Харків, 13-15 травня; 160; Міністерство освіти і науки України, Харківська обласна державна адміністрація, Харківська торгово-промислова палата, Південно-західний державний університет (Російська Федерація), Академія економічних наук України

Педагогічна майстерність: методологія, теорія, технології; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 18000, м. Черкаси, вул. О. Дашкевича 24, тел. (0472)36-10-97 ; Черкаси, 14 травня ; 150; Міністерство освіти і науки України, Вища школа гуманістично-економічна у Влоцлавку (Польща), Тольяттинський державний університет (Російська Федерація), Саратовський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти (Російська Федерація), Ульяновський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників (Російська Федерація), братиславський університет імені Я.А.Коменського (Словаччина), Білоруський державний технологічний університет (Білорусь)

Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту; Одеський національний політехнічний університет 65044, Одеса, пр-т Шевченка, 1, тел. (048) 705-84-37 е-mail menedzhmentonpu@mail.ru; Одеса, 15-16 травня; 120; Міністерство освіти і науки України, Одеський національний економічний університет, Науковий портал «Економіка: реалії часу», Університет економіки ім. Кароля Адамацького (Польща), Білоруський торгівельно-економічний університет, Державний університет Молдови

Актуальні дослідження в соціальній сфері; Одеський національний політехнічний університет 65044, Одеса, пр-т Шевченка, 1, тел. (048) 705-84-28, е-mail: soc-onpu@mail.ru; Одеса, 15 травня, 15 листопада ; 100; Міністерство освіти і науки України, Південно-українське відділення соціологічної асоціації України, Головне управління праці і соціального захисту населення, Адигейський державний університет, Центр соціально-психологічний проблем

Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2014); Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) 61174, м. Харків, пр. Перемоги, б. 55 тел.(059)338-59-01; Харків, 19-20 травня ; 150; Міністерство освіти і науки України, Університет банківської справи НБУ (м. Київ), Молдавська економічна академія (Молдова), Університет національного і світового господарства (Болгарія), Центр інформаційної безпеки Інституту вивчення корпоративної безпеки (Словенія), Технологічний університет (Мексика), Технологічний інститут Південного федерального університету (Російська Федерація)

Інноваційний розвиток вищої школи України; Кіровоградський національний технічний університет 25030, м. Кіровоград, проспект Університетський,8, тел: (0522) 55-50-57,; Кіровоград, 21 травня ; 100; Міністерство освіти і науки України,Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України та НАН України, Кіровоградська льотна академія НАУ університету, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, Чернігівський державний інститут економіки і управління, Гомельський державний університет ім. Франциска Скорини (Білорусь), Білоруський національний технічний університет (Білорусь), Воронежський державний університет (Російська Федерація), Молдавський державний університет (Молдова), Університет Марії Склодовської-Кюрі (Польща)

Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України; Одеський національний політехнічний університет 65044, Одеса, пр-т Шевченка, 1, тел. (048) 705-84-31 е-mail: kafedra_oaia@mail.ru ; Одеса, 21-25 травня; 110; Міністерство освіти і науки України, Інститут проблем ринку та економічно-екологічних досліджень НАН України, Спілка економістів України, Навчально-науковий комплекс «Інноватика в сучасній економічній освіті та науці», Консультаційно-навчальний центр з підприємницької та інноваційної діяльності, «Політех-Консалт» ОНПУ, Науковий портал «Економіка: реалії часу»

Актуальні проблеми управління економічним розвитком України; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел.: (057) 707-60-74, 707-62-74, е-mail: hpi.optimum@gmail.com www.analiz.hpi.kh.ua web.kpi.kharkov.ua/eaiu; Харків, 25-26 травня; 100; Міністерство освіти і науки України, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Національна академія державного управління при Президентові України, Донецький державний університет управління, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Сучасні тенденції розвитку математики та її прикладні аспекти — 2014; Донецький національний університет 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, тел.: (+38062)302-92-51 e-mail: research.div@donnu.edu.ua Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31 тел./факс 304-83-16, тел.(062) 295-33-89 е-mail: info@donduet.edy.ua www.dondyet.edy.ua е-mail: matemat@kaf.donduet.edu.ua; Донецьк, травень; 150; Міністерство освіти і науки України, Інститут прикладної математики і механіки національної академії наук України, Тбіліський державний університет ім. І.Джавахішвілі

Менеджмент і логістика — перспективні напрямки розвитку економіки ; Одеський національний політехнічний університет 65044, Одеса, пр-т Шевченка, 1, тел. (048) 705-85-36, е-mail kafedra@mzeid.in; Одеса, травень; 30; Міністерство освіти і науки України, Університет економіки ім. Кароля Адамацького (Польща), Національний університет «Львівська політехніка», Одеський національний економічний університет

Сучасна економічна наука: досвід, тенденції та перспективи розвитку; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а, тел. (0642) 50-07-19; Луганськ, травень ; 80; Міністерство освіти і науки України, Луганська обласна державна адміністрація, Головне управління фінансів у Луганській області, Луганський національний аграрний університет

Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31, тел./факс 304-83-16, тел.(062) 295-34-47 е-mail: info@donduet.edy.ua www.dondyet.edy.ua е-mail:interecon@kaf.donduet.edu.ua; Донецьк, травень ; 100; Міністерство освіти і науки України, Рада молодих вчених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Стан і проблеми обліку, контролю і аналізу в умовах транзитивної економіки; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31, тел./факс 304-83-16, тел. (062) 337-39-77 е-mail: info@donduet.edy.ua www.dondyet.edy.ua е-mail: kontrol@kaf.donduet.edu.ua; Донецьк, травень; 100; Міністерство освіти і науки України, Рада молодих вчених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Державна податкова інспекція в Донецькій області, Державна фінансова інспекція України, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, Донецька торгово-промислова палата

Нові технології вирощування зернових, бобових та олійних культур; Херсонський державний аграрний університет 73006, м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 23, тел. (0552) 41-78-65, факс 41-44-24, e-mail: offise@ksau.kherson.ua www. ksau.kherson.ua; Херсон, травень; 100; Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України

Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу; Херсонський державний університет 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27; Херсон, 6-7 червня; 200; Міністерство освіти і науки України, Університет Коменського (Словакія), Поморський державний університет імені М.В. Ломоносова (Російська Федерація)

ВЕРЕСЕНЬ

Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 36011, м. Полтава,  проспект  Першотравневий, 24, тел.: (066) 131-46-74 e-mail: poltntu@gmail.com; Полтава, 25-26 вересня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Технічний університет (Кошице,Словаччина), Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет «ЛЕТІ» ім. В.І.Ульянова (Леніна) (Російська Федерація), Белгородський державнийтехнологічний університет ім. В.Г. Шухова (Російська Федерація), the University of Mons (UMONS) (Бельгія), Univerzitet u Tuzli (Боснія і Герцеговина), Інститут економіки національної академії наук Білорусії (Білорусь)

Розвиток інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в гірничо-металургійній і транспортій галузях; Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19, e-mail: dkhost@gmal.com; Дніпропетровськ, 29-30 вересня ; 60; Міністерство освіти і науки України,, Українська асоціація «Жінки в науці та освіті», група компаній «АСКОН» (Російська Федерація), Актюбінський Державний Університет ім. К. Жубанова (Казахстан)

ЖОВТЕНЬ

Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України в умовах формування нового світового фінансово-економічного порядку ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, тел. (0532) 50-92-03 e-mail: bs@uccu.org.ua; Полтава, 1-6 жовтня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Центральна спілка споживчих товариств України, Всеукраїнська спілка вчених-економістів, Краківська Академія ім.А.Ф.Моджевського (Польша),Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Російська Федерація), Європейський інститут освіти INSE (Німеччина), Гомельський державний університет ім. Франциска Скорини (Білорусь), Аналітичний комітет з питань фінансово-кредитної політики, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Полтавське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Інформаційні технології у моделюванні економічних процесів; Київський національний торговельно-економічний університет 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19     тел. 531-49-56, факс: 544-74-14 e-mail: knteu@knteu.kiev.ua; Київ, 8 жовтня ; 100; Міністерство освіти і науки України

Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків; Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 164, тел. ((0472) 71-99-45, e-mail: nauka@cibs.ck.ua ; Черкаси, 8-10 жовтня ; 150; Міністерство освіти і науки України, Університет прикладних наук Дойче Бундес Банк (Німеччина), Університет Марії Склодовської-Кюрі (Польща), Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації (Російська Федерація), Інститут проблем управління ім.В.О.Трапезнікова РАН (Російська Федерація), ЗО «Поліський державний університет» Національного банку Республіки Білорусь (Білорусь)

Актуальні питання соціально-філософської думки; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 65020, м. Одеса, вул.Старопортофранківська, 26, тел.: (048) 732-09-52, е-mail: pdpu@pdpu.edu.ua; Одеса, 14 жовтня ; 110; Міністерство освіти і науки України, Дніпродзержинський державний технічний університет

Теоретичні і практичні проблеми теорії пластичності та обробки металів тиском ; Вінницький національний технічний університет м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 56-08-48, 598–391, факс: (0432) 46-57-72, е-mail: vntu@vntu.edu.ua; Вінниця, 15-16 жовтня; 100; Міністерство освіти і науки України, Краматорська державна машинобудівна академія, Луцький національний технічний університет, Національний технічний університет України «КПІ», Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Інститут проблем матеріало-знавства ім. І. М. Францевича НАН України, Донецький фізико-технічний інститут ім. А.А. Галкіна НАН України, Московський державний машинобудівний університет (Російська Федерація), Московський державний індустріальний університет (Російська Федерація), Томський політехнічний університет (Російська Федерація), Люблінська політехніка (Польща)

Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 20300, м. Умань, вул. Садова, 28, тел. 066-3503773, e-mail: iryna1977@rumbler.ru ; Умань, 16 жовтня ; 100; Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки НАПН України,Британська рада в Україні,Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики; Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, тел. (05322) 2-06-55 e-mail: srv57@mail.ru; Полтава, 20-23 жовтня; 100; Міністерство освіти і науки України, Центральна спілка споживчих товариств України, Полтавська облспоживспілка, Львівська комерційна академія, Університет Овернь-Клермон 1 (Франція), Вища Школа Менеджмента Інформаційних систем (Латвія), Азербайджанський університет кооперації (Азербайджан), Кооперативно-торговий університет Молдови (Молдова), Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Російська Федерація), Російський університет кооперації (Російська Федерація), Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь)

Етнос. Культура. Нація; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, тел.: (0324)1-34-07, e-mail: kulturologia@i.ua; Дрогобич, 23-24 жовтня ; 100; Міністерство освіти і науки України

Інформаційні системи і технології управління; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31 Тел./факс 304-83-16, тел.(062) 304-13-70 Е-mail: info@donduet.edy.ua www.dondyet.edy.ua Е-mail: kt@kaf.donduet.edu.ua; Донецьк 28 жовтня; 100; Міністерство освіти і науки України, Рада молодих вчених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Інноваційний розвиток суспільства: управління проектами та інтелектуальною власністю; Донецький державний університет управління 83015, м. Донецьк, вул.Челюскінців, 163 а, тел. (062) 335-41-94, е-mail: nauka_imup@dsum.edu.ua; Донецьк, 31 жовтня- 1 листопада ; 105; Міністерство освіти і науки України, Всесвітня організація інтелектуальної власності ( м.Женева, Швейцарія) , ТОВ «Метінвест Холдинг», Українська асоціація управління проектами, Університет Туран (Казахстан)

Корпоративна культура організацій XXI століття; Донбаська державна машинобудівна академія 84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72 тел. (0626) 41-69-56 е-mail: kk_dgma@ukr.net; Краматорськ, жовтень; 100; Міністерство освіти і науки України, Факультет механіки і техніки Університету Чорногорії (Чорногорія), Зеленогурський технічний університет (Польща), Вища технічна школа Трстенік (Сербія), Братський державний технічний університет (Російська Федерація), Новосибірський державний технічний університет (Російська Федерація ), Північно-Кавказький федеральний університет (Російська Федерація)

Економічна політика країн Європейського Союзу; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31, тел./факс 304-83-16, тел.(062) 295-34-47 е-mail: info@donduet.edy.ua, www.dondyet.edy.ua е-mail:interecon@kaf.donduet.edu.ua; Донецьк, жовтень; 100; Міністерство освіти і науки України, Рада молодих вчених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ЛИСТОПАД

Будівництво, реконструкція та відновлення будівель міського господарства; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 61002, м. Харків, вул. Революції, 12 тел. (057) 707-31-07, е-mail: zolotov.s.m@mail.ru; Харків, 1-15 листопада; 100; Міністерство освіти і науки України, Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України, Московський державний будівельний університет (Російська Федерація), Московський державний університет залізничного транспорту (Російська Федерація)

Проблеми техногенної та природної безпеки: міжнародне партнерство у надзвичайних ситуаціях; Національний університет цивільного захисту України 61023, м. Харків, вул. Баварська 7, тел.: (050) 211-77-33, е-mail: uczu@mail.ru, shevchenko605@rambler.ru; Харків, 3-23 листопада; 110; Міністерство освіти і науки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Мехатроніка. Гідро- та пневмоприводи машин ; Вінницький національний технічний університет м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 56-08-48, 598–391, факс: (0432) 46-57-72, е-mail: vntu@vntu.edu.ua; Вінниця, 5 листопада; 100; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «КПІ», Національний технічний університет «ХПІ», Національний авіаційний університет,Асоціація спеціалістів промислової гідравліки та пневматики, Технічний університет «Gheorghe Asachi» (Румунія), Люблінська політехніка (Польща)

Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства ; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24, тел. (067) 416-76-18, (050) 581-03-76, е-mail: kafedramia@gmail.com; Полтава, 5 листопада- 5 грудня; 150; Міністерство освіти і науки України, Установа вищої освіти «Білоруський державний економічний університет» (Білорусь), Волгоградський інститут бізнесу (Російська Федерація), Вища школа менеджменту інформаційних систем (Латвія), «Фінансовий університет при уряді Російської Федерації»

Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.); Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 20300, м. Умань, вул. Садова, 28, тел. 067-9631148, е-mail: lenabaldyniuk@gmail.com; Умань, 6-7 листопада ; 100; Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки НАПН України, Лабораторія історії педагогіки, Херсонський державний університет, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, тел. (05322) 2 -77-70, e-mail: conf@ro.ru, k52@pntu.edu.ua; Полтава, 7 листопада ; 100; Міністерство освіти і науки України, Полтавська обласна державна адміністрація, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, Севастопольський національний технічний університет, Чернівецький торговельно-економічний інститут

Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій; Вінницький національний технічний університет м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95 тел. (0432) 56-08-48, факс: (0432) 46-57-72, е-mail: vntu@vntu.edu.ua; Вінниця, 12 листопада; 100; Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет, Кіровоградський національний технічний університет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Університет «Стефан чел Маре» (Румунія), Технічний університет  «Georghe Asachi» (Румунія)

Актуальні питання фізичної культури і спорту у формуванні здорового способу життя і зміцнення здоров’я студентської молоді; Запорізький національний технічний університет 69063, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70-Б, тел. 067 159 25 40, е-mail: kafedra_sport@zntu.edu.ua; Запоріжжя, 12 листопада; 80; Міністерство освіти і науки України

Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві ; Харківський державний університет харчування та торгівлі 61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333, Тел. (057) 337-34-00, (057) 349-45-76, факси: (057) 337-85-35, (057) 336-94-88 е-mail: hduht@kharkov.com, serik_m@inbox.ru; Харків, 12-14 листопада; 150; Міністерство освіти і науки України, Харківська обласна державна адміністрація, Українське товариство товарознавців і технологів, Державний бюджетний освітній заклад вищої професійної освіти «Кіровська державна медична академія» Міністерства охорони здоров’я та соціального розвитку Російскої Федерації

Образотворче мистецтво, дизайн, художня педагогіка: традиції та сучасність початку ХХІ століття; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72 тел. (056) 374-98-08, 760-93-54, e-mail: onti_dnu@mail.ru; Дніпропетровськ, 17 листопада ; 100; Міністерство освіти і науки України,Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Львівська національна академія мистецтв, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Луганський державний інститут культури і мистецтв, Криворізький державний педагогічний університет

Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них ; Вінницький національний технічний університет м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 56-08-48, 598–523, факс: (0432) 46-57-72, е-mail: vntu@vntu.edu.ua; Вінниця, 19 листопада; 100; Міністерство освіти і науки України, Одеський національний політехнічний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Севастопольський національний технічний університет, Луцький національний технічний університет, Вінницький національний аграрний університет, Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського, Тернопільський національний університет ім. Івана Пулюя, Українська державна академія залізничного транспорту, Західно-Саксонська вища школа (Німеччина), Вармінско-Мазурський університет (Польща), Московський державний технічний університет ім.Н.Е.Баумана (Російська Федерація)

Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, тел. (05322) 7-28-67 e-mail: d_upravlinnya@mail.ru; Полтава, 19 листопада ; 150; Міністерство освіти і науки України, Національне агентство України з питань державної служби, Управління державної служби Головного управління державної служби України в Полтавській області, Центр адаптації державної служби України до стандартів ЄС, Академія державного управління при Президентові Республіки Казахстан, Курська академія державної та муніципальної служби, Університет Монса (Бельгія), Університет Тузла (Боснія і Герцеговина)

Сучасна економічна наука: теорія та практика ; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24, тел. (050) 080-18-79, e-mail: ettare06@yandex.ua; Полтава, 20-21 листопада ; 100; Міністерство освіти і науки України, Департамент економічного розвитку Полтавської облдержадміністрації, Брестський державний технічний університет, Запорізький національний технічний університет, Регіональне відділення Фонду державного майна України у Полтавській області

Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління; Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, тел. (0532) 50-92-05 e-mail: ec.pusku@gmail.com; Полтава, 20-22 листопада ; 100; Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля, Донецький національний університет, ДВНЗ «Запорізький національний університет», Інститут економіки промисловості НАН України, Національний авіаційний університет, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний торговельно-економічний університет, Класичний приватний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Проблеми реформування регіональної економіки на засадах кластерного підходу; Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 61045, м. Харків, пров. Отакара Яроша, 8, тел. (057) 340-06-18, e-mail: Htei_nauka@mail.ru; Харків, 21 листопада .; 200; Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет, Бєлгородський державний університет ім. В.Г. Шухова (Російська Федерація), Бєлгородський університет кооперації економіки та права (Російська Федерація)

Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю; Мукачівський державний університет 89600, Закарпатська обл.,м. Мукачево, вул.Ужгородська, 26, тел. (03131)2-11-09, e-mail: info@msu.edu.ua, nauka@msu.edu.ua; Мукачево, 25 листопада ; 50; Міністерство освіти і науки України,Федерація професійних бухгалтерів України

Теоретичні і методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя; Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-30-45, e-mail: info@vspu.net; Вінниця, 26-27 листопада ; 110; Міністерство освіти і науки України, Лабораторія педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, тел. (05322) 2-18-31 e-mail: econom@uccu.org.ua; Полтава, 28 листопада; 100; Міністерство освіти і науки України, Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Російська Федерація), Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь), Карагандинський економічний університет (Казахстан), Таджицький державний університет комерції (Таджикистан), Кооперативно-торговельний університет Молдови

Маркетинг-Дайджест; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31 тел./факс 304-83-16, тел.(062) 312-70-26 е-mail: info@donduet.edy.ua, www.dondyet.edy.ua е-mail: market@kaf.donduet.edu.ua; Донецьк, листопад; 100; Міністерство освіти і науки України, Рада молодих вчених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Українська асоціація маркетингу

Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, тел. (057) 707-31-73, 707-31-16 е-mail: gnatchenko@hotmail.com; Харків, листопад; 100; Міністерство освіти і науки України, Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г.Шухова (Російська Федерація), Московська державна академія комунального господарства та будівництва (Російська Федерація), ООО «Тяньцзинь ХеДон інженерно-житлове будівництво» (Китай), Компанія «Аль-Рашид групп» (Саудівська Аравія)

Напрямки розвитку сучасних систем землеробства (присвячена 110-річчю від дня народження професора С.Д. Лисогорова); Херсонський державний аграрний університет 73006, м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 23, тел. (0552) 41-78-65, 41-62-16, факс 41-44-24, e-mail: offise@ksau.kherson.ua www. ksau.kherson.ua; Херсон, листопад; 100; Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України

ГРУДЕНЬ

Облік, аналіз та аудит в умовах міжнародної інтеграції; Донецький державний університет управління 83001, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 157а, тел: (066)845-85-94, (062)305-11-36, e-mail: k_oia@dsum.edu.ua; Донецьк, 10 грудня ; 100; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», Севастопольський національний технічний університет

Проблеми ринку та розвитку регіонів України в XXI столітті; Одеський національний політехнічний університет 65044, Одеса, пр-т Шевченка, 1, тел. (048) 705-84-31 е-mail: kafedra_oaia@mail.ru ; Одеса, 11-13 грудня; 100; Міністерство освіти і науки України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Навчально-науковий комплекс «Інноватика в сучасній економічній освіті та науці», Люблінський Католицький університет ім. Іоанна Павла ІІ (Польща), Державна вища техніко-економічна школа ім.Б.Маркевича (Польща), Науковий портал «Економіка: реалії часу»

Професійний розвиток викладачів музичного мистецтва та хореографії ; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Леніна, 20, тел. (0619) 44-87-74, e-mail: kafedra2012@ukr.net, nauka_otdel@mail.ru; Мелітополь, 18 грудня ; ; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Київський університет імені Б. Грінченка

Застосування хмарних технологій у навчанні та управлінні освітою ; Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» Криворізький металургійний інститут 50006,. м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 5, тел. (097) 374-12-13, е-mail: semerikov@gmail.com; Кривий Ріг (Київ, Черкаси, Харків), грудень; 100; Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Черкаський державний технологічний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Опубликовано 18.04.2014

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы