Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Итоги научной деятельности
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство освіти і науки України; Житомирський державний технологічний університет

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук

Обробка матеріалів у машинобудуванні

м. Житомир, 23−24 березня 2017 р.

23–24 березня 2017 р. в Житомирському державному технологічному університеті (далі – ЖДТУ) відбулася підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук «Обробка матеріалів у машинобудуванні».

09 березня 2017 р. на підставі рецензування та відкритого обговорення 41 студентської наукової роботи, що надійшли на конкурс із 25 вищих навчальних закладів України, авторам кращих робіт було надіслано запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції.
На підсумкову конференцію прибуло 24 автори 23 наукових робіт і 13 нау-кових керівників із 18 навчальних закладів.

На трьох секційних засіданнях було заслухано робіт:

1. Секція «Обробка матеріалів різанням» – 12.
2. Секція «Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів» – 7.
3. Секція «Обробка металів тиском у машинобудуванні» – 4.

Після проведення конференції галузева конкурсна комісія визнала переможцями та нагородила:

дипломами І ступеня –

1 Наумова Марія Ігорівна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
2 Буренок Катерина Костянтинівна Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)
3 Месевренко Владислав Миколайович Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

дипломами ІІ ступеня —

1 Цілуванський Денис Анатолійович Житомирський державний технологічний університет
2 Михеєв Юрій Русланович Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
3 Лісовенко Антон Вікторович Сумський державний університет

дипломами ІІІ ступеня –

1 Кушнір Богдан Миколайович Національна академія Національної гвардії України (м. Харків)
2 Маслій Владислав Миколайович Національна академія Національної гвардії України (м. Харків)
3 Осипа Анна Ростиславівна Криворізький національний університет
4 Бачкир Ольга Андріївна Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського
5 Мусієнко Володимир Сергійович Харківський національний автомобільно-дорожній університет
6 Агеєва Єлизавета Андріївна Сумський державний університет
7 Коблик Владіслав Олександрович Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Тематика наукових робіт

Секція 1. Обробка матеріалів різанням

Керівник: докт. техн. наук, проф. Мельничук П.П.

Вищий навчальний заклад Назва роботи Студент(и) Науковий(і) керівник(и)
Криворізький національний університет Забезпечення розмірної стійкості інструмента при обробці великогабаритних деталей оболонкового типу з твердосплавним покриттям поверхонь підвищеної точності Осипа Анна Ростиславівна Цивінда Наталія Іванівна, к.т.н., доц.
Національний гірничий університет

(м. Дніпро)

Технологія обробки машин і механізмів ремонтно-відновлювальними домішками Пугач Андрій Сергійович Пугач Руслан Сергійович, асистент
Донбаська державна машинобудівна академія

(м. Краматорськ Донецької області)

Дослідження і розробка автоматизованої системи мінімізації рівня вібрацій при торцевому фрезеруванні за допомогою управління процесом виникнення коливань Сорокін Тимофій Ігорович Донченко Євгеній Іванович, старший викладач
Системи адаптивного управління процесом механічної обробки на важких верстатах з урахуванням стану інструменту Буренок Катерина Костянтинівна Ковальов Віктор Дмитрович, д.т.н., проф.
Житомирський державний технологічний університет Дослідження низькочастотних вібрацій при втраті динамічної стійкості процесу обробки кінцевими сферичними фрезами Прилипко Володимир Володимирович, Талько Олександр Ігорович Штегін Олексій Олександрович, асистент
Застосування динамічних гасителів коливань з метою підвищення стійкості процесу різання Боровик Валентин Анатолійович Стєпчин Ярослав Анатолійович, к.т.н., доц.
Удосконалення лезової обробки деталей з нежорстких заготовок урівноваженням радіальної складової сили різання Цілуванський Денис Анатолійович Лоєв Володимир Юхимович, к.т.н., проф.
Запорізький національний технічний університет Вимірювання силової дії нежорстких типів інструментів для фінішної обробки Тришин Павло Романович, Плєвака Костянтин Сергійович Гончар Наталя Вікторівна, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Пошук оптимальних режимів різання субмікрокристаліч-ного сплаву ВТ6 Бачкир Ольга Андріївна Симонова Анастасія Андріївна, к.т.н., доц.
Миколаївський національний аграрний університет Підвищення продуктивності і якості обробки деталей тіл обертання методом високошвидкісного фрезерування і фрезоточіння Лень Сергій Володимирович Марченко Дмитро Дмитрович, к.т.н., доц.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Визначення оптимальних характеристик алмазних кругів, олівців, роликів на етапі їх виготовлення Левенець Геннадій Сергійович, Ляховець Аліна Сергіївна Федорович Володимир Олексійович, д.т.н., проф.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Визначення геометричних параметрів різального інструмента Нездоля Микола Олександрович Антонюк Віктор Степанович, д.т.н., проф.
Забезпечення точності при шліфуванні глибоких циліндричних отворів Наумова Марія Ігорівна Фролов Володимир Костянтинович, к.т.н., доц.
Національний університет біоресурсів і  природокористування України (м. Київ) Вплив шорсткості поверхонь інструменту на температуру в зоні різання Богатько Андріан Олександрович Семеновський Олександр Євгенович, к.т.н., доц.
Одеський національний політехнічний університет Шляхи підвищення ефективності операцій формоутворення зубів зубчастих коліс Бальде Тьерно Мамаду Джольде Кремнєв Георгій Петрович, к.т.н., доц.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Дослідження процесів обробки свердлінням крихких неметалевих матеріалів з вико-ристанням алмазного інструменту Месевренко Владислав Миколайович Васильєв Анатолій Володимирович,к.т.н., доц.
Сумський державний університет Експериментальні дослідження верстатного пристрою для багатокоординатної обробки деталей типу важелів Стародуб Юрій Олексійович Іванов Віталій Олександрович, к.т.н., доц.;

Дегтяров Іван Михайлович, аспірант

Підвищення продуктиності обробки круглої зовнішньої різі універсальною ріжучою пластинкою Агеєва Єлизавета Андріївна Довгополов Андрій Юрійович, аспірант;

Некрасов Сергій Сергійович, к.т.н., доц.

Підвищення вібростійкості процесу точіння з високою частотою обертання деталі за рахунок зменшення дисбалансу частин, що обертаються Лісовенко Антон Вікторович Залога Вільям Олександрович, д.т.н., проф.;

Шаповал Юрій Володимиро-вич, викладач

Сумський національний аграрний університет Вдосконалення технологічної підготовки виробництва на базі модульної технології в умовах ВАТ СМНВО імені М.В. Фрунзе Шумило Єгор Олександрович Думанчук Михайло Юрійович, старший викладач
Таврійський державний агро-технологічний університет (м. Мелітополь) Абразивний знос напрямних металорізальних верстатів Махонько Антон Олегович Пеньов Олег Валентинович, к.т.н., доц.
Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків) Розробка ефективних технологій механічної обробки полімер-них композиційних матеріалів Жуков Віктор Володимирович Кондратюк Олег Леонідович, к.т.н., доц.
Дослідження динаміки зміни складових сил різання від геометричних параметрів фрези й режимів різання Обушко Андрій Віталійович
Харьківський національний технічний університет сільського господарства імені

Петра Василенка

Вдосконалення технології та обладнання для виготовлення сердечників теплообмінників спірального типу Михеєв Юрій Русланович Тришевський Олег Ігорович, д.т.н., проф.

Секції 2. Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів

Керівник: докт. техн. наук, проф. Полонський Л.Г.

Вищий навчальний заклад Назва роботи Студент(и) Науковий(і) керівник(и)
Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь) Удосконалення процесу лазерно-струминної перфорації фольги для стіль-никових наповнювачів аерокосмічних панелей Класинський Олександр Сергійович Самотугін Сергій Савелійович, д.т.н., проф.
Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ Донецької області) Зміцнення твердо-сплавного різального інструменту для важкого машино -будування на основі поверхневої та обʼємної модифікації фізичними методами Лобова Катерина Володимирівна Васильченко Яна Василівна, к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дослідження використання технології FDM друку для виготовлення стоматологічних протезів Шаврон Антуан,

Алексєєв Олександр Анатолійович

Орел Вадим Миколайович, асистент;

Баль Олександр Леонідович, аспірант

Львівський національний аграрний університет Оптимізація змащу вальних матеріалів у металевих трибопарах Семенюк Богдан Ярославович,

Причина Дмитро Богданович

Василів Христина Броніславівна, к.т.н., доц.
Миколаївський національний аграрний університет Підвищення довго вічності деталей гідроприводу шляхом відновлення плазмовим покриттям Тульчій Валентин Дмитрович Марченко Дмитро Дмитрович, к.т.н., доц.
Національний авіаційний університет (м. Київ) Триботехнічне дослідження покращення методів обробки матеріалів Земляний Андрій Олександрович,

Бандура Валерія Сергіївна

Лабунець Василій Федорович, к.т.н., проф.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Структура нанокристалічних сплавів на основі Al, отриманих у вакуумі Крат Ігор Юрійович Зубков Анатолій Іванович, к.т.н., доц.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Дослідження властивостей алюмосилікатних мікросфер та композиційних електродугових покриттів на їх основі Рудаков Павло Васильович Казимиренко Юлія Олексіївна, к. т. н., доц.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет Підвищення ефективності деталей гідромолоту зміцнених хромуванням шляхом розкладання з’єднання «Бархос» Мусієнко Володимир Сергійович,

Скубко Євгеній Сергійович

Глушкова Діана Борисівна, д.т.н., проф.
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) Механізм та кінетика високо- температурного окислення твердих сплавів з метою одержання заданих поверхонь Синюк Юрій Григорович Пелех Мирон Петрович, к. т. н., доц.

Секції 3. Обробка матеріалів тиском

Керівник: докт. техн. наук, проф. Антонюк В.С.

Вищий навчальний заклад Назва роботи Студент(и) Науковий(і) керівник(и)
Вінницький національний технічний університет Міцність елементів конструкції башти атракціону Вигонюк Надія Григорівна Архіпова Тетяна Федорівна, к.т.н., доц.
Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ Донецької області) Підвищення точності гідравлічних пресів з НАС шляхом ви-значення параметрів сервоприводу методом компʼютерного моделювання Рязанцев Марк Сергійович Єрьомкін Євген Анатолійович, к.т.н., доц.
Національна академія Національної гвардії України (м. Харків) Синтез механічних приводів машин раціональної структури Кушнір Богдан Миколайович,

Маслій Владислав Миколайович

Литовченко Петро Іванович, к.т.н., доц.;

Іванова Лариса Петрівна, старший викладач

Пошук раціонального проектного рішення при розрахунку посадок з натягом на основі аналітичного опису області їх існування Тодосов Андрій Вікторович Нечипоренко Володимир Миколайович, к.т.н., доц.;

Литовченко Петро Іванович, к.т.н., доц.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Дослідження процесів холодного видавлювання корпусів конвекторів та розробка технології їх виробництва Мацегора Сергій Володимирович Левченко Володимир Михайлович, к.т.н., ст. наук. співроб.
Миколаївський національний аграрний університет Технологічне забезпечення точності профільного шліфування алмазними кругами, шляхом зміцнення пластичним деформуванням Штура Григорій Григорович Марченко Дмитро Дмитрович, к.т.н.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет Ефективний метод виготовлення тиском заготовок з малопластичної сталі із забезпеченням її конструктивної міцності Коблик Владіслав Олександрович,

Фесенко Станіслав Віталійович

Дощечкіна Ірина Василівна, к.т.н., доц.
Опубликовано 02.04.2017. Обновлено 08.04.2017

К материалу “Всеукраинский конкурс студенческих научных работ — результаты” есть 2 комментария

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы